Vzdělávací projekty


Aktuální dění v jednotlivých projektech můžete sledovat také na sociálních sítích:


Evropské vzdělávací projekty & PELICAN

Jazyková škola PELICAN se věnuje celé řadě dalších aktivit nad rámec samotné výuky. Většinu těchto aktivit zaštiťuje nezisková organizace PELICAN, jejíž snahou je podpora inovací v oblasti vzdělávání, mezikulturní porozumění a spolupráce, začleňování menšin a práce s mládeží.

Činnost Spolku PELICAN navazuje na dlouholeté úsilí Jazykové školy PELICAN o rozšíření a zdokonalení výukových metod v jazykových i jiných kurzech, které poskytuje. Hlavním cílem Spolku PELICAN je metodická podpora a rozvoj lektorů, v rámci evropských vzdělávacích projektů vytváření edukativních návodů a materiálů, a spolupráce s organizacemi v evropském i světovém měřítku na vývoji a využití nových výukových metod, nástrojů a didaktických přístupů.
Projekty, na kterých se PELICAN podílí, lze dle zaměření a cílů rozdělit do několika skupin:


Integrace a podpora vzdělání dospělých:


Integrace a podpora vzdělání dětí & mládeže:


Tvorba inovativních nástrojů pro podporu online & distančního vzdělávání:


Projekty zaměřené na rodiče a děti (vícejazyčnost, psychická odolnost rodičů & dětí):Na projektech spolupracujeme s řadou významných evropských organizací. Nejen, že jsme v evropských projektech partnery, velmi často jsme také jejich iniciátory. Znamená to, že sami můžeme projekt navrhnout a zacílit tak na problém, který je v naší zemi aktuální. Právě díky tomu si velmi ceníme také spolupráce s organizacemi z České republiky, jako jsou nejrůznější mateřské a základní školy, univerzity, jazykové školy, Asociace učitelů jazyků nebo třeba Magistrát města Brna a jeho Návrh strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020-2026.

Díky zapojení do evropských projektů můžeme (nejen) našim studentům nabídnout inovativní výukové metody a zajistit vzdělávání lektorů.Více fotografií z projektových meetingů najdete v naší fotogalerii.


Rádi byste se dozvěděli o projektech víc, případně byste se chtěli stát naším partnerem? Pak volejte do kanceláře školy na tel. číslo +420 725 441 935 nebo pište na email vadura@skolapelican.com.