Firemní angličtina – informace

U nás si můžete vybrat z těchto typů firemních jazykových kurzů:

 • standardní prezenční výuka tváří v tvář
 • blended learning (nejoblíbenější varianta našich klientů a také nejefektivnější způsob firemní výuky, střídání standardní výuky s výukou online = příležitost pro zapojení a procvičení všech důležitých dovedností)
 • hybridní výuka (jedna část skupiny je v klasické prezenční podobě a druhá část připojená online – skvělá varianta skupinových kurzů v případě služebních cest, práce z domu apod.)
 • online výuka po Skypu či jiných komunikačních platformách

Proč studovat angličtinu s Jazykovou školou PELICAN

 • Jsme jazyková škola s dlouhou tradicí – škola PELICAN sbírá zkušenosti s organizací firemních jazykových kurzů angličtiny v Brně již od roku 2002.
 • Víme, že každá firma je jiná. Vyjdeme Vám vstříc ve Vašich náročných požadavcích a díky individuálnímu přístupu budou mít Vaši zaměstnanci jazykovou výuku ušitou na míru. Firemní kurzy jsou orientované na obecnou, obchodní a odbornou angličtinu. 
 • Zaměstnáváme pouze kvalifikované a zkušené lektory. Naše lekce jsou moderní, zábavné a přesně odpovídající potřebám Vašich zaměstnanců.
 • Učební plány pro firemní výuku připravují metodici a lektoři dle Vašich potřeb a zadání.
 • Firemní lekce angličtiny uspořádáme v sídle vaší firmy nebo kdekoliv jinde dle Vašeho přání. Neztrácejte cenný čas dojížděním do jazykové školy a vzdělávejte se přímo na pracovišti. V případě zájmu máme pro Váše firemní kurzy angličtiny připravené vybavené učebny v centru Brna.
 • Vyjdeme Vám vstříc. Délku i čas konání lekcí přizpůsobíme Vašim potřebám. Naši lektoři za Vámi přijedou kdykoliv během vaší pracovní doby, ráno před jejím začátkem i večer po jejím skončení.
 • Firemní výuku angličtiny zajišťujeme po celé České republice – nejen v Brně a okolí, ale také v Praze, v Pardubicích, ve Zlíně a v dalších městech.
 • Získejte zdroje na úhradu nákladů za firemní kurzy angličtiny. Projekt POVEZ II podporuje odbornou jazykovou výuku zaměstnanců, která zvýší kvalifikaci pracovníků firmy. V případě zájmu poskytujeme konzultaci v oblasti žádosti o státní podporu jazykového vzdělávání zaměstnanců v rámci programu POVEZ II.
 • Škola PELICAN je partnerem evropských projektů, které se zabývají také firemním jazykovým vzděláváním. Firemní kurzy se pro klienty realizují dle nových poznatků získaných ze spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi z celé Evropy. Moderní přístup k výuce ve firmách pomáhá studenty motivovat a vede je k lepším výsledkům. 
 • Pro pokročilé studenty firemních kurzů organizujeme výuku s rodilými mluvčími, kteří mají zkušenosti s výukou dospělých klientů.

Firemní kurz angličtiny zahrnuje:

 • Osobní otestování jazykové úrovně zaměstnanců a jejich rozdělení do skupin podle pokročilosti a pracovního zařazení.
 • Podrobnou analýzu Vašich potřeb a návrh optimální studijní osnovy.
 • Stanovení cílů jednotlivých firemních kurzů a jejich účastníků – např. zlepšování gramatiky, prohlubování slovní zásoby apod. Naším cílem je zlepšení jazykové úrovně každého účastníka kurzu o jednu pokročilost evropského referenčního rámce.
 • Průběžný monitoring a vyhodnocování docházky zaměstnanců do kurzu. Každý měsíc pro Vás vypracujeme analýzu docházky jednotlivých zaměstnanců do lekcí.
 • Zajištění možnosti složení státní jazykové zkoušky na úrovni B2 a C1 zdarma.

Průběh kurzu

 • Metodik Jazykové školy PELICAN se zaměstnanci realizuje vstupní rozhovory v anglickém jazyce a na základě jejich výsledků rozdělí uchazeče do skupin odpovídajících jazykových úrovní – od A1 po C1.
 • V rámci iniciační fáze zjistíme Vaše potřeby a požadavky. Na základě těchto podkladů sestavíme osnovu kurzu každé studijní skupině na míru, a to s ohledem na pracovní zařazení i stávající jazykovou úroveň účastníků.
 • V průběhu firemního kurzu vedeme záznamy o docházce účastníků do lekcí, odučené látce a studijních výsledcích zaměstnanců.
 • Každých 6 měsíců provádíme kontrolní testování dosažené jazykové úrovně účastníků firemní výuky a posuzujeme tak jeho efektivitu.
 • Po ukončení firemního kurzu budou účastníci požádáni o vyplnění dotazníku, v němž budou tázáni, zda kurz splnil jejich očekávání. Na základě výsledků zpětné vazby, analýzy účasti a míry zlepšení se v angličtině navrhneme případné úpravy kurzu.

Skype výuka jako ještě efektivnější učení jazyka

 • učíte se kdekoliv a kdekoliv (doma, v kanceláři, na služební cestě, …)
 • rapidně ubývá zmeškaných hodin, které by v normální výuce odpadly (při nemoci, služební cestě apod.) – nehrozí tak mrhání času a peněz
 • výuka je inovativní a hravá s využitím interaktivních platforem
 • lektor může lekce nebo její fragmenty nahrávat, tím pádem máte možnost se k látce kdykoliv vracet v případě, že jste něčemu nerozuměli
 • online výuka je efektivní z hlediska koncentrace – z naší zkušenosti kvůli prostorové vzdálenosti dáváte větší pozor
 • trénink na skutečnou online pracovní komunikaci v cizím jazyce (pracovní hovory a schůzky se zahraničními partnery)
 • nemusíte se starat, jestli budete mít ve firmě volnou místnost
 • zlepšování IT dovedností vašich zaměstnanců

Cíle firemního kurzu angličtiny

 • Cílem firemního kurzu angličtiny je zlepšit jazykové dovednosti zaměstnanců kvalitně a nenásilně za co nejkratší dobu, a to především s ohledem na mluvený a písemný projev.
 • Naše lekce angličtiny pro firmy jsou navrženy tak, aby se znalost angličtiny účastníků kurzu zlepšila o jednu úroveň za jeden rok výuky. V případě Vašeho zájmu je možné kurz nastavit také jako zrychlený, v rámci něhož bude progres Vašich zaměstnanců rychlejší.
 • Účastníky jazykových kurzů motivujeme k tomu, aby  po jeho dokončení získali osvědčení o složení státní jazykové zkoušky.
 • V případě spokojenosti pro Vás navrhneme navazující kurz angličtiny a pomůžeme Vám tak dále prohlubovat jazykové znalosti Vašich zaměstnanců.

Firemní angličtinu pro naše klienty organizujeme již 15 let. Reference na výuku pro firmy naleznete i na našich webových stránkách.

Kromě jazykových kurzů pro firmy zajišťujeme i překlady a tlumočení pro obchodní i neziskové organizace. Nabízíme také korektury překladů a soudní překlady