Multilingual Families Clubs

Popis projektu

Evropská unie je založena na principu “jednoty v rozmanitosti” - rozmanitosti kultur, zvyků, víry i jazyků. Vedle 24 úředních jazyků je do dědictví EU zahrnuto dalších 60 jazyků, kterými se mluví v určitých regionech nebo skupinách, a přes 80 jazyků národnostních menšin a komunit příchozích. V evropské společnosti je tedy nutno řešit mj. také vyvstávající otázku vícejazyčnosti - a to jak u dospělých, dětí a dětských kolektivů, tak celých rodin.

Jedním z možných řešení tohoto problému jsou právě kluby pro vícejazyčné rodiny - Multilingual Families Clubs. Myšlenka těchto klubů vychází ze zkušenosti podobných zařízení, která fungují již desítky let v západní Evropě. Cíle projektu Multilingual Families Clubs je vytvořit ucelenou sadu nástrojů pro:

  • založení a úspěšný provoz klubů pro vícejazyčné rodiny v dalších zemích
  • aktivity a hry pro děti a rodiče určené k podpoře vícejazyčnosti, multikulturalismu a dialogu mezi dětmi a rodiči
  • metodické vedení vícejazyčných klubů pro řídicí pracovníky (základní školy, neziskové organizace, centra volného času apod.)
  • zvýšení povědomí o výhodách vícejazyčnosti mezi rodiči i vzdělávacími institucemi

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou projektu jsou jak samotné vícejazyčné rodiny, tak i pedagogové, kteří s těmito rodinami pracují.

Výstupy projektu

  • Pojďme do toho společně! Příručka pro vícejazyčné rodinné kluby
  • Hrajme si s jazyky! Sbírka her a aktivit pro děti a rodiče specificky navržených pro podporu vícejazyčnosti
  • Vzhůru k vícejazyčnosti! Metodická příručka pro vzdělavatele dospělých
  • Proč a jak být vícejazyčnou rodinou? Průvodce pro rodiče vícejazyčných dětí
  • Audiovizuální záznamy z vícejazyčných rodin

Veškeré výstupy jsou dostupné v angličtině, češtině, polštině, italštině a turečtině. Některé z nich budou k dispozici také v jazycích národnostních menšin v partnerských zemích (např. v ruštině, ukrajinštině, slovenštině, arabštině, rumunštině apod.). Všechny dokumenty, které v rámci projektu vznikly, jsou volně k dispozici ke stažení.

 

 

Hrajme si s jazyky! Sbírka her a aktivit pro děti a rodiče specificky navržených pro podporu vícejazyčnosti

Česky

Slovensky

Anglicky

Rusky

 

 

 

 

Partneři projektu

Kontakty

Web projektu: http://www.multilingualclubs.eu

Facebook projektu: www.facebook.com/MultilingualClubs/

YouTube kanál projektu: www.youtube.com/channel/UC1f5emqv8jN0V78sC9pT-yQ

Fotogalerie

Chcete se dozvědět víc?

Pokud se chcete o projektu dozvědět více, kontaktuje nás buď na info@skolapelican.com, telefonicky na čísle +420 774 742 296 nebo osobně na adrese Lidická 9, Brno. Pokud budete mít zájem, rádi za vámi přijedeme a projekt vám představíme, uspořádáme workshop pro Vaše zaměstnance, poskytneme konzultaci např. k diplomové práci, apod.