Zkouška z češtiny B1

INTERNÍ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY NA ÚROVNI B1

Chceš si ověřit svou znalost češtiny či potřebuješ certifikát na univerzitě? Certifikát z PELICANu je akceptován na většině univerzit. Navíc můžeš složit jazykovou zkoušku kdykoliv a certifikát získáš v den zkoušky.

NOVĚ NABÍZÍME MOŽNOST ONLINE ZKOUŠKY Z ČEŠTINY NA ÚROVNI B1

Zkouška na úrovni B1 se skládá z písemné a ústní části. Studenti se účastní ústní části pouze v případě, že úspěšně složí část písemnou.

PLATBA


 • Cena zkoušky: 2000,-
 • Částku uhraďte na č.ú.: 27-8721900267/0100
 • Do poznámky napište Vaše jméno a příjemní

STRUKTURA ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • V průběhu zkoušky je zakázáno používat telefon a slovník.
 • Zkouška trvá cca. 160 minut
 • Maximální počet dosažených bodů je 75 bodů
 • Student musí mít z každé části minimálně 60 % (tzn. min. 15 bodů) 
 • Celkově student musí dosáhnout minimálně 60 % (tzn. min 45 bodů)

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

 • Délka: 50 minut
 • Počet bodů: max. 25

POSLECH S POROZUMĚNÍM

 • Délka: 30 – 35 minut
 • Počet bodů: max. 25

GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ ČÁST

 • Čas: 60 minut
 • Počet bodů: 25 (2 části: 12 a 13 bodů)

  HODNOCENÍ
 • Zadání – max. 3 body
 • Organizace textu – max. 3 body
 • Lexikální kompetence – max. 3 body
 • Gramatická kompetence – max. 3 body 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Zkouška trvá cca. 30 minut
 • 15 minut příprava
 • 15 minut ústní zkouška
 • Celkový počet bodů: 25
 • Minimální počet bodů: 60 % (15 bodů)

PRŮBĚH ZKOUŠKY

 • Úloha 1: Řízený monolog o osobě kandidáta. (max. 6 bodů)
 • Úloha 2: Řízený dialog kandidáta se zkoušejícím na vybrané téma (max. 6 bodů)
 • Úloha 3: Dialog kandidátů (jestliže se zkoušky účastní více než 1 kandidát) (max. 6 bodů)
 • Za všechny úlohy se hodnotí také ústní interakce (max. 3 body) a fonologická kompetence (max. 4 body).
 • Celkový maximální počet bodů za ústní část je 25 bodů.

TEMATICKÉ OKRUHY

 1. Osobní údaje, osobní život a životní okolnosti
 2. Dům, domácnost a nejbližší okolí
 3. Každodenní život, zaměstnání
 4. Vzdělání
 5. Volný čas, zábava, zájmy, koníčky
 6. Cestování, navštívená místa, pamětihodnosti
 7. Nákupy, zboží ceny
 8. Jídlo a pití
 9. Zdraví
 10. Služby
 11. Společenské vztahy
 12. Politika, poměry a běžné události
 13. Hledání cesty a místa
 14. Počasí
 15. Jazyk a učení se jazykům

Zjisti více o zkoušce z češtiny B1.