Author: kalmarova

Spolek PELICAN zve všechny studenty, učitele a další odborníky i laiky se zájmem o interkulturní vzdělávání a problematiku zaměstnatelnosti cizinců na mezinárodní konferenci Live2Work. Konference se koná při příležitosti zakončení dvouletého evropského projektu Live2Work, jehož cílem bylo vyvinout inovativní pedagogické nástroje pro všechny, kdo pracují s mladými dospělými v situacích profesní zranitelnosti, včetně migrantů a uprchlíků.

Kdy? 11. – 12. ledna 2019
Kde? Universidade Católica Portuguesa, Lisabon (Portugalsko)

Cílem konference je zvýšit povědomí o možnostech využití tzv. životních projektů pro zlepšení situace osob v situaci profesní zranitelnosti a představit inovativní metody a nástroje, které vznikly v rámci projektu Live2Work. V průběhu konference budou prezentována a diskutována témata jako je zranitelnost (osobní, sociální i profesní), životní projekty, migrace, multikulturalismus, inkluze, sociální spravedlnost a rovnost, apod.

Důležitá data:
Přihlašování abstraktů (jen postery): do 30. 11. 2018
Registrace autorů: do 21. 12. 2018
Registrace pro veřejnost: do 21. 12. 2018
Konference: 11. – 12. 1. 2019

 

Účast na konferenci je bezplatná.

Oficiální jazyk konference je angličtina a portugalština.

 

Další informace o konferenci naleznete zde.

Že PELICAN není jen tak obyčejná jazyková škola, už mnozí z Vás vědí. Vždyť komu by uniklo, že se kromě jazykových kurzů, překládání a tlumočení věnujeme také řadě projektů spojených s interkulturním vzděláváním a sociální inkluzí! Ať už jde o projekty věnované rozšiřování kompetencí dospělých (jako je Live2Work nebo Lingua+) či iniciativy zaměřené na jazykové vzdělávání dětí (jako je Multilingual Families Clubs nebo MultiLib), jako Spolek PELICAN se společně s organizacemi z celé Evropy věnujeme celé řadě témat, které vždy více či méně nějakým způsobem souvisejí s jazyky a jejich výukou. Na to jsme totiž vážně experti!

Díky těmto projektům jsme se v průběhu let seznámili s řadou evropských organizací a jejich aktivitami, které nás do jedné zaujaly a kterým fandíme. Nicméně pro to, abychom našli zajímavé projekty, které mají smysl, nemusíme chodit až za hranice České republiky. V dnešním článku Vás proto seznámíme s projekty jedné z brněnských organizací, se kterou PELICAN s velkou radostí spolupracuje – NESEHNUTÍ.

NESEHNUTÍ asi není třeba dvakrát představovat. Jako NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ se snaží najít řešení nejrůznějších sociálních a ekologických problémů, ať už jde o potlačování lidských práv, neudržitelnou dopravu ve městech nebo diskriminaci. Jejich program Společně k rozmanitosti je jen jeden z mnoha, kterým se tohle hnutí může pochlubit, a pod jehož záštitou se odehrává spousta zajímavých aktivit. O co ale v programu Společně k rozmanitosti vlastně jde?

 

Společně k rozmanitosti

Program Společně k rozmanitosti si klade za cíl rozpoutat debatu o problému migrace v rámci České republiky a s ní spojenými předsudky, které jsou často doprovázeny nedostatečným respektem ze strany většinové společnosti. Tento program tedy především rozvíjí diskuzi, klade otázky a hledá odpovědi a praská tak bubliny – jak mediální, tak bubliny předsudků, ve kterých se – ať už chceme nebo ne – občas ocitne každý z nás.

“Naším základním záměrem je nacházet možnosti vzájemného porozumění si i přes vnímání jinakosti (která může být dána sociálními, rasovými, národnostními, jazykovými, kulturními či náboženskými rozdíly) a vytvářet prostor pro tolerantní a vstřícné soužití ve společnosti.”

(web Společně k rozmanitosti)

Za tímto účelem realizuje hnutí řadu projektů a aktivit, které se zaměřují především na setkávání komunit příchozích s místními obyvateli a obyvatelkami. Ty slouží nejen k rychlejší integraci příchozích do české společnosti, ale také k rozšíření kulturních a jazykových obzorů těch, kdo mají chuť se do aktivit zapojit. Jedním z těchto projektů je i Buddy program.

 

Buddy program

Představte si, že žijete v úplně cizí zemi, neovládáte místní jazyk, nevíte zhola nic o místních poměrech, ale co je hlavní – vůbec nikoho ve své nové vlasti neznáte. Jak moc by vám pomohlo, kdybyste měli po svém boku někoho, na koho byste se mohli obracet se svými problémy?

V NESEHNUTÍ vědí, že takový člověk je k nezaplacení, a proto se rozhodli začít tyto lidi aktivně vyhledávat. A tak se zrodil Buddy program.

Buddy [bady] je anglický výraz pro kamaráda. Buddy u NESEHNUTÍ znamená ale mnohem víc, než jen to – je to nejen kamarád, ale také průvodce, učitel, pomocník, rádce a zprostředkovatel informací nejen o své zemi a jazyce, ale také o životě v Brně, kulturních akcích, vzdělávacích možnostech apod. “Pracovní náplní” buddyho tak může být v podstatě cokoliv, od plnohodnotné výuky češtiny, doprovázení na úřady a pomoc s vyplňováním úředních dokumentů, až po společné trávení volného času.

Být buddym ale není jen o tom někomu pomáhat a učit ho – naopak. Celý program je postaven na předpokladu, že obě strany si mají vzájemně co nabídnout. Jako buddy jste tedy učitelem i žákem zároveň, svému buddymu pomáháte, ale zároveň pomáhá i on Vám. S čím? Třeba s pochopením toho, jak se žije v jiné zemi, jaké jsou zvyklosti jiných kultur a náboženství, nebo třeba i s procvičováním cizího jazyka.

Kdo ale vlastně může být buddy? Buddym se může stát prakticky každý, kdo je otevřený novým zkušenostem a je ochoten svému “svěřenci” věnovat pár hodin týdně. Není třeba žádné speciální vzdělání ani kvalifikace – jediné, co byste jako správný buddy měli mít, je zvídavost, kreativita, přátelský přístup a schopnost komunikovat min. jedním cizím jazykem.

Ptáte se, proč by se měl někdo chtít stát buddym? Být buddy totiž ani zdaleka neznamená jen někomu nezištně pomáhat. Jde předně o nevšední a obohacující zkušenost, kdy si na vlastní kůži zažijete kontakt s lidmi, a někdy i s celými rodinami, z různých koutů světa. Dozvíte se tak velmi mnoho o jiných kulturách, ale i o zkušenosti příchozích v České republice.

NESEHNUTÍ poskytuje všem svým buddies možnost konzultace s odborníky a odbornicemi na práci s příchozími, na interkulturní komunikaci a výuku češtiny jako druhého jazyka. S těmi se můžete přijít kdykoliv poradit o všem, co vám během práce vytane na mysli. Poskytují také pravidelný mentoring a školení. Jako buddy se tedy dozvíte mnoho nového nejen od svých nových přátel, ale také máte možnost se průběžně vzdělávat v oblastech, která vás zajímají.

Buddies program je v neposlední řadě zkušeností, která se bude vyjímat ve vašem životopisu, zvlášť pokud plánujete kariéru v oblasti vzdělávání nebo interkulturní komunikace!

Zaujal vás program Buddies? Tak to máte štěstí! Právě teď totiž probíhá nábor nových buddies. Napište na vendula@nesehnuti.cz nebo na rozmanite@nesehnuti.cz a přidejte se k řadě těch, kteří se rozhodli se po hlavě vrhnout do nových zážitků, zkušeností a mezinárodních přátelství!

