Přípravné kurzy italštiny

Přípravné kurzy aktuálně probíhají formou Individuálních kurzů.

Náročnost přípravných kurzů je však odlišná od kurzů individuálních, od čehož se také odvíjí i cena.

Pro jakékoliv informace nás neváhejte kontaktovat
emailem na info@skolapelican.com
nebo telefonicky na tel. číslo +420 774 742 296.

Zkouška B1

Obecné informace

přípravném kurzu B1 si vylepšíte svojí znalost italštiny a to tak, že zvládnete absolvovat jazykovou zkoušku B1 z tohoto jazyka. V rámci přípravného kurzu si vyzkoušíte cvičné testy a rozšíříte si i slovní zásobu italských slovíček. Naši profesionální lektoři Vám pomohou dostat Vaší italštinu na další level!

Pokud si tedy nejste zrovna jistí svojí úrovní italštiny, tak se neváhejte na náš přípravný kurz přihlásit. Ve výsledku ušetříte svůj čas, než kdybyste jej trávili neefektivní domácí přípravou a riskovali  tak případné selhání u zkoušky.

Dvouměsíční přípravný kurz B1 obsahuje 8 lekcí po 90. minutách. Zároveň je možné nastoupit i do jeho prodloužené čtyřměsíční varianty, která se skládá z 16 lekcí taktéž po 90. minutách. Na výběr máte ze široké škály možných termínů, ze kterých si určitě vyberete. Pokud by Vám ale žádný termín nevyhovoval, můžete využít i možnosti individuálního kurzu.

Po přípravném kurzu se můžete domluvit na složení zkoušky B1 v termínu, který Vám nejvíce vyhovuje přímo v prostorách naší jazykové školy Pelican v Brně.

Co vás v kurzu naučíme

 • Naučíme Vás číst italské texty psané rodilými mluvčími s orientací na zachycení hlavní myšlenky textu a důležitých v něm obsažených informací. Navíc získáte slovní zásobu přibližně 400 – 500 nejběžnějších italských slovíček.
 • Naučíme Vás rozumět i mluvené italštině. S našimi základy určitě brzy zvládnete porozumět i toliko pro Italy typickému rychlému způsobu řeči.
 • Rozšíříte si i své dosavadní znalosti italské gramatiky. Nenásilnou formou jednotlivých cvičení se naučíte všechna důležitá gramatická pravidla italštiny
 • Procvičíme s Vámi i Váš italský ústní projev. Zaměříme na Vaši schopnost reagovat bez přípravy na otázky a vést dialog v italštině na nenáročná témata.

Části jazykové zkoušky

 1. Gramaticko-lexikální test – 45 minut.
 2. Porozumění čtenému textu – 40 minut.
 3. Porozumění vyslechnutému textu – 15 minut.
 4. Ústní zkouška – 15 minut.

Doporučené materiály

Affresco italiano B1. Corso di lingua italiana per stranieri, zkušební testy B1.

Státní jazyková zkouška základní

Obecné informace

přípravném kurzu na SJZ základní si doplníte svoji znalost italštiny a to tak, že zvládnete absolvovat státní jazykovou zkouškuStátní jazyková zkouška je nezbytným dokladem pro doložení Vaší jazykové úrovně italštiny pro mnohé zaměstnavatele a vzdělávací instituce.  Naši profesionální lektoři Vám pomohou se připravit na SJZ základní z italštiny a s jejich pomocí jistě při následných testech zazáříte a získáte pro sebe toliko potřebnou státní jazykovou zkoušku.

Pokud tedy potřebujete státní jazykovou zkoušku z italštiny rychle, tak neztrácejte čas s nepříliš efektivní domácí přípravou anebo pokusy naslepo, které Vás mohou stát čas i peníze. S naším přípravným kurzem si zvednete svoje šance u státní jazykové zkoušky, která Vám může jednou otevřít dveře k vysněnému zaměstnání anebo nezapomenutelné životní zkušenosti.

Dvouměsíční přípravný kurz na SJZ základní obsahuje 8 lekcí po 90. minutách. Zároveň je možné nastoupit i do jeho prodloužené varianty na 4 měsíce, která se skládá z 16 lekcí taktéž po 90. minutách. Na výběr máte z mnoha termínů, ze kterých si jistě vyberete. Pokud by Vám ale žádný termín nevyhovoval, můžete využít i možnosti individuálního kurzu.

Po přípravném kurzu se můžete domluvit na vykonání SJZ základní z italštiny v termínu, který Vám nejvíce vyhovuje přímo v prostorách jazykové školy Pelican v Brně.

