Vzdělávací projekty


Aktuální dění v jednotlivých projektech můžete sledovat také na sociálních sítích:


Evropské vzdělávací projekty & PELICAN

Jazyková škola PELICAN se věnuje celé řadě dalších aktivit nad rámec samotné výuky. Většinu těchto aktivit zaštiťuje nezisková organizace PELICAN, jejíž snahou je podpora inovací v oblasti vzdělávání, mezikulturní porozumění a spolupráce, začleňování menšin a práce s mládeží.

Činnost Spolku PELICAN navazuje na dlouholeté úsilí Jazykové školy PELICAN o rozšíření a zdokonalení výukových metod v jazykových i jiných kurzech, které poskytuje. Hlavním cílem Spolku PELICAN je metodická podpora a rozvoj lektorů, v rámci evropských vzdělávacích projektů vytváření edukativních návodů a materiálů, a spolupráce s organizacemi v evropském i světovém měřítku na vývoji a využití nových výukových metod, nástrojů a didaktických přístupů.
Projekty, na kterých se PELICAN podílí, lze dle zaměření a cílů rozdělit do několika skupin:


Integrace a podpora vzdělání dospělých:


Integrace a podpora vzdělání dětí & mládeže (včetně vzdělávání učitelů):


Tvorba inovativních nástrojů pro podporu online & distančního vzdělávání:


Environmentální zaměření:


Podpora znevýhodněných skupin (děti i dospělí):


Projekty zaměřené na rodiče a děti (vícejazyčnost, psychická odolnost rodičů & dětí):Na projektech spolupracujeme s řadou významných evropských organizací. Nejen, že jsme v evropských projektech partnery, velmi často jsme také jejich iniciátory. Znamená to, že sami můžeme projekt navrhnout a zacílit tak na problém, který je v naší zemi aktuální. Právě díky tomu si velmi ceníme také spolupráce s organizacemi z České republiky, jako jsou nejrůznější mateřské a základní školy, univerzity, jazykové školy, Asociace učitelů jazyků nebo třeba Magistrát města Brna a jeho Návrh strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020-2026.

Od svého založení se Spolek PELICAN v rámci zapojení do evropských projektů zaměřuje na minoritní skupiny, cizince a migranty. S komunitami cizinců žijících v České republice udržujeme v rámci projektů intenzivní kontakt. Jedná se především o ruskou a vietnamskou komunitu. Spolupráce s Magistrátem města Brna na Návrhu strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020-2026 nám přinesla příležitost k vyvinutí didaktických jazykových materiálů pro výše zmíněné, rusky a vietnamsky mluvící, komunity.

V tomto procesu PELICAN využil své zkušenosti s vývojem specializovaných modulů a edukačních videí pro výuku jazyků pro konkrétní cílové skupiny, cíle nebo situace, včetně celkového poradenství pro cílové skupiny.

Díky zapojení do evropských projektů můžeme (nejen) našim studentům nabídnout inovativní výukové metody a zajistit vzdělávání lektorů.Více fotografií z projektových meetingů najdete v naší fotogalerii.