Rozhodli jste se, že se konečně zlepšíte v cizích jazycích, nebo se začnete učit úplně nový? Gratulujeme! To nejtěžší – učinit rozhodnutí – už máte za sebou. Pokud jste se ale už pustili do hledání vhodného jazykového kurzu, možná jste narazili na nečekaný problém. Jak si mezi desítkami jazykových škol vybrat tu správnou? Vždyť jazykové kurzy nabízí každá z nich a všechny do jedné tvrdí, že právě ona Vám poskytne ty nejlepší služby. Jak se v této džungli nabídek a slibů vyznat?

Naštěstí reklamní slogany nejsou to jediné, na co se můžete při hledání jazykové školy spolehnout. Existuje mnoho dalších indikátorů, které Vám prozradí, je-li jazyková škola skutečně kvalitní. Co byste tedy měli udělat předtím, než vyplníte přihlášku?

 

Udělejte si průzkum

O kvalitě jazykovky svědčí mnoho věcí, které můžete zjistit jednoduchým zadáním názvu školy do internetového vyhledávače. Důležité je například to, jak dlouho škola působí na trhu. Můžete si být totiž daleko více jisti kvalitou školy, která funguje již deset, patnáct let, než té, která vznikla teprve před několika lety.

Mnoho Vám napoví také to, jakým činnostem nad rámec poskytování běžných kurzů se škola věnuje. Má třeba akreditovány nějaké speciální vzdělávací programy? Zapojila se za dobu své existence do nějakých vzdělávacích projektů? Podílela se na vydání nějakých publikací nebo získala v minulosti nějaká ocenění? Tohle všechno vám může napovědět, zda-li ve škole pracují skuteční odborníci, kteří jsou v tom, co dělají, doopravdy dobří.

 

Jazykové kurzy akce

 

Ujasněte si, co chcete

Než se pustíte do hledání jazykové školy, měli byste vědět, jaký kurz hledáte a co přesně od něj očekáváte. Chcete začít se základy jazyka v obecném kurzu nebo si potřebujete vybrousit projev v hodinách konverzace? Potřebujete se připravit na maturitu nebo na státní jazykovou zkoušku? Máte možnost do kurzu pravidelně docházet, nebo by vám více vyhovovaly individuální lekce?

Odpovědi na tyto otázky vám pomohou ujasnit si, co vlastně potřebujete, a třeba vám dojde, že klasický skupinový kurz pro vás vlastně není to pravé. Důležité je tedy to, zda-li daná škola nabízí takový formát výuky, který Vám vyhovuje. Pokud tuto informaci nenajdete na webových stránkách školy, nebojte se do školy zavolat a zeptat se, jestli by pro Vás nemohla kurz zařídit. V dobré jazykovce by měli umět vyjít vstříc všem Vašim individuálním potřebám.

 

Prozkoumejte webové stránky školy

Webové stránky Vám o jazykové škole mnohé prozradí. Kvalitní škola si totiž dává záležet i na své webové prezentaci. Pokud tedy stránky nepůsobí dojmem, že je škola kvalitní, rychle pryč. Zaměřte se na to, zda-li je web přehledný, zda nabízí všechny potřebné informace, jestli jsou na něm dostupné kontaktní údaje a obchodní podmínky školy.

Nabízí stránky i něco navíc, jako publikace ke stažení, blog, nebo třeba online rozřazovací test? Přítomnost těchto prvků Vám prozradí mnoho o tom, zda-li můžete ve škole počítat s podporou a kvalitními službami.

 

 

Spočítejte si cenu kurzu

Ceny kurzů u jednotlivých jazykových škol se velmi liší. Při výběru školy je tedy důležité vědět, jaké faktory ovlivňují cenu kurzu. U každé přihlášky by mělo být uvedeno, kolik hodin výuky za své peníze dostanete. Můžete si tedy snadno spočítat cenu za jednu lekci a porovnat tak skutečné ceny kurzů u jednotlivých jazykovek.

Přitom je však důležité si uvědomit, že levnější neznamená lepší. Pokud je kurz podezřele levný, můžete si být jisti, že se to odrazí na kvalitě. Škola pravděpodobně třídy příliš přeplňuje nebo najímá méně kvalifikované lektory, jejichž práce není tak dobře placená. Investujte tedy raději do nákladnějšího kurzu, který vám ale zaručí, že se jazyk skutečně naučíte.

 

Zjistěte si reference

Reference současných i bývalých studentů školy jsou vždy užitečným zdrojem informací. Škola se totiž může na vlastních stránkách vychválit do nebes, ale pokud poskytuje špatné služby, na referencích se to zkrátka projeví. Protože, jak známo, spokojení zákazníci se ozvou málokdy, zatímco ti nespokojení se ozvou vždy. Nejvíce vám prozradí reference na nezávislých stránkách, jako je Google nebo Jazykovky.cz. Ty jsou totiž ošetřeny proti tomu, aby škola mohla podobu recenzí jakkoliv ovlivňovat.

Další věcí, kterou můžete udělat, je poptat se svých kamarádů a kolegů na jejich vlastní zkušenosti. Se kterou jazykovou školou byli spokojeni? Kterou by Vám doporučili? Můžete si být jisti, že Vaši přátelé Vám poskytnou ty nejlepší reference.

 

 

Proklepněte si lektory

Každá škola je dobrá jen tak, jak dobří jsou její lektoři. Můžete si vybrat tu nejlepší jazykovku ve městě, ale pokud budete mít smůlu na špatného lektora, bude špatná i Vaše zkušenost se školou. Zjistěte si proto dopředu, jaké lektory škola zaměstnává. Jejich přehled byste měli nalézt na webových stránkách školy.

A jak poznáte dobrého lektora? Kvalitní lektor by měl mít jazykový certifikát, dostatek zkušeností s výukou a pokud možno i zkušenosti ze zahraničí. Informujte se ve škole také o možnosti výměny lektora, pokud s ním nebudete spokojeni.

 

Zajděte se do školy podívat

Pokud Vám záleží na tom, abyste si vybrali dobře, určitě si najděte čas na osobní návštěvu školy. Nakonec, pokud se pro ni rozhodnete, budete zde trávit až několik hodin týdně, a měli byste se tedy ujistit, že se v prostředí jazykovky cítíte komfortně. Jak velké jsou učebny? Má škola kuchyňku, ve které si můžete připravit třeba čaj nebo kávu? Jak vypadají toalety? Jsou v učebnách dataprojektory, počítače a další zařízení? Je ve škole zdarma dostupná wifi?

Při návštěvě si nezapomeňte pohovořit se zaměstnanci školy. Vyptejte se jich na všechny podrobnosti, které vás zajímají. To, jak ochotně pracovníci kanceláře vaše otázky zodpoví, je dalším důležitým indikátorem toho, jak se Vám bude v budoucnu se školou jednat a jestli se v ní budete cítit dobře.

 

Využijte ukázkové hodiny zdarma

Mnoho jazykových škol nabízí možnost ukázkové hodiny zdarma. Pokud si chcete dobře vybrat, určitě této možnosti využijte. Dejte si ovšem pozor, aby se nejednalo o ukázkovou hodinu, kterou škola zorganizuje speciálně pro nové zájemce. Lektor, formát ani struktura lekce se tak nemusí vůbec shodovat s kurzy, které ve škole reálně probíhají. Vždy vyžadujte, abyste se mohli přijít podívat do některého z kurzů, které už jsou v běhu. Kvalitní jazykovka by Vám to měla umožnit.

