Zkouška z češtiny B1

Interní zkouška z češtiny na úrovni B1

Chceš si ověřit svou znalost češtiny či potřebuješ certifikát na univerzitě? Certifikát z PELICANa je akceptován na většině univerzit, a k tomu můžeš složit jazykovou zkoušku kdykoliv.

Zkouška na úrovni B1 se skládá z písemné a ústní části. Studenti se účastní ústní části pouze v případě, že úspěšně složí část písemnou.

 • V průběhu zkoušky je zakázáno používat telefon a slovník.
 • Zkouška trvá cca. 160 minut
 • Maximální počet dosažených bodů je 75 bodů
 • Student musí mít z každé části minimálně 60 % (tzn. min. 15 bodů) 
 • Celkově student musí dosáhnout minimálně 60 % (tzn. min 45 bodů)

Čtení s porozuměním 

 • Délka: 50 minut
 • Počet bodů: max. 25

Poslech s porozuměním

 • Délka: 30 – 35 minut
 • Počet bodů: max. 25

Psaní

 • Čas: 60 minut
 • Počet bodů: 25 (2 části: 12 a 13 bodů)
  HODNOCENÍ
 • Zadání – max. 3 body
 • Organizace textu – max. 3 body
 • Lexikální kompetence – max. 3 body
 • Gramatická kompetence – max. 3 body 
 • Zkouška trvá 30 minut
 • 15 minut příprava
 • 10-15 minut ústní zkouška
 • Celkový počet bodů: 25
 • Minimální počet bodů: 60 % (15 bodů)

Tematické okruhy k ústní části zkoušky B1

 1. Rodina
 2. Domov
 3. Práce
 4. Škola
 5. Sport
 6. Volný čas
 7. Cestování
 8. Doprava
 9. Kultura

Zjisti více o zkoušce z češtiny B1.