Často kladené otázky – Čeština pro cizince

 1. Mám zájem o roční kurz češtiny pro cizince, jak se můžu přihlásit?
 2. Kolik stojí roční kurz češtiny pro cizince? Je uvedená cena konečná? Co všechno je zahrnuto v ceně?
 3. Jak probíhá platba ročního kurzu češtiny pro cizince?
 4. Jaká je pravděpodobnost, že získám vízum? Vrátíte mi peníze v případě, že ho nedostanu?
 5. Jaký je harmonogram školního roku češtiny pro cizince?
 6. Jak probíhá výuka češtiny pro cizince?
 7. Jaké jsou podmínky pro otevření kurzu češtiny pro cizince?
 8. Je možný pozdější nástup do ročního kurzu češtiny pro cizince, například když bude vyřizování víza trvat déle?
 9. Poskytuje Vaše škola pomoc či podporu při vyřizování víza?
 10. Je reálné se za rok naučit českému jazyku na potřebné úrovni?
 11. Můžu pracovat v průběhu studia ročního kurzu češtiny pro cizince?
 12. Pořádáte také mimoškolní aktivity/výlety/ apod. v rámci kurzu češtiny pro cizince?
 13. Jaké používáte materiály v češtině pro cizince?
 14. V případě, že se chci hlásit na VŠ po ukončení vašeho kurzu češtiny pro cizince, budu muset podstupovat nostrifikační zkoušky?
 15. Jaká jsou opatření v rámci karantény? Jakým způsobem probíhá výuka češtiny pro cizince v rámci krizového stavu?
 16. Nabízíte možnost distančního vzdělávání kurzů češtiny pro cizince? Pokud ano, jaké nástroje a platformy používáte?


1. Mám zájem o roční kurz češtiny pro cizince, jak se můžu přihlásit?
Pro přihlášení do češtiny pro cizince si stáhněte závaznou přihlášku. Tu je potřeba vyplnit, podepsat a společně se scanem pasu, fotkou pasového formátu a souhlasem se zpracováním osobních údajů nahrát zde. Do formuláře doplňte všechny položky. Tím bude vyřízena veškerá dokumentace, kterou od Vás budeme potřebovat pro přihlášení do češtiny pro cizince. Veškeré dokumenty naleznete zde.


2. Kolik stojí roční kurz češtiny pro cizince? Je uvedená cena konečná? Co všechno je zahrnuto v ceně?
Cena kurzu je 45 000 CZK. Tato cena je konečná. Cena obsahuje rovněž jeden jazykový kurz (90 min/ týdně). Můžete si vybrat španělštinu, angličtinu, němčinu, ruštinu či francouzštinu. Veškeré kurzy jsou určeny pro začátečníky. V rámci kurzu češtiny pro cizince od nás obdržíte zdarma ISIC, díky kterému získáte řadu studentských slev. Cena češtiny pro cizince nezahrnuje ubytování a vyřízení vízového procesu. Nicméně na stránkách jazykové školy PELICAN naleznete podrobný návod týkající se vízového procesu.


3. Jak probíhá platba ročního kurzu češtiny pro cizince?
Částku 45 000CZK zašlete na číslo účtu 115-2196290247/0100, popřípadě můžete zaplatit u nás v kanceláři. Platbu češtiny pro cizince je možné rozdělit na dvě části. Po obdržení první splátky (či celé částky) Vám vystavíme potvrzení o studiu, na jehož základě žádáte o vízum za účelem "ostatní". Termín platby není stanoven, nicméně je důležité myslet na to, že vyřizování víza pro jazykový kurz češtiny trvá většinou 3 měsíce. Druhá splátky za kurz češtiny pro cizince musí být zaplacena do konce listopadu.


4. Jaká je pravděpodobnost, že získám vízum? Vrátíte mi peníze v případě, že ho nedostanu?
Nemusíte se obávat. 90% žádajících vízum obdrží. Kdyby se stalo, že ho nezískáte, vrátíme Vám celou částku uhrazenou za češtinu pro cizince.


5. Jaký je harmonogram školního roku češtiny pro cizince?
Začátek výuky a hodinová dotace záleží na typu kurzu, který si zvolíte. Standardní výuka začíná v září či říjnu. Výuka probíhá 2 semestry, které jsou odděleny jarními prázdninami. Školní rok končí na přelomu května/ června. Hodinová dotace je pro standardní kurz češtiny pro cizince 560 školních hodin.


