Digitální video ve výuce cizích jazyků

Kategorie:

Popis

Číslo akreditace MŠMT:
Projekt:
Videoforall
Počet hodin: 8 vyučovacích hodin
Lektor:

Komu je program určen

Učitelům cizích jazyků základních, středních, odborných a vysokých škol.

Popis programu

Na úvod semináře shrneme důvody, proč byste měli začít uvažovat nad využitím digitálního videa ve své výuce. Představíme vám moderní výukové metody, které podporují integraci digitálního videa do výuky cizích jazyků – Computer Assisted Language Learning, Content and Language Integrated Learning, Flipped Classroom, Blended Learning.

Představíme vám digitální video jako výukový nástroj, včetně ukázek nejlepších videí vytvořených žáky a učiteli, vytvořených v rámci projektu VIDEOforALL. Ukážeme vám příklady praktických cvičení a aktivit pro žáky a studenty.

Vysvětlíme vám základní zásady tvorby digitálního videa pro vzdělávací účely, a jak můžete video využít jako nástroje synchronní i asynchronní komunikace se studenty.

Digitální video ve výuce cizích jazyků
Digitální video ve výuce cizích jazyků
Digitální video ve výuce cizích jazyků
Digitální video ve výuce cizích jazyků
Digitální video ve výuce cizích jazyků
Digitální video ve výuce cizích jazyků