 

 

Naplánujte si cestu

I když na první pohled se může umístění školy zdát jako něco, co by nemělo při rozhodování hrát příliš velkou roli, ve skutečnosti je velmi důležité. Uvědomte si, odkud a jak dlouho budete do školy dojíždět. Pokud vám cesta na kurz potrvá hodinu a budete během ní muset třikrát přestupovat, zvažte, jestli Vám škola za tu námahu skutečně stojí. Škola by se měla ideálně nacházet v centru města a měla by být snadno dostupná městskou hromadnou dopravou. Pokud dojíždíte do školy autem, ujistěte se, že je v areálu školy možné zaparkovat.

 

Přečtěte si obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou takovým nedoceněným pokladem. Málokdo je čte, přitom Vám jejich znalost může ušetřit nemalé peníze. Z obchodních podmínek byste se měli dozvědět, za jakých podmínek se kurz, který jste si vybrali, otevře, máte-li nárok na vrácení peněz, pokud ho škola zruší, jaké máte možnosti v případě, že nejste s výukou spokojeni, apod. Podmínky kvalitní jazykové školy by měly být férové a měly by jasně stanovovat, na co máte jako studenti právo.

Obchodní podmínky byste si měli prostudovat ještě před tím, než se do školy závazně přihlásíte. Pokud je nenajdete na webových stránkách školy, zeptejte se v kanceláři, kde se s nimi můžete seznámit.

 

 

Ať už je Vaší motivací pro studium jazyka cokoliv, výběr jazykové školy byste rozhodně neměli podcenit. Čas věnovaný studiu cen kurzů a obchodních podmínek se Vám mnohonásobně vrátí tím, že budete studovat ve škole, ve které se cítíte příjemně, s kvalitním lektorem a za odpovídající cenu.

 

A co je při výběru jazykové školy důležité pro Vás?

Moderní řečtina (někdy nazývána také novořečtina) je jedním z jazyků, jejichž popularita v posledních letech prudce stoupá. Ať už za to může obliba Řecka jako turistického cíle nebo jen pouhá záliba v méně obvyklých jazycích, ani u PELICANA jsme si nemohli nevšimnout, že čím dál tím více lidí dává tomuto jihoevropskému jazyku přednost před jeho tradičnějšími alternativami.

 

Několik zajímavostí o řečtině

– Na celém světě ji ovládá asi 13 milionů lidí. Je úředním jazykem v Řecku a na Kypru, domluvíte se jí také v Albánii a v Turecku.

– Jde o jeden z nejstarších jazyků na světě – její tradice sahá až do 14. století př. n. l.

– Řecké písmo se jmenuje alfabeta a jde o nejstarší dochované písmo v Evropě. Má 24 znaků, z nichž mnohé známe jako matematické symboly.

– V řeckých textech nenajdeme otazníky. Namísto nich se používá středník.

– Řečtina je momentálně horkým hitem jazykových škol! I PELICAN letos otevírá kurzy řečtiny pro začátečníky i pokročilejší.

 

 

Proč si ale všichni tito lidé dávají tu práci, aby se naučili jazyk, který je známý tím, že jeho studium není právě procházka olivovým hájem? Shrnuli jsme pro Vás pět důvodů, proč byste i Vy měli zvážit zápis do kurzu řečtiny ve své oblíbené jazykové škole.

 

Je to krásný jazyk

Stejně jako mnohé z řeckých ostrovů, i řečtina je takovým skrytým klenotem. Málokterý jazyk je tak zvukomalebný jako právě ona. Řecká hudba a poezie byla pro svou krásu vyhlášená už v době antiky a i když se za celá ta staletí řečtina velmi proměnila, na půvabu jí to v žádném případě neubralo. I ta nejobyčejnější slova zní v řečtině jako kouzelné zaklínadlo. Mezi taková patří například “kalimera” (dobrý den), “efcharistó” (děkuji), “parakalo” (prosím), “paralia” (pláž), atd. Studium řečtiny si zkrátka budete užívat!

 

Zavede Vás ke kořenům

Řečtina je jeden z nejstarších jazyků na světě a velkou mírou ovlivnila většinu současných evropských jazyků. Když se učíte řecky, svým způsobem znovu objevujete svůj rodný jazyk. A pokud Vás jen trochu baví o jazycích přemýšlet, bude to pro Vás úžasné dobrodružství. Věděli jste třeba to, že slovo “škola” má původ v starořeckém slově “skhole”, což bylo označení pro učení? A to je jen jedno ze stovek dalších slov, která mají svůj původ právě v řečtině!

 

 

Procvičí Váš mozek

Při studiu řečtiny je třeba se naučit úplně nový typ písma, což je samo o sobě pro naše mozkové buňky docela náročné. A když k tomu ještě přičteme složitá gramatická pravidla, není divu, že má řečtina pověst nesmírně těžkého jazyka. To však nemusí být její nevýhodou, právě naopak! Je prokázáno, že studium jazyků podporuje správnou činnost mozku, posiluje paměť a působí jako výborná prevence Alzheimera i různých psychických poruch. A čím těžší jazyk (tedy čím větší zátěž pro mozek), tím větší účinek. S trochou nadsázky lze tedy říct, že studium řečtiny Vám může prodloužit život!

 

Ukáže Vám cestu k úžasným místům

Od bájných Mykén, Kréty a Lesbu, přes pitoreskní Santorini, Zakynthos a Korfu, až po místa, kudy kráčela historie, jako Athény, Sparta nebo Soluň, Řecko je doslova nabité zajímavými a krásnými místy. Je to země, do které můžete jezdit každý rok, a stejně se Vám nikdy neomrzí. Pokud jste si zamilovali Řecko, není lepší způsob, jak ho lépe poznat, než právě prostřednictvím jazyka.

 

Nasytí nejen Vaši duši

I když je Řecko známé jako kolébka umění a kultury, není to zdaleka to jediné, co na něm cestovatele láká. Řecká kuchyně je plná lahůdek, kvůli kterým jistě stojí za to porozumět tomu, co je v jídelních lístcích napsáno. Pokrmy jako gyros, musaka, tzatziki nebo řecký salát už všichni dobře známe, ale už jste ochutnali třeba takové avgolemono, saganaki, spanakorizo nebo galaktoboureko? Gastronomie v sobě ukrývá úplně jiný pohled na řeckou kulturu a způsob, jak ji poznat. Není divu, že právě jídlo je tím, co některé cestovatele do Řecka táhne.

 

 

Je spousta důvodů, proč se ve svém volném čase věnovat studiu řečtiny. Ať už se pro ni rozhodnete proto, že byste si rádi popovídali s místními ve své oblíbené taverně nebo se chystáte důkladně prozkoumat řeckou gastronomickou tradici, PELICAN a jeho skupinové kurzy řečtiny je tu pro Vás.

 

Právě přijímáme přihlášky do kurzu řečtiny pro začátečníky, do kurzu řečtiny pro mírně pokročilé a do kurzu řečtiny pro středně pokročilé. Zaujala Vás řečtina? Tak na nic nečekejte, a jak by řekli Řekové, έλα μαζί μας!

Září se kvapem blíží a s ním i doba zápisů do podzimních jazykových kurzů. A ani PELICAN v tomhle není žádnou výjimkou. Vedle pomaturitního studia angličtiny, němčiny a španělštiny a firemních jazykových kurzů jsou součástí naší stálé nabídky i skupinové kurzy pro veřejnost a individuální kurzy. Právě ty se často ocitají v hledáčku zájemců z řad široké veřejnosti, kteří se rozhodli zapracovat na svých jazykových znalostech.

Jaký je ale mezi těmito dvěma typy kurzů rozdíl a jak poznáte, který z nich se hodí právě pro Vás? V tomto článku shrnujeme výhody a nevýhody obou typů kurzů, včetně rad, jak při výběru toho správného nešlápnout vedle.

