F2F2D and back


Aktuální dění v F2F2D můžete sledovat zde:


Na začátku roku 2020 se celý svět dostal do nové situace, ve které byl výrazně omezen pohyb i kontakt s ostatními lidmi. Vzdělávací instituce musely pro studenty uzavřít své brány, ale zároveň jim potřebovaly rychle zajistit online alternativu výuky.

Stejně na tom byly i kurzy jazyků. Právě jazykovým kurzům chce do budoucna ulehčit přechody do online výuky nový projekt F2F2D and back neboli Face to Face to Distance and back.


Jak rychle a jednoduše převádět kurzy

Online vzdělávání je v současné době velmi skloňovaným pojmem. V online prostoru existují desítky platforem a nástrojů, avšak pro lektory není jednoduché rychle a efektivně vybírat z jejich nepřeberného množství a přizpůsobovat je různorodým kurzům.

Hlavní myšlenkou projektu F2F2D and back je tak vyvinout účinnou metodologii spolu s pomocnými nástroji k tomu, aby se jednotlivé jazykové kurzy daly rychle převádět z prezenční do online formy a zase zpátky.

Právě rychlost a jednoduchost jsou klíčovými faktory ve změnách výuky, protože v jazykových kurzech kvůli každému přerušení hrozí ztráta pokroku a úrovně. Čím déle pauza trvá, tím obtížněji se naskakuje zase zpátky. Reálně hrozí, že když vynecháte svůj jazykový kurz na dva měsíce, ztratíte to, na čem jste pracovali celý semestr. To se dotýká ještě více studentů, kteří studují kurzy češtiny pro cizince.


Informační leták


Výstupy projektu

F2F2D_IO1_transfer_needs

  • Manuál pro lektory a učitele, který obsahuje praktické návody a nástroje, jak učit online (jak si naplánovat hodinu, dělat prezentace, videa, jak efektivně vést třídu apod.).
CZ-NEW-Review_version_F2F2D-IO2-available-tools-and-methods-of-transfer

  • Návod, který krok za krokem, který popisuje, jak nejrychleji a nejúčinněji převést různé druhy jazykových kurzů do online výuky a zase zpět do výuky prezenční.
CZE_F2F2D_IO3_Step-by-Step-Guide-1-1

  • Set materiálů pro (sebe) hodnocení studentů i učitelů, což je důležitá součást výukového procesu.

Ke stažení v zazipovaném souboru na stránkách projektu.

  • Všechny výstupy projektu pak mohou studenti, učitelé i školy najít na interaktivní webové platformě.

Partneři projektu

Na všech těchto materiálech pracuje tým odborníků pod vedením Erlagensko-norimberské univerzity Friedricha Alexandra, která je jednou z největších univerzit v Německu a zároveň důležitým výzkumným institutem v oblasti vzdělávání. Dále se na projektu spolu s Jazykovou školou PELICAN podílí partneři z Itálie, Bulharska a Polska. Projekt se zaměřuje na problém, který nepostihl pouze některé regiony nebo země, ale celý svět. Z tohoto důvodu je potřeba vyvinout konkrétní výstupy, které budou prakticky využitelné napříč jazyky, populacemi a kontexty.
Partnery projektu jsou:


Galerie

Fotky z projektového meetingu v Palermu (16. – 17. 9. 2021)

Fotky z projektového meetingu v Brně (12. – 13. 4. 2022)

Fotky z projektového meetingu v Norimberku (8. – 9.11.2022)


Zajímá vás víc?

Pokud budete mít zájem, rádi za Vámi přijedeme a projekt Vám představíme, uspořádáme workshop pro Vaše zaměstnance, poskytneme konzultaci například k diplomové práci apod. Pomozte nám zvyšovat povědomí o tématech, na kterých opravdu záleží.