Zkouška z češtiny B1

INTERNÍ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY NA ÚROVNI B1

Chceš si ověřit svou znalost češtiny či potřebuješ certifikát na univerzitě? Certifikát z PELICANu je akceptován na většině univerzit.

Kvůli velkému zájmu o zkoušku je nezbytné se hlásit alespoň měsíc před žádaným termínem konání zkoušky.

Účast na zkoušce z češtiny B1 NENÍ podmíněna účastí na našich kurzech z češtiny.

CENÍK

Prezenční zkouška ve vypsaném termín
(přihlas se a zaplať alespoň 30 dnů předem a ušetři 500 CZK)
3700-4200 CZK
Prezenční zkouška v jiném termínu4700 CZK
Online zkouška4700 CZK

TERMÍNY ZKOUŠEK B1 V PREZENČNÍ FORMĚ

 • Cena: 3700 – 4200 CZK
 • Přihlas se a zaplať alespoň 30 dní před termínem a ušetři 500 CZK!
 • Kapactity: omezené
1. termín19.1.2024
2. termín 16.2.2024
3. termín 15.3.2024
4. termín5.4.2024
5. termín26.4.2024
6. termín10.5.2024
7. termín24.5.2024
8. termín14.6.2024
9. termín28.6.2024

NABÍZÍME MOŽNOST ONLINE ZKOUŠKY
Z ČEŠTINY NA ÚROVNI B1

 • Zkouška na úrovni B1 se skládá z písemné a ústní části. Studenti se účastní ústní části pouze v případě, že úspěšně složí část písemnou.
 • Zkoušku je možné zopakovat. Opakování zkoušky není zahrnuto v ceně.
 • V případě neúspěšného složení jedné či více částí písemné zkoušky, je nezbytné, aby uchazeč zopakoval celou písemnou část zkoušky.

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

 • V případě, že jste byli diagnostikováni se specifikou poruchou učení, je možné upravit podmínky zkoušky.
 • Po přihlášení ke zkoušce Vám bude zaslán formulář k vyplnění.
 • V případě, že budete chtít upravit podmínky zkoušky, nahrajte příslušný dokument s Vaší diagnózou do formuláře.

STRUKTURA ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • V průběhu zkoušky je zakázáno používat telefon a slovník.
 • Zkouška trvá cca. 160 minut
 • Maximální počet dosažených bodů je 75 bodů
 • Student musí mít z každé části minimálně 60 % (tzn. min. 15 bodů) 
 • Celkově student musí dosáhnout minimálně 60 % (tzn. min 45 bodů)

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

 • Délka: 50 minut
 • Počet bodů: max. 25

POSLECH S POROZUMĚNÍM

 • Délka: 30 – 35 minut
 • Počet bodů: max. 25

VOLNÝ PÍSEMNÝ PROJEV

 • Čas: 60 minut
 • Počet bodů: 25 (2 části: 12 a 13 bodů)

  HODNOCENÍ
 • Zadání – max. 3 body
 • Organizace textu – max. 3 body
 • Lexikální kompetence – max. 3 body
 • Gramatická kompetence – max. 3 body 

Zjisti více o zkoušce z češtiny B1.

V případě jakýchkoliv dotazů napište e-mail na adresu jadrna@skolapelican.com

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Zkouška trvá cca. 30 minut
 • 15 minut příprava
 • 15 minut ústní zkouška
 • Celkový počet bodů: 25
 • Minimální počet bodů: 60 % (15 bodů)

PRŮBĚH ZKOUŠKY

 • Úloha 1: Řízený monolog o osobě kandidáta. (max. 6 bodů)
 • Úloha 2: Řízený dialog kandidáta se zkoušejícím na vybrané téma (max. 6 bodů)
 • Úloha 3: Dialog kandidátů (jestliže se zkoušky účastní více než 1 kandidát) (max. 6 bodů)
 • Za všechny úlohy se hodnotí také ústní interakce (max. 3 body) a fonologická kompetence (max. 4 body).
 • Celkový maximální počet bodů za ústní část je 25 bodů.

TEMATICKÉ OKRUHY

 1. Osobní údaje, osobní život a životní okolnosti
 2. Dům, domácnost a nejbližší okolí
 3. Každodenní život, zaměstnání
 4. Vzdělání
 5. Volný čas, zábava, zájmy, koníčky
 6. Cestování, navštívená místa, pamětihodnosti
 7. Nákupy, zboží ceny
 8. Jídlo a pití
 9. Zdraví
 10. Služby
 11. Společenské vztahy
 12. Politika, poměry a běžné události
 13. Hledání cesty a místa
 14. Počasí
 15. Jazyk a učení se jazykům

VZOR CERTIFIKÁTU