Soubor aktivit pro minimální preventivní programy mateřských a základních škol

Kategorie:

Popis

Číslo akreditace MŠMT:
Projekt:
Stronger Children
Počet hodin: 8 vyučovacích hodin
Lektor:

Komu je program určen

Metodikům prevence a výchovným poradcům, učitelům mateřských škol, prvního stupně základních škol a vychovatelům školních zařízení.

Popis programu

Pomůžeme vám s kompetencemi, které vám usnadní rozvoj sociálních a personálních dovedností dětí a žáků ve výchovno-vzdělávacím procesu a přispět tak k prevenci sociálně-patologických jevů, zejména šikany.

Seznámíme vás s materiály a učebními pomůckami vyvinutými v rámci mezinárodního projektu Stronger Children - Less Violence 2. Představíme vám výstupy projektu v podobě učebnic pro mateřské školy a první stupeň základních škol a ukážeme vám, jak je využít v práci s třídou, nebo skupinou dětí.

Preventivní programy
Preventivní programy
Preventivní programy
Preventivní programy
Preventivní programy
Preventivní programy