Cambridgeské zkoušky

PELICAN pořádá přípravné kurzy ke Cambridgeským zkouškám.


POZOR! Od roku 2017 se začaly zavádět nové názvy pro jednotlivé Cambridgeské zkoušky. Jsou to stále stejné kvalifikace, nově však mají v názvu uvedenou úroveň (př. FCE → B2 First). Stále se můžete potkat jak se starými, tak s novými názvy. Proto jsme pro vás vytvořili tabulku pro snadnější orientaci.

starý názevnový název
Cambridge English: Key (KET)A2 Key
Cambridge English: Preliminary (PET) B1 Preliminary
Cambridge English: First (FCE)B2 First
Cambridge English: Advanced (CAE) C1 Advanced
Cambridge English: Proficiency (CPE) C2 Proficiency
Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary) B1 Business Preliminary
Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) B2 Business Vantage
Cambridge English: Business Higher (BEC Higher) C1 Business Higher

CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESMENT
– PŘÍPRAVNÉ CENTRUM


Jazyková škola PELICAN – Přípravné centrum ke zkouškám Cambridge

Jazyková škola Brno PELICAN se od svého počátku specializuje na přípravu k jazykovým zkouškám a sama tyto zkoušky pořádá (zkouška B1, SJZ základní, SJZ všeobecná). V roce 2018 se naše škola oficiálně stala přípravným centrem pro Cambridge English Language Assesment.

Co to znamená?

Jazyková škola PELICAN se specializuje na přípravu ke zkouškám Cambridge English. V naší škole se tedy můžete na zkoušku připravit v některém z přípravných kurzů, které pravidelně pořádáme. V přípravných kurzech k jednotlivým zkouškám je pak primárně věnována pozornost přípravě ke zvolené zkoušce. Studenti mají možnost vyzkoušet si jednotlivé části zkoušky předem a zkoušku samotnou pak modelově jak celek.

Naše studenty připravujeme k mezinárodním zkouškám z všeobecné angličtiny (Cambridge KET, PET, FCE, a CAE), všeobecné obchodní angličtiny (Cambridge BEC Preliminary, Vantage a Higher) a k mezinárodním zkouškám IELTS.

Celoroční přípravné kurzy pořádané naší školou připravují studenty na červnové termíny zkoušek (tříměsíční kurzy připravují také na podzimní a jarní termíny zkoušek).

Příprava na Cambridge zkoušky probíhá podle učebnic speciálně určených pro přípravu na tyto zkoušky a studenti dostávají také doplňkové materiály na zpestření hodin, rozšíření učiva nebo k samostudiu.

Naši lektoři přesně vědí, jakým způsobem studenty ke zkouškám připravovat, mnohdy mají sami zkušenost se skládáním těchto zkoušek, případně sami jako examinátoři u ústní části těchto zkoušek působí.

Cena zkoušky není zahrnuta v ceně přípravného kurzu.

Jazyková škola PELICAN patří k nejúspěšnějším jazykovým školám v Brně, které připravují své studenty ke Státním jazykovým zkouškám B2 a C1 a Cambridgeským zkouškám. Naši studenti mají tradičně velmi vysoké procento úspěšnosti (90 % a více).


Jak probíhá registrace ke zkoušce?

Na zkoušky připravujeme studenty v rámci jednoletého pomaturitního studia, přípravných kurzů ke zkouškám i v klasických skupinových kurzech pro veřejnost. Zkoušky probíhají v učebnách British Council na Solniční ulici v Brně (cca 3 minuty od JŠ PELICAN) Ke zkoušce je potřeba se zaregistrovat online, kdy si vybíráte typ, místo konání a termín konání zkoušky

Zkoušky Cambridge English

Základní typy zkoušek Cambridge English, uznávané tisíci zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi po celém světě. Zkoušky Cambridge English patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Každým rokem se jich účastní přes 2 miliony lidí ve 130 zemích, jsou uznávány jak mezinárodně, tak i Ministerstvem školství České republiky a mají časově neomezenou platnost, tj. nemusí se po určité době znovu opakovat.

Zkoušky jsou vhodné pro všechny, kteří si hledají nové zaměstnání doma nebo v zahraničí, případně chtějí studovat na domácí či zahraniční vysoké škole. Zkouška je však výzvou taky pro všechny vysoce motivované studenty, kteří chtějí vystoupit ze své komfortní zóny a hledají nové výzvy a cíle při svém studiu jazyka.

Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích.


Všeobecné zkoušky Cambridge

Cambridge English KETÚroveň A2Obsah zkouškyPřípravné materiály
Cambridge English PETÚroveň B1Obsah zkouškyPřípravné materiály
Cambridge English FCEÚroveň B2Obsah zkouškyPřípravné materiály
Cambridge English CAEÚroveň C1Obsah zkouškyPřípravné materiály
Cambridge English CPEÚroveň C2Obsah zkouškyPřípravné materiály

Cambridge angličtina KET – Key English Test

Zkouška KET (Cambridge English: Key) je nejlepší volbou pro začátečníky. Tato zkouška ověřuje znalost angličtiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Proč KET?

Zkouška KET testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaní a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech vycházejících z každodenních situací.

KET Vám pomůže ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny. Když složíte zkoušku KET, seznámíte se s formátem zkoušek Cambridge, což Vám v budoucnu pomůže při skládání zkoušek i na vyšších úrovních pokročilosti (např. PET nebo FCE).

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, získáte certifikát University of Cambridge ESOL Examinations.

Obsah zkoušky: Z jakých částí se zkouška skládá? Co mě čeká?

Čtení a psaní (Reading and Writing) – 1 hodina a 10 minut

Tato část zkoušky se skládá z 9 částí. 5 částí je zaměřeno na ověření rozsahu schopností čtení a 4 části jsou zaměřeny na ověření schopností základního písemného projevu. Kandidáti by měli být schopni porozumět jednoduchým psaným informacím, např. nápisům, katalogům, novinám a časopisům. Kandidáti dále doplňují mezery v jednoduchých větách a píší krátký text v rozsahu cca 25 slov. Čtení a psaní je hodnoceno 50 % z celkového počtu bodů.

Poslech (Listening) – 30 minut

Tato část zkoušky se skládá z 5 částí, od krátkých konverzací až po delší dialogy a monology. Kandidáti by měli prokázat schopnost porozumět mluvenému slovu v neformální i neutrální rovině na řadu témat z každodenního života, přičemž text je jim přednášen přiměřeně pomalu. Poslech je hodnocen 25 % z celkového počtu bodů.

Mluvený projev (Speaking) – cca 10 minut ve dvojici kandidátů

Tato část zkoušky se skládá ze 2 částí. Kandidáti by měli prokázat, že jsou schopni vést konverzaci, ptát se a odpovídat na otázky týkající se osobních i faktických záležitostí. Mluvení je hodnoceno 25 % z celkového počtu bodů.

Přípravné materiály a ukázkový test

Chcete si vyzkoušet test nanečisto? Najdete jej na stránce Cambridge English.

Mezi oblíbené přípravné materiály našich lektorů a studentů patří dále:

 • Objective Key
 • Cambridge English: Key 7
 • Common Mistakes at KET
 • Speaking Test Preparation Pack for KET

Pokud chcete výrazně zvýšit svoje šance na úspěch, navštěvujte některý z přípravných kurzů jazykové školy PELICAN.


Cambridge angličtina PET – Preliminary

Zkouška PET (Cambridge English: Preliminary) ověřuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a dokazuje základní jazykové dovednosti pro každodenní použití.

Proč PET?

Zkouška PET patří mezi jednu z nejoblíbenějších zkoušek Cambridge ESOL a je znávána velkým počtem zaměstnavatelů a různými vzdělávacími institucemi na celém světě. Zkouška ověřuje praktickou znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaní a mluvený projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.

PET Vám pomůže ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny. Když složte zkoušku PET, poznáte formát zkoušek Cambridge, což Vám v budoucnu pomůže při skládání zkoušek na vyšších úrovních pokročilosti (např. FCE nebo CAE).

Každý kandidát získá písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, získáte certifikát University of Cambridge ESOL Examination.

Obsah zkoušky: Z jakých částí se zkouška skládá? Co mě čeká?

Čtení a psaní (Reading and Writing) – 1 hodina a 30 minut

Tato část zkoušky se skládá z 8 částí. 5 částí je zaměřeno na ověření rozsahu schopností čtení u různých druhů textů od krátkých zpráv po delší souvislé texty. 3 části jsou zaměřeny na ověření rozsahu schopností písemného projevu. Kandidáti by měli rovněž prokázat porozumění psané angličtině (faktické informace, novinové články a dopisy) a vytvořit různé druhy jednoduchých vět a souvislého textu. Čtení a psaní je hodnoceno 50 % z celkového počtu bodů.