 

Skupinový kurz

 

Každý z nás už určitě někdy do nějakého chodil. Pro skupinový kurz je typický předem daný harmonogram a lekce probíhající pravidelně v tentýž den a hodinu. Skupiny mohou mít různé velikosti, od menších, tří až čtyřčlenných, až po velké, klidně i dvanáctičlenné skupiny. I když kvalita kurzu velmi záleží na jazykové škole a především na lektorovi, už ze své podstaty nabízejí tyto kurzy svým studentům několik velmi výrazných výhod. Které to jsou?

1. Různorodost

Pokud nový jazyk přijímáte pouze od jednoho člověka, může se stát, že budete mít potíže s porozuměním, jakmile jednou opustíte bezpečí jazykové školy. V kurzu totiž navyknete přízvuku a intonaci svého lektora. Na tom samozřejmě nemusí být ještě nic špatného. Problém tkví v tom, že každý člověk mluví jinak, a proto je dobré ucho od začátku trénovat na mluvený projev různých osob. A k tomu skýtá skupinový kurz ideální příležitost.

2. Komunikace

Schopnost se dorozumět je alfou a omegou každého úspěchu v jazykovém vzdělávání. Paradoxně je ale právě mluvený projev tím, s čím mívají studenti největší problémy. Skupinový jazykový kurz má úžasný potenciál pomoci Vám s rozvojem Vašich komunikačních dovedností – můžete vést dialogy ve dvojicích, diskutovat ve skupině, reagovat na své spolužáky, klást jim otázky, atd. Skupinové lekce jsou tak mnohem dynamičtější než individuální kurzy, a Vy máte šanci z interakce s ostatními vytěžit skutečně mnoho pro svou budoucí schopnost se dorozumět.

3. Motivace

Skupinový kurz má na rozdíl od individuálního jasně danou strukturu i harmonogram. Pokud jednu hodinu zameškáte, musíte se zkrátka doučit vše, co ostatní mezitím probrali. To je pro spoustu z nás výborná motivace pro to, abychom do kurzu docházeli skutečně pravidelně, a zároveň způsob, jak do nabitého rozvrhu nacpat aspoň tu hodinku studia jazyka týdně . Zkrátka, ve středu v pět se jde na španělštinu a přes to nejede vlak!

4. Týmový duch

Do skupinového kurzu s Vámi bude chodit celá řada zajímavých lidí. Pokud budete mít to štěstí, že si se svými spolužáky dobře sednete, z hodin němčiny nebo ruštiny se najednou vyklube skutečně zábavně strávený čas. Týmový duch navíc udělá své a Vy možná velmi brzy zjistíte, že i když jste se dosud nepovažovali za příliš soutěživé, najednou zkrátka chcete být tím, kdo správně vyčasuje nejvíce francouzských sloves nebo kdo předvede nejlepší prezentaci v angličtině. A ono se vlastně do hodin také chodí s mnohem větší chutí, když víte, že se v nich setkáte s přáteli.

5. Nízká cena

Bez ohledu na jeho výhody i nevýhody, pro spoustu z nás je tou nejdůležitější především nízká cena skupinových kurzů. Díky tomu, že kurz navštěvuje více lidí naráz, se náklady na lektora, nájem, energie a další položky rovnoměrně rozdělí mezi ně a Vy tak v přepočtu za jednu lekci zaplatíte pouze zlomek toho, co byste zaplatili za individuální lekci se soukromým lektorem.

 

Individuální kurz

 

Individuální kurz, soukromé lekce, výuka jeden na jednoho, to jsou všechno názvy, pod kterými se skrývá stále jedno a totéž – typ kurzu, ve kterém jste sami jen s lektorem a ten se tak věnuje jen a pouze Vám. Stejně jako skupinové kurzy, i ty individuální mohou být (a také často jsou) zprostředkovány jazykovými školami. Jaké jsou tedy výhody tohoto typu kurzu?

1. Kurz na míru

Dělá Vám potíže nějaký konkrétní gramatický jev, se kterým byste si na své úrovni přitom měli už dávno poradit? Nebo jste zanedbali základy a při pokračování nemáte nové poznatky na čem stavět? Právě pro Vás je pak individuální kurz tou správnou volbou. Na rozdíl od skupinového kurzu Vám totiž dá dostatek času se věnovat přesně tomu, čemu potřebujete, aniž byste zdržovali ostatní. To samé platí i v případě, že máte od kurzu nějaká zvláštní očekávání. Rádi byste se zaměřili na business fráze nebo se vybavili slovní zásobou pro letní brigádu v hotelu na pláži? V individuálním kurzu to není žádný problém!

2. Soukromí

Schopnost mluveného projevu je společně s čtením, psaním a poslechem jednou z klíčových dovedností, které bychom měli při studiu jazyka zvládnout. Spousta z nás má ovšem v jazykových kurzech problém s tím, že se stydí mluvit, a to i když už nejsme žádní začátečníci. Zkrátka víme, že naše výslovnost není perfektní, možná si nejsme jisti slovem, které chceme použít, nebo se zkrátka jen bojíme udělat chybu. Individuální kurz je proto výborným místem pro to, abyste se v soukromí zbavili nejistoty z mluveného projevu.

3. Časová flexibilita

Pokud Vám pracovní, školní či rodinné povinnosti nedovolují pravidelně docházet na kurz v pevně stanovený termín, může pro Vás být individuální kurz řešením. I zde je sice třeba si lekce dopředu domlouvat, pokud je ale lektor stejně časově flexibilní jako Vy, nemusí být problém si další lekci pokaždé domluvit na den a čas, který Vám zrovna vyhovuje. Nemusíte se tak stresovat s tím, že Vám uteče celá lekce, když zrovna v ten den nemáte čas.

4. Více prostoru

O důležitosti mluveného projevu při studiu jazyků už jsme se zde několikrát zmínili. Schopnost vést plynulou a smysluplnou konverzaci se ovšem sama nenatrénuje a abychom ji úspěšně zvládli, je třeba jediné: mluvit, mluvit a zase mluvit. Nakolik v přítomnosti ostatních lidí ve skupinovém kurzu spočívá mnoho výhod, faktem zůstává, že pro lektora může být někdy těžké dopřát všem stejný prostor k projevu. Když se rozhodnete investovat do individuálního kurzu, dostanete při lekci tolik prostoru, že sami nebudete vědět, co s ním. Vaše konverzační dovednosti se tak při individuálním kurzu lepší mnohem rychleji než v kurzu, kde se musíte o prostor dělit s dalšími pěti lidmi.

5. Nezávislost

I v té nejlepší jazykové škole se občas stane, že se nepodaří naplnit minimální kapacitu kurzu, a ten tím pádem není možné otevřít. To je nepříjemné a frustrující nejen pro školu a lektory, ale především pro potenciální studenty. Především u méně žádaných jazyků je zkrátka třeba počítat s možností, že se požadovaný limit nenaplní. To je starost, která s individuálním kurzem odpadá. Nemusíte trnout, jestli se do začátku kurzu objeví další tři zájemci o kurz řečtiny nebo vietnamštiny. Studujete sami a proto jste nezávislí na tom, jaké kurzy jazyková škola právě teď nabízí.

 

Jak skupinové, tak individuální kurzy mají své výhody i nevýhody. Než se pro kterýkoliv z nich rozhodnete, především se zamyslete nad tím, co vlastně od kurzu očekáváte a jaké podmínky jsou právě pro Vás vyhovující. Chcete se zaměřit na gramatiku nebo se potřebujete spíše rozmluvit? Jste ochotni do kurzu pravidelně docházet v tentýž čas nebo preferujete možnost změny? Odpovědi na tyto a podobné otázky by Vám měly pomoci s výběrem takového kurzu, který bude plně odpovídat Vašim možnostem a ze kterého budete mít největší užitek.

