Firemní vietnamština – informace

U nás si můžete vybrat z těchto typů firemních jazykových kurzů:

 • standardní prezenční výuka tváří v tvář
 • blended learning (nejoblíbenější varianta našich klientů a také nejefektivnější způsob firemní výuky, střídání standardní výuky s výukou online = příležitost pro zapojení a procvičení všech důležitých dovedností)
 • hybridní výuka (jedna část skupiny je v klasické prezenční podobě a druhá část připojená online – skvělá varianta skupinových kurzů v případě služebních cest, práce z domu apod.)
 • online výuka po Skypu či jiných komunikačních platformách

Proč studovat vietnamštinu s Jazykovou školou PELICAN

 • S výukou vietnamštiny ve firmách máme bohaté zkušenosti. Firemní jazykové kurzy organizujeme již od roku 2002.
 • Jazykové kurzy připravíme na míru Vašim požadavkům a potřebám Vašeho oboru.
 • Výuku vietnamštiny ve firmách u nás zajišťují pouze kvalifikovaní a zkušení lektoři.
 • Lekce povedeme přímo u Vás na pracovišti. Vaši zaměstnanci tak nemusejí ztrácet cenný čas dojížděním.
 • Naše kurzy jsou navrženy tak, aby se v jejich rámci každý účastník posunul výše o jednu úroveň během jednoho roku studia.
 • Kurzy vietnamštiny nabízíme v různých délkách i denních dobách. Můžete si tak kurz naplánovat tak, jak Vám nejlépe vyhovuje.
 • Firemní kurzy vietnamštiny organizujeme po celé České republice. Přijedeme za Vámi do Brna, Prahy, Olomouce a dalších českých měst.
 • Dejte možnost svým pracovníkům, aby se naučili odborné vietnamštině a tím zvýšili šance Vaší společnosti na trhu. V rámci projektu POVEZ II můžete požádat o státní podporu jazykového vzdělávání zaměstnanců. Kontaktujete nás, rádi Vám poskytneme informace o podmínkách projektu.

Firemní kurz vietnamštiny zahrnuje:

 • Vstupní test na základě něhož rozdělíme účastníky do skupin podle pokročilosti.
 • Analýzu potřeb Vaší firmy a návrh odpovídající struktury kurzu.
 • Stanovení studijních cílů pro každou skupinu. Během jednoho roku studia zlepšíme jazykové znalosti vašich zaměstnanců o jednu úroveň evropského referenčního rámce.
 • Monitoring a evaluaci docházky účastníků kurzu do hodin.
 • Možnost složení státní jazykové zkoušky pro pokročilejší zájemce.

Průběh kurzu

 • Před zahájením kurzu vietnamštiny povedeme vstupní rozhovory ve vietnamštině se všemi účastníky kurzu. Na základě jejich vyhodnocení účastníky rozdělíme do skupin podle pokročilosti.
 • Společně s Vámi provedeme analýzu komunikačních potřeb Vaší firmy, následně sestavíme osnovu kurzu, která bude přesně odpovídat Vašim nárokům.
 • V rámci samotného kurzu pečlivě evidujeme docházku zaměstnanců do lekcí.
 • Po každém půlroku konání kurzu hodnotíme jeho efektivitu. Provádíme analýzu docházky a testujeme dosaženou jazykovou úroveň účastníků.
 • Po ukončení kurzu vyhodnocujeme výsledky závěrečných testů a posuzujeme jeho dopad.

Skype výuka jako ještě efektivnější učení jazyka

 • učíte se kdekoliv a kdekoliv (doma, v kanceláři, na služební cestě, …)
 • rapidně ubývá zmeškaných hodin, které by v normální výuce odpadly (při nemoci, služební cestě apod.) – nehrozí tak mrhání času a peněz
 • výuka je inovativní a hravá s využitím interaktivních platforem
 • lektor může lekce nebo její fragmenty nahrávat, tím pádem máte možnost se k látce kdykoliv vracet v případě, že jste něčemu nerozuměli
 • online výuka je efektivní z hlediska koncentrace – z naší zkušenosti kvůli prostorové vzdálenosti dáváte větší pozor
 • trénink na skutečnou online pracovní komunikaci v cizím jazyce (pracovní hovory a schůzky se zahraničními partnery)
 • nemusíte se starat, jestli budete mít ve firmě volnou místnost
 • zlepšování IT dovedností vašich zaměstnanců

Cíle kurzu

 • Cílem firemních kurzů vietnamštiny je vylepšit mluvený a písemný projev účastníků kurzu, a to nejméně o jednu jazykovou úroveň.
 • Účastníky vedeme ke složení státní jazykové zkoušky.
 • Budete-li s naší výukou spokojeni, připravíme pro Vás navazující kurzy, takže se Vaši zaměstnanci mohou ve vietnamštině dále vzdělávat.