6. Jak probíhá výuka češtiny pro cizince?
Výuka češtiny pro cizince probíhá každý všední den po celý školní rok. V průběhu školního roku je několik státních svátků a ředitelských voln. Na začátku budete rozděleni do skupin a budou Vám přiděleni lektoři češtiny, kteří Vám zůstanou po celou délku studia češtiny.
Výuka je vedena zejména v češtině, popřípadě doplněna vysvětlením v angličtině a ruštině.
V rámci studia je možné složit státní jazykovou zkoušku, ta však není zahrnuta v ceně kurzu a její složení je dobrovolné. Na základě vašich znalostí obdržíte certifikát příslušné úrovně. Jazykovou zkoušku na úrovni B1 můžete skládat opakovaně. Získaný certifikát lze použít k přihlášce na vysokou školu. Úroveň pro studium na VŠ v češtiněse liší dle univerzity, nicméně obvykle je pro přijetí požadovaná úroveň B2. Cena zkoušky se liší dle její úrovně: B1 1500CZK; B2 3500CZK; C1 4200CZK


7. Jaké jsou podmínky pro otevření kurzu češtiny pro cizince?
Pro otevření třídy češtiny pro cizince je stanoven minimální počet studentů 10. V případě, že nebude dostatečný počet osob, přiřadíme Vás do skupiny studentů, kteří s námi spolupracují prostřednictvím agentury.


8. Je možný pozdější nástup do kurzu češtiny pro cizince , například když bude vyřizování víza trvat déle?
Ano, pozdější nástup do kurzu češtiny pro cizince je možný.  


9. Poskytuje Vaše škola pomoc či podporu při vyřizování víza?
Ano. Pro naše studenty jsme si připravili řadu podpůrných materiálů, které jim usnadní celý vízový proces.


10. Je reálné se za rok naučit českému jazyku na potřebné úrovni?
Ano, je to možné. Mnoho studentů se již zvládlo naučit češtinu a následně pokračovat na české vysoké škole. Samozřejmě to záleží na Vaší aktivitě a přístupu. Pokud však budete následovat pokyny lektora a vyvinete dostatečné úsilí, bezpochyby získáte v kurzu češtiny pro cizince žádanou úroveň.


11. Můžu pracovat v průběhu studia ročního kurzu češtiny pro cizince??
Ano, ve volném čase je to možné.


12. Pořádáte také mimoškolní aktivity/výlety/ apod. v rámci kurzu češtiny pro cizince?
Ano, pořádáme. V rámci naší školy se můžete zúčastnit různých večírků, filmových večerů, enviromentální projektů apod. Naši studenti často společně podnikají různé aktivity - lasergame, pivo i výlety do zahraničí (trhy ve Vídni) apod. Ty si však hradí studenti na vlastní náklady. Pokud se chcete podívat, jak tráví svůj studentský život, podívejte se na náš instagram či facebook.


13. Jaké používáte materiály v češtině pro cizince ?
Studenti obdrží na začátku studia češtiny pro cizince příslušné učebnice češtiny. V průběhu roku jsou využívány jak učebnice, materiály připravené lektorem, tak elektronické pomůcky jako jsou například dataprojektory.


14. V případě, že se chci hlásit na VŠ po ukončení vašeho kurzu češtiny pro cizince, budu muset podstupovat nostrifikační zkoušky?
Ano. Dle zákona je nezbytné splňovat nejen příslušnou jazykovou úroveň češtiny, ale zároveň podstoupit nostrifikační zkoušky.


15. Jaká jsou opatření v rámci karantény? Jakým způsobem probíhá výuka češtiny pro cizince v rámci krizového stavu?
Po dobu trvání krizového stavu jsme ze standardní formy výuky přešli na distanční vzdělávání. Výuka probíhá prostřednictvím online skype výuky, která je doplněná o vzdělávací platformu Moodle, kde studenti mají k dispozici všechny podpůrné vzdělávací materiály a platformy. Lektoři rovněž využívají tuto platformu k nahrávání úkolů, testů a cvičení.


16. Nabízíte možnost distančního vzdělávání kurzů češtiny pro cizince? Pokud ano, jaké nástroje a platformy používáte?
Ano, distanční formu vzdělávání aktivně využíváme a máme na ni velice pozitivní ohlasy. Abychom výuku učinili, co nejefektivnější používáme tyto nástroje a platformy:


 • MOODLE – online vzdělávací platforma, která je schopna plně nahradit standardní formu výuky, a to z pohodlí Vašeho domova. Moodle slouží k sdílení výukových materiálů, úkolů, podpůrných vzdělávacích materiálů, ale rovněž nabízí mnoho nástrojů k vytváření testů, cvičení a dalších forem vzdělávání.
 • SKYPE – komunikační platforma, která slouží k online komunikaci mezi jednotlivci či celými skupinami. Umožňuje nejen komunikovat, ale rovněž videohovory, messaging, přenos souborů apod.
 • CLILSTORE – internetový server, který slouží ke sdílení multimediálních výukových materiálů, jež jsou určeny jak učitelům, tak studentům.  Obsahuje velké množství video-příkladů autentického použití cizího jazyka, připravených k okamžitému použití ve třídě, nebo pro samostatné studium cizích jazyků.
 • QUIZLET –  chcete se naučit jazyk, ale nebaví Vás stále si opakovat slovní zásobu? S Quizletem se toto již nestane! Quizlet nabízí mnoho kreativních a zábavných způsobů studia a procvičování slovní zásoby. Jedná se o velice kvalitní nástroj, který umožňuje efektivní studium jazyka.
 • WHITEBOARD – nástroj, který plně nahrazuje funkci klasické školní tabule, a k tomu nabízí mnoho dalších způsobů k zefektivnění výuky.


Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám! Rádi Vám poradíme 🙂


  1. Меня интересует годовой курс чешского: как можно на него зарегистрироваться?
  2. Сколько стоит курс чешского? На сайте указана окончательная цена? Что включает стоимость?
  3. Как можно заплатить за курс чешского?
  4. Какова вероятность, что мне дадут визу? Возвращаете ли Вы деньги в том случае, если мне не дадут визу?
  5. Какое расписание будет в учебном году?
  6. Как проходит обучение?
  7. Каковы условия открытия курс чешского?
  8. Можно ли начать ходить на курс чешского позже, например, если оформление визы будет длиться дольше?
  9. Предоставляет ли Ваша школа помощь или поддержку при оформлении визы?
  10. Можно ли за год выучить чешский язык до нужного уровня?
  11. Можно ли работать во время обучения?
  12. Организуете ли вы также внешкольные мероприятия, например, экскурсии и т.д.?
  13. Какие материалы Вы используете?
  14. Какие материалы Вы используете?Какие материалы Вы используете?Какие материалы Вы используете?
  15. Какие ограничительные меры предпринимаются в рамках карантина? Как проходит обучение чешскому языку для иностранцев в течение чрезвычайного положения?
  16. Предлагаете возможность дистанционного обучения? Если да, то какие инструменты и платформы вы используете?

  1. Меня интересует годовой курс чешского: как можно на него зарегистрироваться?
  Для регистрации Вам нужно скачать заявление. Заполненное и подписанное заявление вместе с отсканированным загранпаспортом, отдельной фотографией, соответствующей требованиям загранпаспорта и согласием на обработку персональных данных нужно загрузить сюда. В онлайн-формуляр заполните все пункты. Это всё, что Вам нужно для регистрации. Все документы Вы найдёте здесь.

  2. Сколько стоит курс чешского? На сайте указана окончательная стоимость? Что включает стоимость?
  Стоимость курс чешского – 45 000 крон. Данная цена окончательная. Единственное, что Вам нужно будет приобрести, это учебник, который выберет для Вас преподаватель (стоимость учебника примерно 700 крон). Цена включает один урок в неделю (1 час  30 минут в неделю). Вы можете выбрать испанскийанглийскийнемецкийрусский или французский язык. Все курс чешского предназначены для начинающих. Также Вам выдадут ISIC, благодаря которому Вы сможете получить ряд студенческих скидок. В стоимость не включено проживание и помощь при оформлении визы.

  3. Как можно заплатить за курс чешского?
  Вам нужно отправить платёж на сумму 45000 крон на банковский счёт номер 115-2196290247/0100. Также Вы можете оплатить курс чешского у нас в офисе. Оплату можно разделить на две части. После получения первого взноса (или полной стоимости) мы выдадим Вам подтверждение об обучении, на основе которого Вы сможете подать заявление на выдачу визы. Сроки оплаты не установлены, но важно помнить о том, что оформление визы в большинстве случаев длится 3 месяца. Вторая часть стоимости курс чешского должна быть оплачена до конца ноября 2019 года.

  4. Какова вероятность, что я получу визу? Вы возвращаете деньги, если визу не дают?
  Такой вероятности Вам не стоит опасаться. 95 % желающих получают визу. Если Вам не дадут визу, мы вернём Вам полную стоимость курс чешского.

  5. Какое расписание будет в учебном году?
  Начало обучения и количество уроков зависит от типа курс чешского, который Вы выберете. Стандартно учёба  начинается в октябре 2019. Обучение состоит из двух семестров, которые разделены весенними каникулами. Учебный год заканчивается в конце мая – начале июня 2019 года.