Poslech (Listening) – 40 minut

Tato část zkoušky se skládá ze 4 částí, od krátkých konverzací až po delší dialogy a monology. Kandidáti by měli prokázat schopnost porozumět mluvenému slovu v neformální i neutrální komunikaci na řadu témat z každodenního života. Poslech je hodnocen 25 % z celkového počtu bodů.

Mluvený projev (Speaking) – cca 10 – 12 minut ve dvojici kandidátů

Tato část zkoušky se skládá ze 4 částí. Kandidáti by měli prokázat schopnost pokládat otázky, rozumět jim a vhodným způsobem na ně odpovídat, a dále by měli dokázat volně hovořit na témata, o něž se osobně zajímají. Mluvení je hodnoceno 25 % z celkového počtu bodů.

Přípravné materiály a ukázkový test

Chcete si vyzkoušet test nanečisto? Najdete jej na stránce Cambridge English.

Mezi oblíbené přípravné materiály našich lektorů a studentů patří dále:

 • Objective PET
 • Complete PET
 • Cambridge English: Preliminary 8
 • Insight into PET
 • Grammar for PET

Pokud chcete výrazně zvýšit svoje šance na úspěch, navštěvujte některý z přípravných kurzů jazykové školy PELICAN.


Cambridge angličtina FCE – First

FCE (Cambridge English: First) je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English, která vyžaduje znalost všech jazykových dovedností. FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, a na jednotlivých univerzitních fakultách, technických školách a dalších institucích. Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Proč FCE?

Zkouška FCE testuje praktickou znalost angličtiny na vyšší středně pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a mluvený projev.  Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.

FCE je uznávána velkým počtem zaměstnavatelů a různými vzdělávacími institucemi na celém světě. FCE Vám pomůže ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny. Získání certifikátu FCE Vám v budoucnosti usnadní skládání zkoušek na vyšších úrovních pokročilosti (např. CAE nebo CPE).

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud složíte zkoušku, dostanete certifikát University of Cambridge ESOL Examinations.

Obsah zkoušky: Z jakých částí se zkouška skládá? Co mě čeká?

Čtení (Reading) – 1 hodina a 15 minut

Tato část zkoušky ověřuje schopnost pracovat s obsahy textů různého typu. Kandidáti by měli být schopni textu porozumět, orientovat se v něm a vyhledávat konkrétní informace. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů. Zároveň se v této části zkoušky ověřuje kandidátova znalost gramatiky a slovní zásoby prostřednictvím výběru vhodného slova z daných možností, nebo bez výběru možnosti a dále transformací slov, slovních spojení a vět. Čtení a psaní odpovídá 40 % z celkového počtu bodů.

Psaní  (Writing) – 1 hodina a 20 minut

Kandidáti napíší dva texty v rozsahu 140 – 190 slov. Prvním textem je vždy esej na pevně zadané téma. U druhého textu, si může kandidát vybrat téma z několika možností, jimiž jsou např.: formální či neformální email nebo dopis, článek, zpráva a recenze. Psaní odpovídá 20 % z celkového počtu bodů. Na oba texty připadá rovnoměrný podíl.

Poslech (Listening) – 40 minut

V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Nahrávky mohou být úryvky z rozhovorů, přednášek nebo zpráv v různých přízvucích. Všechny nahrávky uslyší kandidáti dvakrát. Otázky mají formu výběru jedné z daných odpovědí nebo doplňování vynechaných míst v textu. Poslech odpovídá 20 % z celkového počtu bodů.

Mluvený projev (Speaking) – 14 minut

Ověřuje se kandidátova schopnost domluvit se s partnerem, vyjádřit a obhájit svůj názor či nalézt kompromis. Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení. První fáze zkoušky se zaměřuje na všeobecnou konverzaci na témata jako je např. rodina nebo volný čas.  Ve druhé části dostanou oba kandidáti dva obrázky, které asi 1 minutu popisují a porovnávají. Po popisu každého kandidáta, je druhý zkoušený požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem. Třetí fáze je úloha, kterou řeší oba zkoušení spolu na základě drobného textového zadání a instrukcí obdržených od zkoušejícího. Mluvení je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů.

Přípravné materiály a ukázkový test

Chcete si vyzkoušet test nanečisto? Najdete jej na stránce Cambridge English.