 

Školní rok je u konce, mnohé jazykové školy se svým studentům uzavřely a Tebe teď čekají minimálně dva měsíce bez tvého oblíbeného jazykového kurzu. Co ale dělat v případě, že se bojíš, že přes léto zapomeneš všechno, co ses v kurzu za celý rok naučil, nebo zkrátka jen nechceš přijít o kontakt s oblíbeným jazykem? Ať už studuješ angličtinu, španělštinu nebo japonštinu, PELICAN Ti přináší několik tipů, jak si jazykové znalosti osvěžit i během letního období a do podzimního kurzu nastoupit dokonale připraven!

 

Číst, číst, číst

Zajímavá kniha nebo komiks je pro spoustu z nás nedílnou součástí letního relaxu nejen u vody. Tak proč nespojit příjemné s užitečným a nepřibalit si do kufru knihu v jazyce, který se učíš? A vůbec se nemusí jednat o nic příliš náročného! Ať už si budeš procvičovat angličtinu nad detektivkou od Agathy Christie nebo francouzštinu nad dobrodružnými romány Julese Vernea, určitě této volby nebudeš litovat. Dobrá kniha Ti ukrátí dlouhé chvíle na pláži nebo u rybníka a navíc tímto způsobem zapracuješ na svých jazykových znalostech.

 

 

Pokud se ptáš, kde knihy v cizích jazycích sehnat, tak věz, že to už není v dnešní době internetové žádný problém. Existuje spousta e-shopů, a to i zahraničních, ve kterých můžeš pořídit knihy ve všech možných jazycích.

Tip PELICANA:

Vyzkoušej online knihkupectví BookDepository.com – tenhle e-shop totiž nabízí knihy za úžasné ceny a navíc je rozváží po celém světě zdarma!

A pokud dáváš přednost elektronickým knihám před těmi papírovými, tak i pro Tebe máme řešení. Velké množství e-knih v různých jazycích si můžeš zdarma stáhnout např. na Bookrix.com nebo na Project Gutenberg.

 

Jazyky do reproduktorů i do sluchátek

Pokud nejsi zrovna čtenářský typ nebo Tě čeká akční dovolená, na které moc času na čtení nebude, žádný strach, ani Ty nemusíš zůstat ochuzen o pravidelný kontakt s cizími jazyky. Poslech písniček, podcastů nebo audioknih v jazyce, který studuješ, Ti zaručeně pomůže udržet svou jazykovou úroveň i bez pravidelných návštěv jazykových kurzů. Ať už budeš nahrávky poslouchat ze sluchátek během túry po horách nebo na plné pecky při cestě autem, díky internetu máš vždy na výběr ze stovek podcastů, online rádií, rozhlasových pořadů, audioknih, přednášek, rozhovorů, a dalších zdrojů. A je jen na tobě, který z nich si vybereš!

Tip PELICANA:

Doporučujeme vyzkoušet program News in Slow, který pomůže i začátečníkům si denně poslechnout nejnovější zprávy ve studovaném jazyce – aktuálně je tato služba dostupná ve francouzštině, španělštině, italštině a němčině.

Oblíbenou alternativou k podcastům jsou audioknihy. A stejně jako u elektronických knih, i ty jsou na internetu často dostupné zdarma – vyzkoušej třeba LoyalBooks.com nebo LibriVox.org.

 

 

Mobilní aplikace

Výukové aplikace jsou poslední dobou nesmírně populární. Představují totiž skvělý způsob, jak si rychlou a zábavnou formou osvěžit gramatická pravidla nebo slovní zásobu. Díky nim se můžeme věnovat studiu jazyků prakticky kdekoliv a kdykoliv, a to i na dovolené – při cestě autobusem, ve frontě na letenky nebo při čekání na průvodce.

Mezi nejpopulárnější výukové aplikace patří Duolingo, která v současné době nabízí 24 jazyků, včetně čínštiny, vientamštiny, norštiny nebo klingonštiny (!). Její nové rozšíření nazvané TinyCards Ti pak pomůže zapamatovat si nová slovíčka. Další aplikací, kterou můžeme doporučit, je Memrise, která Tě může naučit 20 cizích jazyků. Pokud usiluješ o rozšíření slovní zásoby, pak by se Ti mohla hodit aplikace LingQ, která umožňuje stahování slovíček z e-knih a dalších online textových materiálů.

 

Individuální jazykové kurzy

Pokud se přes léto nikam nechystáš, není lepší možnost, než se jazyku věnovat tam, kde jsi to dělal doposud – ve své jazykové škole. Zeptej se ve své jazykovce, jestli přes léto nenabízí možnost individuálních lekcí. Se soukromým učitelem se můžeš jazyku věnovat s o hodně větší intenzitou, než jakou dovolují skupinové kurzy. Dělala Ti v kurzu problém výslovnost, konverzace nebo třeba souslednost časová? Letní individuální kurz je ideální příležitostí na těchto nedostatcích zapracovat a od září se pak posouvat dál.

Tip PELICANA:

Jazyková škola PELICAN nabízí i přes léto možnost využití individuálních jazykových kurzů. A to jak samostatně, tak i pro malé skupinky – takže pokud s sebou chceš vzít kamaráda, jen do toho!

 

 

Pokud máš to štěstí, že trávíš prázdniny v zemi, kde si můžeš svůj studovaný jazyk procvičit hovorem s místními, pak gratulujeme! V opačném případě doufáme, že Ti náš článek pomohl. Ať už totiž trávíš letní měsíce u moře, v horách, na samotě u lesa nebo v ulicích Brna, určitě bys neměl zapomínat na pravidelné procvičování svých jazykových znalostí. A kromě toho se, samozřejmě, nezapomeň přihlásit k podzimním jazykovým kurzům u PELICANA!

Máš další tipy na letní procvičování jazyků, o které by ses s námi rád podělil? Sem s nimi!

V současné době dochází k největšímu propojování světa za celou historii lidstva. Globalizace a s ní související migrace obyvatel z jednoho konce světa na druhý má tak za následek soužití různých národů a kultur, a to často velmi odlišných. Každé náboženství, rasa, etnikum a kultura mají svůj svérázný pohled na svět, jiné chování, typické emocionální reakce a jiný žebříček hodnot. Výsledkem tak často může být konflikt mezi zvyky původních obyvatel a zvyky nově příchozích a otázka koexistence různých kultur se tak stává aktuálním předmětem výzkumu mnoha oborů.

Pojmy jako multikulturalismus, multilingvismus nebo interkulturní výchova jsou tak nyní známy i těm, kdo o nich ještě před několika lety nikdy neslyšeli. Co přesně ale tyto pojmy znamenají? A jak to všechno souvisí s jazyky?

 

 

Multikulturalismus a interkulturní výchova

Slovo multikulturalismus bylo poprvé použito v 50. letech minulého století pro označení stavu švýcarské společnosti, která byly i při značných kulturních rozdílech obyvatel pozoruhodně jednotná. Multikulturalismus se tak tedy stal synonymem pro ideální společnost lidí, kteří při různém etnickém, kulturním či náboženském původu, identitě a tradicích žijí ve vzájemné harmonii.

Multikulturalismus představuje možnost, jak bez předsudků a zároveň bez iluzí sdílet komunikační prostor bez ohledu na lidskou příslušnost ke skupinám. Tato příslušnost nemusí být definována pouze národnostní či etnikem, ale i mnoha dalšími faktory, např. věkem, pohlavím, zdravotním stavem, handicapem, vyznáním, sociální třídou apod.

