Čeština / Czech

Přijímáme přihlášky do nových kurzů!

You may now enroll in the brand new courses!

Půlroční/roční kurz

20/40 lekcí

1/2 semesters

20/40 lessons

Možnost přistoupit kdykoliv během roku – cena kurzu bude adekvátně snížena.

You may join the course at any time during the year – the price of the course will be reduced accordingly.

Otevření kurzu při minimálním počtu 4 účastníků.

The course opens with a minimum of 4 students.

Zobrazuji všechny 2 výsledky