Mezi oblíbené přípravné materiály našich lektorů a studentů patří dále:

 • Objective First Certificate 
 • Complete First certificate 
 • Cambridge Grammar for First Certificate 
 • Cambridge Vocabulary for First Certificate 
 • Cambridge First Certificate in English (Past Papers) 
 • New Progress to First Certificate 
 • Making Progress to First Certificate 
 • New Success at First Certificate 
 • First Certificate Knockout 

Pokud chcete výrazně zvýšit svoje šance na úspěch, navštěvujte některý z přípravných kurzů jazykové školy PELICAN.


Cambridge angličtina CAE – Advanced

Zkouška CAE (Cambridge English: Advanced) ověřuje znalost angličtiny na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině pracovních i společenských situací a dále i na vysoké škole, je zkouška CAE právě pro Vás.

Proč CAE?

Složení zkoušky CAE dokazuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny. Studenti již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací – při práci i při studiu. Zkouška testuje praktickou znalost angličtiny na pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a mluvený projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.

Certifikát CAE je dokladem toho, že ovládáte angličtinu na úrovni postačující ke studiu na vysoké škole s angličtinou jako vyučovacím jazykem. Dokládá schopnost výborně využívat angličtinu v práci, ve které je znalost angličtiny nezbytná, např. v oblastech jako jsou obchod, medicína a různé technické obory.

CAE je dobře hodnoceno mnohými zaměstnavateli a různými vzdělávacími institucemi na celém světě. Držitel certifikátu CAE má usnadněný vstup na vysoké školy s angličtinou jako vyučovacím jazykem. CAE Vám pomůže ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny. Získání certifikátu CAE Vám v budoucnosti usnadní složení prestižní zkoušky CPE.

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud složíte zkoušku, dostanete certifikát University of Cambridge ESOL Examinations.

Obsah zkoušky: Z jakých částí se zkouška skládá? Co mě čeká?

Čtení a použití angličtiny (Reading) – 1 hodina a 30 minut

Tato část zkoušky se skládá z 8 částí obsahujících různé formy textu a otázek, přičemž celkový rozsah textu k četbě představuje přibližně 3000 slov. Odpovědi mají formu výběru z několika možností, doplňování chybějícího textu, spojování několika variant. Kandidáti by měli být schopni ze čteného textu pochopit konkrétní informace, organizaci textu, hlavní myšlenku, detaily, tón, strukturu textu a jsou schopni porozumět textům z publikací, jako jsou fikce, literatura faktu, zpravodaje, noviny a časopisy. Čtení a použití angličtiny tvoří 40 % z celkového počtu bodů.

Psaní (Writing) – 1 hodina a 30 minut

Tato část zkoušky se skládá ze 2 částí hodnocených stejným počtem bodů. Každá část má konkrétní účel a cílového čtenáře. Kandidáti musí ukázat, že jsou schopni vypracovat 2 různé práce: povinná úloha (esej) v části 1 a výběr jedné ze tří možností (dopis, email, zpráva, návrh nebo recenze) v části 2, každá o rozsahu 220 – 260 slov. Psaní tvoří 20 % z celkového počtu bodů. Na oba texty připadá rovnoměrný podíl.

Poslech (Listening) – 40 minut

Tato část zkoušky je složena ze 4 částí, kandidáti poslouchají text, z něhož mají pochytit názor, účel, konkrétní informace, hlavní myšlenky, postoje apod. Otázky mají formu výběru z více možností, doplňování vět, spojování několika variant. Kandidáti jsou schopni porozumět významu široké řadě mluveného projevu, např. přednášek, rozhlasového vysílání, proslovům a hovorům.

Mluvený projev (Speaking) – 15 minut

Tato část zkoušky se skládá ze 4 částí. Kandidát hovoří sám, konverzuje se zkoušejícím a diskutuje s druhým kandidátem ve dvojici nebo ve skupině 3 kandidátů. Kandidáti by měli být schopni vyjádřit a obhájit své názory na různá témata, samostatně mluvit, vyjadřovat myšlenky, účastnit se diskuse (návrhy, úvahy, souhlas/nesouhlas), vytvářet závěry atd.

Přípravné materiály a ukázkový test

Chcete si vyzkoušet test nanečisto? Najdete jej na stránce Cambridge English.