Co vás v kurzu naučíme

 • Naučíme Vás systematicky vypracovávat jednotlivé části státní jazykové zkoušky z italštiny.
 • Naučíme Vás zvládat i záludné druhy úloh, které mohou být součástí státní jazykové zkoušky z italštiny.
 • Naučíme Vás perfektně skládat starší druhy testů, aby jste při zkoušce nebyli ničím překvapeni.
 • Naučíme Vás nezbytnou gramatiku a projdeme si spolu potřebnou slovní zásobu.
 • Naučíme Vás najít ve vašich jazykových dovednostech silné a slabé stránky a zaměříme se společně na ně.

Části jazykové zkoušky

1. Písemná část

Nejprve absolvujete písemnou část státní jazykové zkoušky z Italštiny. V ní se ověřují čtyři Vaše jazykové dovednosti: Zaprvé je to Vaše schopnost porozumění italskému textu o přibližném rozsahu 600-800 slov. Zadruhé se testuje Vaše dovednost napsat samostatně italský text o délce 300 slov. Zatřetí je testován krátký poslech italštiny o délce 5-6 minut. Naposledy bude prověřena i Vaše znalosti vybraných mluvnických a lexikálních struktur v italštině. Všechny čtyři jazykové dovednosti budou testovány na níže uvedená témata.

Témata a okruhy ústní i písemné části části státní jazykové zkoušky z italštiny:

 • Rodina a společenský styk.
 • Bydlení a místo kde žijeme.
 • Práce a jednotlivá zaměstnání.
 • Trávení volného času, koníčky a hobby.
 • Příroda a ekologické problémy.
 • Cestování.
 • Oblékání.
 • Péče o zdraví.
 • Umění, věda a technika.
 • Vzdělávání.
 • Česká republika a Itálie.

2. Ústní část

Nejdříve po 14 dnech od písemné části státní jazykové zkoušky z italštiny bude Vás čekat i ústní část. Do Brna se tedy dostavíte podruhé a v ústní části se zkoušející zaměří na Vaši schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života a dovednost plynně hovořit na výše uvedená témata.

Doporučené materiály

Starší testy SJZ.

Státní jazyková zkouška všeobecná

Obecné informace

Státní jazyková zkouška všeobecná italštiny je na úrovni na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Státní zkouška je uznávaná všemi institucemi i soukromými společnostmi v rámci České republiky. Slouží nejen jako doklad Vaší velmi pokročilé znalosti italštiny pro třetí osoby, ale je i potvrzením Vašich dosavadních studijních úspěchů.

Státní jazyková zkouška všeobecná je poměrně nákladná, a proto se Vám rozhodně vyplatí zaplatit si i přípravný kurz na SJZ. Ideální je pro Vás absolvovat přípravný kurz v Brně v příjemných prostorách jazykové školy Pelican. S ním získáte nejen potřebné znalosti, ale i jistotu k Vaší nadcházející státní jazykové zkoušce italštiny a zaručujeme Vám, že kurzy pro veřejnost s našimi profesionálními lektory Vás budou rozhodně bavit.

Dvouměsíční přípravný kurz na SJZ všeobecnou z italštiny obsahuje celkem 8 lekcí po 90. minutách. Zároveň je možné nastoupit i do jeho prodloužené čtyřměsíční varianty, která se skládá celkem z 16 lekcí taktéž po 90. minutách. Na výběr máte ze široké škály možných termínů, ze kterých si určitě vyberete. Pokud by Vám ale žádný termín nevyhovoval, můžete využít i možnosti individuálního kurzu.

Po přípravném kurzu se můžete domluvit na vykonání SJZ všeobecné z italštiny v termínu, který Vám nejvíce vyhovuje přímo v jazykové škole Pelican, Brno.

Co vás v kurzu naučíme

 • Prohloubíme Vaši znalosti a větší míru osvojení italského jazyka v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole.
 • Procvičíte si znalost přibližně 4000 italských slovíček
 • Naučíme Vás pohotově a přirozeně reagovat v italštině v běžných situacích denního života a plynně bez chyb italsky hovořit o tématických okruzích.

Části jazykové zkoušky

1. Písemná část

Na vypracování písemné části SJZ všeobecné z italštiny budete mít celkem 4 hodiny. Během nich se prověřuje úroveň porozumění při čtení italského textu v celkovém rozsahu 1200–1400 slov. Dále se prověřuje dovednost napsat samostatně případně volně zpracovat určené téma. Délka textu by měla činit přibližně 500 slov. Při těchto dvou testování můžete využívat i česko-italský slovník v knižní podobě. Poté následuje poslech v italštině, jehož délka bude 8 minut. Poslední testování písemné části SJZ v italštině se zaměří na gramatiku a Vaši schopnost správně používat vybrané mluvnické a lexikální struktury.