Interkulturní výchova se zabývá pedagogickými reakcemi na národnostní, etnickou a kulturní diverzitu ve společnosti. Jejím cílem je posilovat toleranci a empatii vůči rozdílným životním způsobům, podporovat rovnoprávné a solidární soužití lidí z různých kultur, posilovat interkulturní porozumění a schopnost společného řešení problémů.

Interkulturní vzdělávání umožňuje jedincům rozvíjet chápání a přijímání různorodosti jako pozitivního jevu a hodnotit odlišnosti různých kultur jako přínosné. Rozdíly by neměly být chápány jako potenciální zdroj konfliktu, ale jako příležitost k vlastnímu obohacení.

 

 

Multilingvismus

Multilingvismus neboli vícejazyčnost je stav, kdy jedinec či společnost používají ke komunikaci více než jeden jazyk. Vícejazyčnost nemusí být založena na dosažení vysoké úrovně znalosti cizího jazyka, ale daný jedinec může různé jazyky ovládat na různé úrovni.

Jedním ze základních motorů vícejazyčnosti je migrace. V mnoha zemích vyspělého světa je migrace nejen normálním, ale dokonce nezbytným a žádoucím jevem, a jejím důsledkem je rozvoj individuálního i sociálního multilingvismu.

Rozvoj multilingvismu má velmi výrazný vliv na proměny jazykového vzdělávání. To už není pojímáno jednoduše jako zvládnutí jednoho nebo dvou, či dokonce tří jazyků chápaných izolovaně a majících za jediný možný vzor rodilého mluvčího. Místo toho je jeho cílem rozvíjet takový jazykový repertoár, v němž hrají svou roli komunikační dovednosti.

Obecně rozlišujeme několik typů vícejazyčnosti:

Sociální vícejazyčnost

O té hovoříme tehdy, zastávají-li jednotlivé jazyky ve společnosti různé funkce. Příkladem je např. švýcarský kanton Graubünden, kde jsou němčina, rétorománština a italština oficiálními jazyky a teoreticky tak na stejné úrovni, ve skutečnosti však rétorománština a italština v mnoha situacích převažují nad němčinou díky bilingvismu jazykových menšin.

Teritoriální multilingualismus

Popisuje politické oblasti rozdělené do více či méně monolingvních oblastí (např. vlámská a valonská část v Belgii).

Institucionální vícejazyčnost

O té hovoříme, jestliže instituce a organizace poskytují své služby v různých jazycích, jak činí orgány některých států Evropské unie.

Individuální vícejazyčnost

Je to schopnost komunikovat v několika jazykových dimenzích – nezávisle na tom, na jaké úrovni jedinec daný jazyk ovládá. Takoví lidé nejsou obvykle vícejazyční od narození ani „perfektně“ dvojjazyční. Např. marocký student v Německu, který hovoří do jisté míry francouzsky a německy – navíc k arabskému dialektu, který je jeho rodným jazykem – je multilinguální, stejně jako například konferenční tlumočník, který využívá znalost jazyků na perfektní úrovni ke své práci.

 

 

V posledním desetiletí se evropští odborníci na řadě významných setkání opakovaně shodují, že důležitým spojovníkem Evropy jsou jazykové znalosti a dovednosti. Současná politika Evropské unie stanovuje jako vzdělávací cíl trilingvismus: všichni mladí lidé v evropských školách se učí nejméně dva cizí jazyky kromě oficiálního jazyka dané země. Přestože panuje shoda na tom, že jedním z těchto jazyků by měla být angličtina, dosud nebyla stanovena žádná omezení, jaké jazyky na školách učit.

 

A co Evropa?

V rámci Evropské unie se hovoří 24 oficiálními jazyky. Prostor Evropské unie je přitom domovem více než 60 původních regionálních či minoritních jazyků, kterými hovoří více než 40 milionů osob. Evropská komise zastává k jejich užívání otevřený postoj a podporuje zachování jazykové diverzity a bohatství v nejvyšší možné míře.

Mezi důvody, proč Evropská unie podporuje výuku cizích jazyků, patří:

– lepší možnost studia či práce v zahraničí u osob ovládajících více jazyků,

– lepší porozumění osobám z jiných kulturních okruhů,

– lepší obchodní vztahy napříč Evropou – obchod obvykle podporuje rozvoj jazykových znalostí.

 

Jazyková škola PELICAN ve spolupráci s evropskými partnery v rámci projektů Erasmus+ vytváří nástroje a metody, které jsou určeny k řešení dílčích problematických aspektů multikulturalismu a vícejazyčnosti.

Naše projekty:

Lingua+: Cílem tohoto projektu je propojit výuku jazyka hostitelské země (tedy v případě ČR výuku češtiny) se sociální inkluzí dospělých imigrantů. Více o projektu se dozvíte na oficiálních stránkách projektu, linguaplusproject.eu, a facebookové stránce Lingua+.

WeR1: I tento projekt je zaměřen na dospělé imigranty, konkrétně je jeho cílem vyvinout sadu výukových nástrojů inspirovaných metodami CLIL a TBL.

Live2Work: Tento projekt je zaměřen na mladé lidi s nízkou kvalifikací, kteří se potýkají s nezaměstnaností. Jeho cílem je naučit učitele, jak s těmito lidmi pracovat a pomoci jim rozvíjet tzv. měkké dovednosti. Více o projektu se dozvíte na jeho webových stránkách, live2work.eu, nebo na Facebooku pod jménem Live 2 Work EU.

Multilingual Families Clubs: Tímto projektem jsme navázali na úspěšný projekt Multilingual Families, který byl zaměřen na vícejazyčnou výchovu dětí. Cílem jeho nástupce je podpořit vznik klubů, ve kterém by se vícejazyčné rodiny mohly sdružovat a společně pracovat na jazykových znalostech svých dětí. Oficiální webové stránky projektu najdete na adrese www.multilingualclubs.eu a na Facebooku jako Multilingual Families Clubs – EU project.

 

Zaujal Vás některý z našich projektů a chtěli byste vědět víc? Napište nám na info@skolapelican.com nebo na Facebooku na Škola Pelican. Budeme se těšit!

Že pomaturitní studium v Jazykové škole PELICAN není jen o sezení v lavicích a biflování se slovíček a gramatických pravidel už z našich pravidelných reportů dobře víš. Proto tě určitě nepřekvapí, že se tak významná příležitost, jako je oslava úspěšně zvládnutých státních jazykových zkoušek a blížící se závěr školního roku, neobešla bez pořádné party. A že byla i tentokrát vydařená!

 

Velkolepé přípravy

Plány na závěrečný večírek se začaly rodit už po veleúspěšném vánočním pomaturitním mejdanu, který PELICAN pořádal v prosinci. Ten svým úspěchem nastavil laťku tak vysoko, až jsme měli trochu strach, aby ji PELICAN vůbec zvládl přeletět. Ale naše obavy brzy opadly – PELICAN je totiž kluk šikovný a s organizací večírku pro studenty pomaturitních kurzů angličtiny a němčiny společně s celým regimentem lektorů je pro něj hračka!

 

 

Začínáme!

Večírek se opět konal v prostorách naší oblíbené Galeryje9, která se nachází hned pod naší školou.  Díky skvělému počasí, markantně se lišícího od toho v polovině prosince, jsme však tentokrát mohli využít také venkovní prostory. A že jsme si na jejich výzdobě dali záležet! Horlivé přípravy u nás probíhaly už od brzkých odpoledních hodin, kdy jsme pilně nafukovali balonky, chystali fotostěnu a zdobili cupcaky.

 

 

A v 17 hodin to vypuklo – postupně se začali scházet skvěle naladění studenti i lektoři (samozřejmě ale až poté, co u nás skončily všechny pomaturitní hodiny angličtiny i němčiny). A protože bylo opravdu horko, hned při vstupu od nás každý z nich obdržel kouzelnou poukázku z magické obálky, kterou bylo možné na baru zázračně proměnit v jakýkoliv nápoj.