Mezi oblíbené přípravné materiály našich lektorů a studentů patří dále:

 • Compact Advanced
 • Complete Advanced
 • Objective Advanced
 • Cambridge English: Advanced 1
 • Advanced Trainer

Pokud chcete výrazně zvýšit svoje šance na úspěch, navštěvujte některý z přípravných kurzů jazykové školy PELICAN.


Cambridge angličtina CPE – Proficiency

CPE (Cambridge English: Proficiency) je nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této řadě. Znamená vysokou úroveň znalostí a uznávají ji i instituce vyššího vzdělávání v mnoha zemích, včetně téměř všech univerzit ve Spojeném království. CPE uznávají také mnozí zaměstnavatelé na celém světě. Zkouška CPE ověřuje znalost angličtiny na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Proč CPE?

Složení zkoušky na tak vysoké úrovni je pro každého, kdo se učí anglicky, velký úspěch. Zkouška CPE testuje praktickou znalost angličtiny na nejvyšší úrovni pokročilosti a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – četbu, poslech, psaný a mluvený projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.  

Certifikát CPE svědčí o tom, že výborně ovládáte angličtinu a můžete studovat na vysoké škole s angličtinou jako vyučovacím jazykem nebo můžete výborně využívat angličtinu v práci, ve které je její znalost nezbytná, např. v oblastech jako jsou obchod, medicína a různé technické obory.

Zkouška CPE je založena na reálných úkolech a testuje praktickou znalost angličtiny. Držitel certifikátu CPE dokáže výborně využít angličtinu prakticky v každé situaci.

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud složíte zkoušku, dostanete certifikát University of Cambridge ESOL Examinations.

Obsah zkoušky: Z jakých částí se zkouška skládá? Co mě čeká?

Čtení a použití angličtiny (Reading) – 1 hodina a 30 minut

Tato část zkoušky se skládá ze 7 částí obsahujících různé formy textu a otázek, přičemž rozsah každého textu je přibližně 350-750 slov. Otázky mají formu lexikálních úkolů s možností výběru z více možností, doplňování mezer v textu, výběru z několika možností. Kandidáti by měli prokázat svou znalost slovních spojení, idiomů, frází, měli by být schopni pochytit detaily, názory, postoje, tón, účel atd., pochopit strukturu, organizaci, vývoj a celkový smysl textu. Dále mají kandidáti prokázat především svou znalost gramatiky a slovní zásoby: fráze a slovní spojení, významové odstíny, frázová slovesa atd. Odpovídají na řadu otázek formou doplňování vynechaného textu, odpovědí bez možnosti výběru, tvoření slov, transformace slov. Tato část obsahuje také otázky zaměřené na pochopení smyslu textu a souhrnný písemný úkol. Čtení a Použití angličtiny je hodnoceno 40 % z celkového počtu bodů.

Psaní (Writing) – 1 hodina a 30 minut

Tato část zkoušky se skládá ze 2 částí hodnocených stejným počtem bodů. Každá část má konkrétní účel a cílového čtenáře.
Povinný úkol – na základě informací z daného textu kandidáti vypracují článek, zprávu, návrh nebo dopis; rozsah: 300-350 slov. Výběr ze 4 úkolů. Rozsah: 300-350 slov. Na základě daného textu popisujícího určitou situaci kandidáti vypracují článek, dopis, návrh, zprávu nebo posudek. Poslední ze čtyř úkolů vychází z jedné ze dvou doporučených knih. U tohoto úkolu mají kandidáti na výběr ze tří možností: 5 (a), 5 (b) nebo 5 (c). Zadání může požadovat článek, esej, dopis, zprávu nebo posudek. Psaní je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů.

Poslech (Listening) – 40 minut

Tato část zkoušky je složena ze 4 částí. Kandidáti poslouchají text z něhož mají pochytit podstatu, detaily, pocit, názor, účel, konkrétní informace, hlavní myšlenky, postoje apod. Otázky mají formu výběru z více možností, doplňování vět, spojování několika variant. Poslech je hodnocen 20 % z celkového počtu bodů.

Mluvený projev (Speaking) – 15 minut

Tato část zkoušky je složena ze 3 částí. Kandidát hovoří sám, konverzuje se zkoušejícím a diskutuje s druhým kandidátem ve dvojici. Kandidáti by měli být schopni vyjádřit a obhájit své názory na různá témata, samostatně mluvit, vyjadřovat myšlenky, účastnit se diskuse (návrhy, úvahy, souhlas/nesouhlas), srovnávat, hodnotit, činit rozhodnutí, rozvíjet dané téma. Mluvení je hodnoceno 20 % z celkového počtu bo.

