GREEN Factor

Eco and entrepreneurial pathways to boost young people’s factor of change

Stále naléhavější potřeba ochrany životního prostředí, boje s klimatickou změnou a udržitelných postupů? Ano! Čelíme čím dál závažnějším dopadům našeho nezodpovědného chování vůči životnímu prostředí.

Staň se i ty “skutečným faktorem změny”!

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

JAKÝ JE NÁŠ CÍL?

Cílem projektu GREEN Factor je zvýšit povědomí o globální potřebě ochrany životního prostředí. Za tímto účelem se bude snažit prosazovat změnu mentality a smyslu pro iniciativu, zejména u mladých generací, s cílem pozvednout a rozvíjet jejich uvědomění ekologických souvislostí a proměnit je ve „skutečný faktor změny“.

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN?

Vzhledem k tomu, že GREEN Factor má za cíl podporovat povědomí mladých lidí, kteří se stanou dospělými zítřka a ponesou odpovědnost za budoucí generace, projekt se zaměří především na potřeby a postoje mladých lidí (16-30 let) a profesionálů, kteří pracují s mladými lidmi, aby na ně působili efektivněji a dlouhodobě (pracovníci s mládeží, pracovníci ekologických organizací a organizací pro mladé).)

KDO JSME?

Asociación Cultural y Medioambiental Permacultura Cantabria

Permacultura Cantabria (Španělsko): Kulturní a environmentální sdružení Permacultura Cantabria se zaměřuje na udržitelnost a přírodní rovnováhu (permakultura, biostavba, ekologické zemědělství a správné využívání vody a dalších přírodních zdrojů). Dále se věnuje rozvoji člověka (osobní růst, podnikání, emoční inteligence, inkluze atd.).

Institute of Entrepreneurship Development

iED (Řecko): je výzkumná organizace se zaměřením na podporu podnikání pro každého. Hlavní činností organizace je realizace projektů v rámci některých z nejvlivnějších a průkopnických programů Evropy, jako jsou: HORIZON 2020 a ERASMUS+.

JO CONSULTING SRL

JO Consulting (Itálie) je společnost specializující se na poradenství v oblasti evropských projektů a dotační financování.

Kveloce I+D+i (Senior Europa S.L.)

Kveloce I+D+i (Španělsko): hlavní působnost Kveloce je oblast zdravotních a sociálních inovací, zejména posouzení socioekonomických dopadů inovací, oběhové hospodářství, lidské chování; nové obchodní modely a sociální inovace; participativní procesy, spoluvytváření a nové modely vládnutí;

E-Juniors

E-Juniors (EJU) (Francie) (PC): je nevládní organizace, která nabízí mladistvím – zejména těm, kteří jsou vyloučeni z elektronické komunikace – příležitosti ke zlepšení jejich digitálních dovedností prostřednictvím nejen formálního akademického studia, ale i dalších aktivit.

Spolek PELICAN, z.s.

Spolek PELICAN (Česká republika): je nezisková organizace jejíž aktivity cílí na podporu vzdělávání v různorodých oblastech. zaměřuje se zejména na jazykové a interkulturní vzdělávání a integraci.

FOTOGALERIE

Meeting projektu Green Factor v Paříži (16.-17.11.2022)

INFORMAČNÍ LETÁK

NEWSLETTER

Pokud budete mít zájem, rádi za Vámi přijedeme a projekt Vám představíme, uspořádáme workshop pro Vaše zaměstnance, poskytneme konzultaci například k diplomové práci apod. Pomozte nám zvyšovat povědomí o tématech, na kterých opravdu záleží.