 

 

Právě ten je v mnoha případech nejspíš povzbudil k tomu, aby začali tvořit frontu u našeho kameramana, který měl za úkol studenty natočit při zodpovídání otázek, které jsme si pro ně připravili. A na co jsme se jich ptali? To je zatím tajné! Prozradíme jen to, že jsme se při tom všichni moc pobavili a Ty se už teď můžeš těšit na skvělé video!

 

A jedeme dál!

Přímo z natáčení pelikáního megafilmu pak studenti hromadně mířili do fotokoutku, kde mohli svou vzpomínku na tento večer (a snad i celý školní rok s PELICANEM) zvěčnit se skutečně zajímavými rekvizitami. Pak se ovšem ozvalo zatroubení a přímo do našeho dvora si to přidrncal zmrzlinářský vůz s legendární brněnskou zmrzlinou, Božský kopeček! A fronty se začaly tvořit znovu.

 

 

Jakmile se venku začalo smrákat, bylo na čase procvičit naše hlasové kvality. A jelikož na vánočním večírku mělo největší úspěch právě karaoke, rozhodli jsme se nenechat mikrofon ležet ladem ani tentokrát. Věřte tomu, že se studenti po úvodním rozezpívání lektorů nenechali dlouho pobízet. Jako správní „jazykovci“ jsme u anglických písní sledovali správnou výslovnost. A překvapení v podobě písničky si pro nás připravili taky studenti navštěvující pomaturitní studium němčiny.

 

 

Jednou PELICAN, pořád PELICAN!

Jak už to u pelikáních večírků bývá zvykem, i tento pokračoval až do brzkých ranních hodin. A věřte tomu nebo ne, následující ráno naši svědomití studenti, ač s vyzpívanými hlasivkami, opět spořádaně seděli ve svých lavicích.

 

I v pelikání kanceláři to po vydařeném večírku nebývale žilo, a kdoví, třeba už jsme v ní i začali kout pikle na další večírek. No, nebylo by hezké, než se nám studenti nadobro rozprchnou, se ještě alespoň jednou sejít a společně se pobavit?

 

 

Inu, jednou PELICAN, pořád PELICAN! Tak měj krásný víkend a nezapomeň odpočívat, třeba při výběru některého z našich podzimních jazykových kurzů!

 

Tvůj párty PELICAN

 

Ruský jazyk slaví v posledních letech velký comeback a ve velkém to pocítily především jazykové školy. I u PELICANA jsme zaznamenali zvýšený zájem o kurzy ruštiny a nebyli bychom to my, abychom této poptávce nevyšli s radostí vstříc. Už teď totiž všem zájemcům nabízíme možnost přihlásit se do kurzů ruštiny pro začátečníky i pokročilé, které začínají na podzim 2018.

Pokud stále váháte, jestli se tomuto slovanskému jazyku věnovat, tak vězte, že ruština je jazyk nejen nesmírně užitečný, ale také velmi hravý, při jehož studiu se rozhodně nudit nebudete. Proto jsme pro Vás sepsali článek, v němž se věnujeme trochu netradičním aspektům ruštiny, kterými jsou nejrůznější dvojsmysly, chytáky a další záludnosti, které plynou z její někdy jen zdánlivé podoby s češtinou. Ruské výrazy totiž často nejsou tím, čím se na první pohled zdají být.

Tak schválně – kdo z vás dokáže rozpoznat, co ve skutečnosti znamená titulek tohoto článku?

 

Hřiby s trávou, prosím!

Pro většinu z nás je restaurace či stánek s občerstvením jedním z prvních míst, kde máme možnost se po příchodu do jiné země dát do řeči s místními lidmi. Proto je jistě užitečné vědět, že řada z ruských názvů potravin, které se nám mohou zdát důvěrně známé, ve skutečnosti znamená něco úplně jiného.

Když si v restauraci objednáte cokoliv s “jagodami”, nebuďte překvapení, když se Vám kromě jahod objeví na talíři také borůvky, maliny nebo třeba brusinky. To číšník neudělal chybu. Jagoda (я́года) je totiž v ruštině označení pro veškeré lesní plody. Stejně tak není důvod číšníka ochudit o spropitné, pokud si objednáte “griby” (грибы́) a namístu hříbků se dočkáte například žampionů či lišek. Slovo “grib” totiž může označovat jakoukoliv houbu, a to i ty jedovaté. S těmi se ale doufejme v restauracích nesetkáte.

 

 

S čím se ovšem můžete v ruských restauracích hojně setkat, je tráva. Než se ale zaleknete a objednáte si raději něco jiného, tak vězte, že v ruštině je “tráva” (трава́) označením nejen pro všudypřítomný zelený porost, ale i pro bylinky. “Tráva” je tedy v Rusku, stejně jako u nás, standardní součástí pokrmů, které není třeba se obávat.

 

Ochlasta a vrah, aneb než se urazíte

Zatímco nedorozumění v oblasti gastronomie nám může způsobit přinejhorším zkažený žaludek, u jiných může jít doslova o život. Některá ruská slova nám totiž mohou znít jako vulgarity či urážky, i když ve skutečnosti znamenají něco úplně jiného, a mnohdy dokonce pravý opak.

I když mají Rusové ve světě pověst velkých milovníků vodky, zdaleka ne vše se u nich točí kolem této tekutiny, alespoň ne v následujících případech. Když se vás v Rusku někdo zeptá, jste-li “cholostoj” (xолосто́й), nežádá Vás, abyste na něj dýchli, ale jednoduše se Vás táže, jestli jste svobodný. Stejně tak pokud od svých ruských přátel zaslechnete slovíčko “ožerelje” (ожере́лье), možná Vás překvapí, že se ve skutečnosti baví o špercích. Tohle nepoeticky znějící slovo je totiž ruským výrazem pro náhrdelník. A když ve škole či v práci zaslechnete slovo “popytka” (попы́тка), tak to si Vaši kolegové neplánují večerní program, ale nejspíše řeší nějaký vědecký projekt. Tohle slovo je totiž v ruštině označením pro pokus.

Každého ovšem snadno přejde smích, zejména když se setká se svým vrahem. A těch může mít člověk v Rusku hned několik! Ale nebojte se, doopravdy zavraždit Vás nejspíš bude chtít jen málokterý z nich. Vrah, neboli rusky psáno “vrag” (враг), je totiž ruským výrazem pro nepřítele. Stejně tak slovo “vražda” (вражда́) je označením pro nepřátelství, které ovšem může mít do skutečné vraždy hodně daleko. A pokud v Rusku uslyšíte, že někdo někoho “zabil” (забы́л), není nutné hned volat policii. Tenhle výraz totiž v ruštině znamená pouze to, že někdo na něco zapomněl.

 

 

Úžasně voníte, slečno

Zdánlivé pochvaly, které ve skutečnosti žádnými pochvalami nejsou, jsou další skupinou slov, jejichž znalost Vás může ušetřit pěkného trapasu.

Když o Vás někdo z Vašich ruských přítel řekne, že jste “krásný” (кра́сный), namísto děkování se raději hned podívejte do zrcadla. Dotyčný vám totiž nechválí Váš vzhled, ale sděluje Vám, že jste celí červení. S tím souvisí i slovo “kráska” (кра́ска), které ovšem nemá s fyzickými kvalitami nic společného. Tohle slovo je v ruštině totiž označením pro barvivo. Pokud tedy uslyšíte tohle slovo od natěračů, můžete si být jisti, že netráví pracovní dobu klevetěním o příslušnicích opačného pohlaví, ale řeší odstín, kterým Vám vymalují ložnici.

