Informace

Zkouška se skládá z písemné (čtení, poslech, psaní) a ústní části a trvá asi 90 minut. Jejím výstupem je osvědčení o znalosti jazyka na úrovni A1/A2.

Pro přihlášení ke zkoušce volejte Peti do kanceláře školy
na tel. číslo +420 725 441 935 nebo pište na matenova@skolapelican.com.Informace o zkoušce:

PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY

Čtení – 25 minut

Poslech 35 minut

Psaní 15 minut

ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY – 10 minut


Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověřuje dovednosti čtení, poslechu, a psaní. Po písemné části následuje zkouška, která prověřuje dovednost mluvení.

Zkouška trvá asi 1,5 hodiny čistého času, celkem ale počítejte s cca 3 – 4 hodinami trvání zkoušky.

Za každou část zkoušky může uchazeč získat maximálně 20 bodů. V každé části musí získat minimálně 12 bodů, tj. 60 %. Pokud nedosáhne 60 % v jedné z písemných částí (čtení, poslech, psaní), nemůže se zúčastnit ústní části. Celou zkoušku pak musí opakovat. Pokud neuspěje u ústní části, musí také opakovat celou zkoušku.Co dělá uchazeč při zkoušce:

Při zkoušce čtení dostane text na čtení a píše odpovědi na odpovědní listy.
Při zkoušce poslechu dostane text s úkoly k poslechu, bude poslouchat CD a píše odpovědi na odpovědní listy.
Při zkoušce psaní dostane text a píše na odpovědní listy.
Při zkoušce mluvení odpovídá na otázky podle obrázků.

Poplatek

Poplatek za zkoušku je 1 500 Kč.


Na těchto webových stránkách www.cestina-pro-cizince.cz je k dispozici modelový test, ve kterém si může uchazeč vyzkoušet své znalosti z českého jazyka na úrovni A1.


Více informací získáte na telefonním čísle +420 774 742 296 nebo v naší kanceláři na adrese Lidická 9, Brno.