Lektor dalšího vzdělávání

Tento kurz v současné době neotevíráme.

Pro jakékoliv informace volejte Tereze Sokolíček do kanceláře školy
na tel. číslo +420 737 613 809 nebo pište
na e-mail sokolickova@skolapelican.com.

S pomocí našich profesionálních lektorů se profesionálním lektorem stanete i vy! Osvojte si u Pelicana perfektní pedagogické a prezentační dovednosti, seznamte se s moderními metodami výuky a zjistěte, jak se dá vyučovat hravě, zábavně a především efektivně. Získejte „papíry“ pro svoji lektorskou praxi, osvědčení o absolvování kurzů v jedné z nejlepších institucí tohoto druhu na Moravě.

Profesní rekvalifikace je akreditovaná MŠMT. Získejte osvědčení ne lektor dalšího vzdělávání s celostátní platností!

Náš rekvalifikační program směřující k profesní kvalifikaci "Lektor dalšího vzdělávání" je součástí oboru kvalifikace Pedagogika, učitelství a sociální péče a je akreditován MŠMT.  Jako vstupní předpoklad stačí ukončené středoškolské vzdělání a základní znalost práce na počítači. Výuka probíhá prezenční formou, pět dní v týdnu, 6 vyučovacích hodin denně. Celkem jde o 100 vyučovacích hodin. Studijní materiály účastníci obdrží zdarma.

Rozsah výuky

 • prezenční forma
 • 4 dny v týdnu
 • 6 vyučovacích hodin denně
 • celkem 100 hodin
 • Účast na kurzu musí být min.80%

Každý náš absolvent se naučí mimo jiné

 • identifikovat kompetence a potřeby účastníků jeho vzdělávacího programu.
 • stanovit vzdělávací cíle včetně z nich vyplývajících kompetencí.
 • srozumitelně představit a vysvětlit vzdělávací cíle, které si uchazeči zvolili z oblasti své odbornosti, aby je pochopili i laikové.
 • sestavit obsah a strukturu svého vzdělávacího programu.
 • prezentovat obsah s využitím celé řady metod, využívat interaktivní přístup, řešit problémy z praxe s efektivním využitím didaktických pomůcek.
 • zadávat svým účastníkům vzdělávacího programu úlohy – jak samostatné, tak i skupinové práce.
 • zhodnotit účinnost vzdělávání a dosažení nastavených cílů.

Proč je dobré kurz lektor dalšího vzdělávání absolvovat?

Autorizovaná osoba, respektive autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí mít odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých nebo osvědčení o profesní kvalifikaci Lektora dalšího vzdělávání - to znamená, že pokud chcete vykonávat jakékoliv rekvalifikační kurzy (např. kosmetička, manikérka, pedikérka atd.), musíte mít kvalifikaci pedagogického pracovníka, praxi ve výuce dospělých a nebo právě osvědčení o profesní kvalifikaci našeho Lektora dalšího vzdělávání. Neváhejte tedy a přijďte k nám absolvovat kurz a závěrečnou zkoušku (tu lze absolvovat i samostatně).

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou u autorizované osoby, která se skládá z písemného testu a ústního rozhovoru. Po úspěšném zvládnutí zkoušky absolventi obdrží Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.  Toto osvědčení má celostátní platnost a je velmi cenným přínosem pro vylepšení pracovního portfolia všech absolventů.

Také pro kurz Lektor dalšího vzdělávání platí, že kurz je možné absolvovat na vlastní náklady (cena je 19 900 korun bez DPH) nebo si jej nechat proplatit v plné výši od úřadu práce. V takovém případě je nutné vyplnit formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci a předložit jej referentovi zaměstnanosti na Úřadu práce ČR.

Přihlaste se do kurzu on-line ZDE.

Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání probíhá v prostorách naší jazykové školy Pelican, tj. na ulici Lidická 9, v centru města Brna, v dosahu MHD a blízko hlavního nádraží. V areálu školy je možno parkovat. Naše učebny disponují bezplatnou sítí Wi-Fi.

Více informací získáte na telefonním čísle

+420 774 742 296

nebo v naší kanceláři na adrese Lidická 9, Brno

Přihláška je závazná a kurzovné se nevrací.

Jazyková škola Pelican je vám vždy k dispozici - neváhejte a vyzkoušejte lektor dalšího vzdělávání.