Stejně tak není důvod děkovat, když o Vás někdo řekne, že jste “úžasný” (ужа́сный). V tomto případě Vám totiž dotyčný naopak oznamuje, že jste jednoduše příšerní.

Pokud Vám během romantické schůzky Váš protějšek sladce pošeptá že “páchnete” (па́хнуть), není to důvod se naštvaně zvednout a odejít. Tímto vám totiž sděluje to, že pěkně voníte. Naopak slovo “voňjat” (воня́ть) znamená, že jste pravděpodobně zapomněli na deodorant.

 

Opuchlý palec a bolavá slina

Návštěva lékaře je něco, co pro většinu z nás obvykle nebývá úplně příjemný zážitek, tím spíše pokud se s ním ani nedokážeme shodnout na tom, co nám vlastně je.

Když Vám doktor oznámí, že jste se nakazili “svinkou” (сви́нка), nemá to nic společného s prasečí chřipkou. “Svinka” je totiž ruský výraz pro příušnice. Zato když od něj uslyšíte slovo “opuchol” (о́пухоль), tak zbystřete – tento výraz totiž může znamenat jak otok, tak i nádor.

V Rusku by Vás taky nemělo překvapit, že lékaři svým pacientům běžně dávají úkoly. Nevěříte? Pak vězte, že “úkol” (уко́л) je ruským překladem slova injekce.

 

 

Pozor si dejte také při tom, až budete lékaři popisovat, co Vás vlastně bolí. Když budete například potřebovat ošetřit zraněný palec, nedivte se, až po Vás bude lékař chtít upřesnění, který z deseti “palců” to vlastně je. Slovo “palec” (па́лец) totiž v ruštině, na rozdíl od češtiny, může označovat jakýkoliv prst. A než si začnete stěžovat na bolesti hlavy, nezapomeňte, že ruský výraz “glava” (глава́) neoznačuje část těla, ale kapitolu v knize. A naopak lékař, který se Vás ptá, zda-li Vás bolí “slina” (спина́), není adeptem na psychiatrickou léčbu. To se Vás pouze rusky ptá, jestli vás bolí záda.

 

Otázka života, vesmíru a vůbec

Filozofické debaty o životě, ke kterým dochází po několika panácích vodky snad v každé hospodě, se mohou pěkně zamotat, pokud neznáte to správné názvosloví. Nedivte se, že od svých ruských souputníků při těchto příležitostech slovo “život” (живо́т) uslyšíte zřídkakdy. Tenhle výraz totiž neoznačuje věc o nic méně poetickou, než je břicho. Když tedy od někoho uslyšíte, že má “bol v životě” (боль в животе́), nemusíte mu hned shánět antidepresiva, úplně postačí obyčejné živočišné uhlí.

Zato takové slovo “žizň” (жизнь) při podobných příležitostech uslyšíte dost často, a to nikoliv proto, že by obsluha neplnila svou povinnost. Českým protějškem toho výrazu je totiž – ano, hádáte správně – život! Hesla jako “Skoncovat se žízní” tedy budou mít v ruštině poněkud temnější nádech, než na jaký jsme zvyklí z českých reklam na pivo.

Slovíčko “mír” (мир) je v ruštině podobně ošidné. Znamená totiž nejen mír, ale i svět. A jak už jste se asi dovtípili, české slovo vesmír pochází z ruštiny a doslova znamená “celý svět” (весь мир). Poetika sama! A aby toho nebylo málo, tak je tu i slovo “svět” (свет), který (tentokrát nečekaně) skutečně znamená totéž co v češtině, ale zároveň je to i výraz pro světlo, lampu nebo svítání. Vskutku multifunkční výraz!

 

Ochotníci z Ruska

Ani zdánlivě poklidný svět umění není pro nás Čechy úplně prost jazykových pastí. A zrovna v Rusku, které je rodištěm mnoha slavných spisovatelů, malířů a hudebních skladatelů, se může snadno stát, že se do některé z takových pastí chytíme.

Jedna z takových pastiček je dobře známá především fanouškům Járy Cimrmana. Na první pohled nezáludný výraz “ochotník” (охо́тник) totiž neukrývá amatérského herce, nýbrž lovce. Stejně tak i slovo “ochota” (охо́та) je ruským výrazem pro lov.

Jedním z nejvíce nebezpečných území z hlediska matoucích slov je ale literatura. V ruských literárních žánrech je velmi snadné zabloudit, protože se nich vyskytuje spousta falešných stop. Kupříkladu takové slovo “básňa” (ба́сня) nemá s poezií ve skutečnosti vůbec nic společného, označuje totiž bajku. A pokud Vám někdo bude chtít povyprávět “pověst” (по́весть), nebuďte překvapeni, když se v ní nebudou vyskytovat žádné obludy nebo mýtičtí hrdinové. Tento výraz totiž neoznačuje totéž, co české slovo pověst, ale v podstatě jakýkoliv příběh či povídku.

Pokud si myslíte, že alespoň v oblasti výtvarného umění záludnostem uniknete, pak Vás musíme zklamat. Ta totiž skrývá celou hromadu matoucích slov. To takové “pisat” (писа́ть) totiž může znamenat jak psát, tak malovat, kreslit se rusky řekne “rysovat” (рисова́ть), zatímco české rýsovat se běžně překládá jako “čertit” (черти́ть). Takový kreativní mišmaš by záviděl i Kandiskij!

 

 

V sadech a komnatách

Chystáte se na návštěvu ke svým ruským přátelům? V takovém případě vězte, že ani mezi čtyřmi zdmi domova se nevyhnete nástrahám záludného ruského jazyka. V prvé řadě, ruská označení pro běžné věci jsou vždy jaksi honosnější. Rusové například nespí v pokojích, ale v “komnatách” (ко́мната), namísto zahrady mají okolo domu “sad” (сад) a v garáži na ně nečeká auto, ale “mašina” (маши́на).

A to není ani zdaleka všechno. Když Vás někdo požádá, abyste mu přinesli “lampu” (ла́мпа), nemusíte shánět celé svítidlo, ale úplně postačí žárovka. Stejně tak se neděste, když Vás Váš hostitel vyzve, abyste se posadili na stůl. Nejde o žádný obskurní ruský zvyk – “stul” (стул) je zkrátka ruským označením pro židli. Mít v obývacím pokoji na zemi “mech” (мех) není v ruských domácnostech nic zvláštního, jde totiž o kožešinu. No a takovou ruskou “vilku” (ви́лка) najdete v příborníku se lžícemi a noži.

A na závěr varování – když Vás někdo vyzve, abyste s ním šli do sklepa, tak to rozhodně nedělejte. Do ruského “sklepa” (склеп) se totiž nechodí pro brambory, ale jde o označení pro hrobku či kryptu.

 

Tak schválně, dokážete teď s tím, co jste se z našeho článku naučili, přeložit název našeho článku?

Znáte další podobná slova či fráze? Stalo se Vám při návštěvě Ruska nebo při rozhovoru s rusky hovořícími lidmi podobné nedorozumění? Podělte se s námi o ně v komentářích na Facebooku!

Pokud byste se tento zajímavý jazyk rádi naučili také, pak vězte, že už teď máte možnost se v naší jazykové škole přihlašovat ke kurzům ruštiny, které otevíráme na podzim 2018. Konkrétně nabízíme kurzy ruštiny pro začátečníky (úroveň A1), kurzy ruštiny pro věčné začátečníky (úroveň A1/A2), kurzy ruštiny pro mírně pokročilé (úroveň A2) a kurzy ruštiny pro středně pokročilé (úroveň B1). A samozřejmě u nás máte celoročně možnost se přihlašovat také k individuálním kurzům ruštiny. Budeme se na Vás moc těšít, neboli “ждать с ра́достью”!