2. Ústní část

Ústní část SJZ zkoušky z italštiny je možné absolvovat nejdříve 14 dnů po úspěšném složení části písemné a bude trvat 25–30 minut. Kromě plynulosti Vaší italštiny bude hodnocena i znalost reálií Itálie a České republice a také schopnost hovořit o italské knize žánru beletrii, kterou jste sami četli, v rozsahu nejméně 500 stran.

Témata a okruhy ústní i písemné části části státní jazykové zkoušky z italštiny:

 • 1. Rodina, 2. Bydlení, 3. Člověk – vlastnosti fyzické i mentální, 4. Zdraví a nemoc, 5. Svátky a zvyky, 6. Nakupování, 7. Služby (pošty a banky), 8. Oblečení a móda, 9. Zaměstnání a profese, 10. Volný čas, koníčky, sport, 11. Kuchyně česká i ta italská, regionální kuchyně v Itálii, 12. Zábava, kultura, koníčky (kino, divadlo), 13. Sochařství, galerie, literatura (knihy a časopisy), 14. Školní vzdělávání a studium cizích jazyků, 15. Turismus, prázdniny, cestování (italská města a historické památky), 16. Transport, silniční doprava, 17. Příroda a ekologie, 18. Města, společnost
 • 1. Geografie Itálie, klima, 2. Počátky Itálie, imigrace, náboženství, 3. Svátky a zvyky, 4. Veřejné vzdělávání, 5. Zemědělství, průmysl, služby, 6. Společenská realita, 7. Příběh Itálie: významné události (renesance, osvícenství, odboj), 8. Ekologie, ochrana životního prostředí, 9. Politický systém, moc zákonná i výkonná, politické strany, 10. Italská správa, 11. Řím, 12. Věda a technologie, 13. Klasická hudba a literatura, 14. Kino a divadlo, 15. Televize a jiná masová média. 16. Malířství a sochařství, 17. česká republika

Doporučené materiály

L’italiano e l’Italia. Esercizi e prove per la certificazione.

CILS DUE

Obecné informace

přípravném kurzu na zkoušku CILS DUE získáte všechny potřebné jazykové dovednosti k absolvování zkoušky CILS DUE (referenční rámec B2, odpovídá úrovni znalostí státní jazykové zkoušce základní z italštiny). Certifikát CILS DUE  vydává Universitá per Stranieri v Sieně, ale získat jej můžete i v Brně a to v jazykové škole Pelican. S našimi profesionálními lektory specializovanými na veřejné kurzy italštiny nebude splnění zkoušky pro Vás žádný problém.

Absolvováním zkoušky CILS DUE získáte mezinárodně uznávané potvrzení Vaší znalosti italštinyZkoušku CILS budete potřebovat hlavně tehdy, pokud se chystáte studovat v Itálii anebo pracovat v prostředí vyžadujícím komunikaci v italštině. Zkoušky CILS patří k těm nejšířeji uznávaným v Itálii a sami se přesvědčíte, že vám při pobytu na Apeninském poloostrově otevřou nejedny dveře. Navíc s přípravným kurzem na CILS DUE od jazykové školy PelicanBrno získáte toliko potřebné sebevědomí a jistotu ke složení zkoušky CILS.

Dvouměsíční přípravný kurz na CILS DUE obsahuje 8 lekcí po 90. minutách. Zároveň je možné nastoupit i do jeho prodloužené čtyřměsíční varianty, která se skládá z 16 lekcí taktéž po 90. minutách. Na výběr máte ze široké škály možných termínů, ze kterých si určitě vyberete. Pokud by Vám ale žádný termín nevyhovoval, můžete využít i možnosti individuálního kurzu.

Po úspěšném skončení přípravného kurzu se můžete domluvit na vykonání zkoušky CILS DUE v termínu, který Vám nejvíce vyhovuje přímo v prostorách jazykové školy Pelican v Brně.

Co vás v kurzu naučíme

 • Naučíme Vás porozumět hlavním myšlenkám italských složitých textů na konkrétní, ale i abstraktní témata.
 • Naučíte Vás vést běžný rozhovor v italštině.
 • Naučíme Vás napsat srozumitelné text v italštině na různá témata a popsat italsky i svůj vlastní názor.