Přípravné materiály a ukázkový test

Chcete si vyzkoušet test nanečisto? Najdete jej na stránce Cambridge English.

Mezi oblíbené přípravné materiály našich lektorů a studentů patří dále:

 • Cambridge English Proficiency 2
 • Common Mistakes at Proficiency
 • Objective Proficiency
 • Speaking Test Preparation Pack for Proficiency

Pokud chcete výrazně zvýšit svoje šance na úspěch, navštěvujte některý z přípravných kurzů jazykové školy PELICAN.


Obchodní zkoušky Cambridge

V dnešním globalizovaném světě je důležité umět anglicky. V pracovní sféře a byznysu to platí dvojnásob. Zvyšte svou hodnotu na trhu práce a udělejte si certifikát Business English.

Zkoušky z obchodní angličtiny (Business English Certificates – BEC) jsou navrženy tak, aby otestovaly úroveň anglického jazyka používaného v obchodní sféře, ve službách a administrativě. Jsou uznávané mezi zaměstnavateli i ekonomickými univerzitami.


Vybírat si můžete mezi třemi úrovněmi:
Business English Certificate (BEC) Preliminary/ Vantage/ Higher

B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)

BEC Preliminary je zkouška pro kandidáty se základní a nižší střední úrovní znalosti anglického jazyka. Získáním tohoto certifikátu prokazujete, že jste schopni komunikovat v obchodním prostředí na elementární úrovni a máte solidní základy pro práci v mezinárodním obchodě.

Tato úroveň odpovídá zkoušce B1 Preliminary (PET), ale se zaměřením na obchodní angličtinu.

Obsah zkoušky:
1. čtení a psaní (90 minut),
2. poslech (cca 40 minut),
3. mluvení (přibližně 12 minut ve dvojici)

Více informací o této zkoušce a organizaci termínů najdete na stránkách British Council.

B2 Business Vantage (BEC Vantage)

BEC Vantage je zkouška pro kandidáty se středně pokročilou úrovní anglického jazyka, kteří již pracují nebo se připravují na zaměstnání v obchodní sféře, od všeobecných povolání v kanceláři po výrobu a finanční služby.
Získáním tohoto certifikátu prokazujete, že jste schopni komunikovat v byznysovém prostředí a vaše úroveň angličtiny je dostatečná pro práci v plně anglicky mluvícím prostředí.

Tato úroveň odpovídá zkoušce B2 First (FCE), ale se zaměřením na obchodní angličtinu.

Obsah zkoušky:
1. čtení (60 minut),
2. psaní (45 minut),
3. poslech (přibližně 40 minut),
4. mluvení (cca 14 minut ve dvojici).

Více informací o této zkoušce a organizaci termínů najdete na stránkách British Council.

C1 Business Higher (BEC Higher)

BEC Higher je zkouška pro kandidáty, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti na vyšší úrovni. Získáním tohoto certifikátu prokazujete, že jste schopni sebejistě, efektivně a bez problémů komunikovat a orientovat se v angličtině v obchodním prostředí.

Tato úroveň odpovídá zkoušce C1 Advanced (CAE), ale se zaměřením na obchodní angličtinu.

Obsah zkoušky:
1. čtení (60 minut),
2. psaní (70 minut),
3. poslech (přibližně 40 minut),
4. mluvení (přibližně 16 minut ve dvojici).

Více informací o této zkoušce a organizaci termínů najdete na stránkách British Council.


Praktické informace ke zkouškám BEC pod záštitou British Council

 1. Ke zkoušce je potřeba se zaregistrovat online.
  – vybíráte si typ, místo konání a termín konání zkoušky
 2. od roku 2016 se zkoušky BEC Preliminary a Vantage (úroveň B1 a B2) konají pouze na vyžádání a od počtu 15 účastníků
 3. Zkoušky se konají většinou 1-2 ročně v Praze.

  Nejaktuálnější informace a termíny najdete na stránkách British Council.

Zajímá vás více o zkouškách z obchodní angličtiny? Měli byste o ně zájem a chcete se podívat na termíny?
Zkoušky každoročně pořádá náš partner British Council, na jejichž stránkách najdete ty nejaktuálnější informace.