  6. Как проходит обучение?
  Уроки проходят в один и тот же будний день в течение всего учебного года. В течение учебного года также есть несколько государственных праздников и так называемых выходных, объявленных директором школы[1].
  Преподавание ведётся в основном на чешском языке, в случае необходимости объяснение материала может быть дополнено на английском.
  В самом начале учеников делят на несколько групп и каждой группе назначается преподаватель, который будет вести у Вас чешский язык в течение всего учебного года.
  В рамках обучения можно сдать государственный языковой экзамен: он не включён в стоимость курс чешского, и его сдача добровольная. На основе Вашего владения языком Вы получите сертификат соответствующего уровня. Государственный языковой экзамен на уровне B1 Вы можете сдавать несколько раз. Полученный сертификат можно использовать в заявлении в вуз. Уровень владения языком для обучения в вузе зависит от университета, но обычно для поступления нужен уровень B2.
  Стоимость сдачи эказмена зависит от уровня, на который он сдаётся:
          B1  1500 чешских крон
          B2  3500 чешских крон
          C1  4200 чешских крон
  [1] Выходной, объявленный директором школы – дополнительный выходной кроме субботы и воскресенья, а также государственных праздников

  7. Каковы условия открытия курс чешского?
  В группе на курс чешского должно быть минимум 10 студентов. В том случае, если в группу не наберётся достаточное количество желающих, Вы будете записаны в группу к студентам, которые воспользовались услугами агентств, с которыми мы сотрудничаем.

  8. Можно ли начать ходить на занятия курс чешского позже, например, если оформление визы продлится дольше?
  Да, можно начать ходить на занятия позже.  

  9. Предоставляет ли Ваша школа помощь или поддержку при оформлении визы?
  Да. Мы подготовили для наших студентов ряд вспомогательных материалов, чтобы облегчить визовый процесс.

  10. Возможно ли за год выучить чешских язык на соответствующем уровне?
  Да, это возможно. Многие студенты смогли научиться чешскому языку и начать обучение в чешском вузе. Конечно, всё зависит от Вас.

  11. Можно ли работать во время обучения?
  Да, в свободное время это возможно.

  12. Организуете ли Вы внешкольные мероприятия: например, экскурсии и т.д.?
  Да, организуем. В рамках нашей школы Вы можете посещать вечеринки, киновечера, проекты, связанные с окружающей средой и т.д. Наши студенты часто вместе организуют различные мероприятия: участвуют в так называемой lasergame, ходят в трактир попробовать популярное чешское пиво, ездят на экскурсии заграницу (например, на рождественские рынки в Вене) и т.д. Но данные мероприятия оплачиваются самими студентами.

  13. Какие материалы Вы используете?
  Студентам в начале года нужно купить учебник, который для них выбирает преподаватель. В течение учебного года используются как учебники, так и материалы, специально подготовленные преподавателем, различная техника (например, проекторы) и т.д.

  14. Если я хочу поступать в вуз после окончания курса, нужно ли мне сдавать нострификационный экзамен?
  Да. По закону Вам необходимо не только иметь определённый уровень владения языком, но и сдать нострификационный экзамен.

  15. Какие ограничительные меры предпринимаются в рамках карантина? Как проходит обучение чешскому языку для иностранцев в течение чрезвычайного положения?
  На время действия чрезвычайного положения мы перешли от стандартной формы обучения к дистанционной форме. Преподавание осуществляется посредством онлайн-обучения по Скайпу и дополнено образовательной платформой Moodle, на которой студенты смогут найти все вспомогательные учебные материалы. Преподаватели также используют эту платформу, где выкладывают задания, тесты и упражнения.

  16. Предлагаете возможность дистанционного обучения? Если да, то какие инструменты и платформы вы используете?
  Да, мы активно используем дистанционное обучение, которое получает много положительных отзывов. Для оптимизации и повышения эффективности обучения мы используем следующие инструменты и платформы:

  • MOODLE – образовательная
   онлайн-платформа, которая способна помочь Вам полностью заместить стандартную
   форму обучения, находясь в комфортных условиях Вашего дома. Moodle служит для обмена учебными
   материалами и заданиями, а также предлагает множество инструментов для создания
   тестов, упражнений и других образовательных методов.
  • SKYPE – коммуникационная платформа, которая служит для общения как между отдельными
   людьми, так и между группами людей. Помимо текстовых сообщений, можно
   использовать функцию видеозвонков, обмениваться файлами и т.д.
  • CLILSTORE – веб-сервер, который предназначен для обмена мультимедийными учебными
   материалами между преподавателями и студентами. Содержит большое количество
   аутентичных видео-материалов, которые можно использовать для изучения
   иностранного языка как на уроках, так и при самообучении.
  • QUIZLET – хотите выучить иностранный язык без бесконечного повторения словарного
   запаса? С Quizlet зубрежки не будет! Quizlet предлагает много творческих и увлекательных
   способов изучения и отработки словарного запаса. Это очень качественный
   инструмент для эффективного изучения иностранного языка.
  • WHITEBOARD – инструмент, который полностью заменяет функцию классической школьной
   доски и предлагает множество других способов упросить обучение и повысить его
   эффективность.

  /Вы не нашли то, что искали? Напишите нам!