Části jazykové zkoušky

1. Písemná část

Písemná část se skládá z poslechu Italštiny na nějž i s vypracováním budete mít 30 minut. Dále část obsahuje úlohy zaměřené na čtení italského textu, kde na zodpovězení příslušných úkolů budete mít 50 minut. Písemná část Vás dále přezkouší z úloh zaměřených na italskou gramatiku. Na ně budete mít minut 60. Poslední úlohy písemné části jsou zaměřeny na Vaší dovednost sepsat italský text v limitu 70 minut.

2. Ústní část

Ústní část probíhá skrze osobní rozhovor s testujícím o délce přibližně 10 minut.

Doporučené materiály

Quaderni Cils: Livello Due-B2.

CILS TRE

Obecné informace

Přípravný kurz na CILS TRE Vás výtečně připraví na složení zkoušky CILS TRE (referenční rámec C1). Zkoušky CILS pořádá italská Universitá per Stranieri sídlící v Sieně. Vy kvůli úspěšnému složení zkoušky ale až do nitra Itálie cestovat nemusíte. Úplně bohatě Vám bude stačit město Brno, kde sídlí jazyková škola Pelican. Zde jsou totiž pořádány veřejné kurzy italštiny, na kterých profesionální lektoři udělají vše pro to, abyste při zkouškách CILS TRE zazářili. 

Absolvováním zkoušky CILS TRE získáte mezinárodně uznávané potvrzení Vaší znalosti italštinyZkoušku CILS budete potřebovat hlavně tehdy, pokud se chystáte studovat v Itálii anebo pracovat v prostředí vyžadujícím komunikaci v italštině. Zkoušky CILS patří k těm nejrozšířeněji vyžadovaným v Itálii a sami se přesvědčíte, že vám při pobytu na Apeninském poloostrově otevřou nejedny dveře. Navíc s přípravným kurzem na CILS TRE od jazykové školy PelicanBrno získáte toliko potřebné sebevědomí a jistotu ke složení zkoušky CILS.

Dvouměsíční přípravný kurz na CILS TRE obsahuje 8 lekcí po 90. minutách. Zároveň je možné nastoupit i do jeho prodloužené čtyřměsíční varianty, která se skládá z 16 lekcí taktéž po 90. minutách. Na výběr máte ze široké škály možných termínů, ze kterých si určitě vyberete. Pokud by Vám ale žádný termín nevyhovoval, můžete využít i možnosti individuálního kurzu.

Jakmile skončí Váš přípravný kurz, můžete se domluvit na vykonání zkoušky CILS TRE, v termínu který Vám nejvíce vyhovuje, přímo v prostorách jazykové školy Pelican v Brně.

Co vás v kurzu naučíme

 • Naučíme Vás porozumět spoustě náročných a dlouhých italských textů a rozpoznávat jejich význam a informace v nich obsažené.
 • Naučíme Vás se plynule a pohotově vyjadřovat v italštině.
 • Dále Vás naučíme využívat italský jazyk pružně a efektivně pro společenské, akademické i profesní účely.
 • V neposlední řadě Vás naučíme vytvářet srozumitelné, dobře strukturované a podrobné italské texty na komplikovaná témata.

Části jazykové zkoušky

1. Písemná část

Písemná část se skládá z poslechu italštiny, na nějž i s vypracováním příslušných úloh budete mít 40 minut. Dále část obsahuje úlohy zaměřené na čtení italského textu, kde na zodpovězení úkolů budete mít 70 minut. Písemná část Vás dále přezkouší z úloh zaměřených na italskou gramatiku. Na ně budete mít minut 75. Poslední úlohy písemné části jsou zaměřeny na Vaši dovednost sepsat italský text v limitu 90. minut.

2. Ústní část

Ústní část probíhá skrze osobní rozhovor s testujícím o délce přibližně 15 minut.

Doporučené materiály

Quaderni CILS Livello C1.

Proč studovat s PELICANEM

 • Kurzy pro veřejnost probíhají od 7 do 21 hodin, máte tedy možnost si zvolit čas výuky, který Vám bude nejvíce vyhovovat.
 • Sídlíme v samotném centru Brna.
 • Wi-Fi zdarma.
 • V našich jazykových kurzech získáte jistotu a sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce, a to jak v osobním, tak i v profesním životě.
 • Máte možnost využít ukázkové hodiny ZDARMA!
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je hodina-zdarma.jpg.

Pro jakékoliv informace volejte k nám do kanceláře na tel. číslo +420 725 441 935 nebo pište na náš info@skolapelican.com a nebo se za námi rovnou zastavte do kanceláře na adrese Lidická 9, Brno.