Firemní němčina – informace


U nás si můžete vybrat ze těchto typů firemních jazykových kurzů:

 • standardní prezenční výuka tváří v tvář
 • blended learning (nejoblíbenější varianta našich klientů a také nejefektivnější způsob firemní výuky, střídání standardní výuky s výukou online = příležitost pro zapojení a procvičení všech důležitých dovedností)
 • hybridní výuka (jedna část skupiny je v klasické prezenční podobě a druhá část připojená online – skvělá varianta skupinových kurzů v případě služebních cest, práce z domu apod.)
 • online výuka po Skypu či jiných komunikačních platformách

Proč studovat němčinu s Jazykovou školou PELICAN

 • S organizací firemních jazykových kurzů němčiny v Brně máme mnoho zkušeností – jejich zajišťování se věnujeme již od roku 2002.
 • Víme, že jazykové kurzy pro firmy jsou specifickým produktem. Při tvorbě kurzu vyjdeme vstříc Vašim náročným požadavkům a kurz němčiny ušijeme Vašim zaměstnancům na míru.
 • Lektoři JŠ PELICAN jsou kvalifikovaní a zkušení. Během lekcí uplatňují individuální přístup, proto je každý zaměstnanec vzděláván v souladu s potřebami vyplývajícími z jeho pracovní náplně.
 • Vyjdeme Vám vstříc. Lekce němčiny pro firmy uspořádáme přímo na Vašem pracovišti nebo na jiném místě dle Vaší volby.
 • Délku i četnost lekcí nastavíme podle Vašich potřeb. Den a čas konání výuky si rovněž volíte sami – naši lektoři za Vámi přijedou v kteroukoliv denní dobu, během Vaší pracovní doby i mimo ni.
 • Firemní kurzy němčiny pro Vás zajistíme nejen v Brně, ale také v Praze, v Olomouci, v Pardubicích, ve Zlíně a v dalších českých městech.
 • Projekt POVEZ II Vám pomůže  získat finance na úhradu nákladů za firemní kurzy německého jazyka.  POVEZ II podporuje odborné jazykové kurzy pro zaměstnance. Poskytujeme informace k žádosti o státní podporu jazykového vzdělávání zaměstnanců v rámci programu POVEZ II.

Firemní kurz němčiny zahrnuje:

 • Testování poslechových a komunikačních dovedností zaměstnanců a jejich rozdělení do skupin podle zjištěné jazykové úrovně.
 • Analýzu potřeb Vaší firmy, v návaznosti na níž navrhneme optimální strukturu kurzu.
 • Stanovení cílů pro jednotlivé studijní skupiny, které budou v souladu s potřebami Vaší firmy a pracovním zařazením jednotlivých účastníků kurzu. Klademe si za cíl zlepšit jazykovou úroveň každého účastníka o jednu pokročilost evropského referenčního rámce.
 • Průběžné sledování a evaluaci docházky zaměstnanců do kurzu.
 • Pro zájemce bezplatné zajištění možnosti složit státní jazykovou zkoušku na úrovni B2 nebo C1.

Průběh kurzu

 • Náš metodik povede se zaměstnanci vstupní rozhovory v německém jazyce, na základě nichž uchazeče rozdělí do studijních skupin odpovídajících jazykových úrovní – od A1 po C1.
 • Ve spolupráci s Vámi provedeme detailní analýzu Vašich potřeb a požadavků. Na jejich základě sestavíme optimální strukturu kurzu tak, aby co nejlépe naplňoval studijní potřeby všech účastníků.
 • V průběhu kurzu průběžně monitorujeme docházku zaměstnanců do jednotlivých lekcí i jejich studijní progres. Případné komplikace neodkladně řešíme.
 • Každého půl roku posuzujeme efektivitu kurzu na základě analýzy docházky a testování dosažených jazykových dovedností účastníků.
 • Po ukončení firemního kurzu němčiny zkoumáme, zda-li kurz splnil očekávání účastníků. Na základě výsledků zpětné vazby, analýzy účasti a výsledků závěrečného jazykového testování navrhneme případné úpravy kurzu.

Skype výuka jako ještě efektivnější učení jazyka

 • učíte se kdekoliv a kdekoliv (doma, v kanceláři, na služební cestě, …)
 • rapidně ubývá zmeškaných hodin, které by v normální výuce odpadly (při nemoci, služební cestě apod.) – nehrozí tak mrhání času a peněz
 • výuka je inovativní a hravá s využitím interaktivních platforem
 • lektor může lekce nebo její fragmenty nahrávat, tím pádem máte možnost se k látce kdykoliv vracet v případě, že jste něčemu nerozuměli
 • online výuka je efektivní z hlediska koncentrace – z naší zkušenosti kvůli prostorové vzdálenosti dáváte větší pozor
 • trénink na skutečnou online pracovní komunikaci v cizím jazyce (pracovní hovory a schůzky se zahraničními partnery)
 • nemusíte se starat, jestli budete mít ve firmě volnou místnost
 • zlepšování IT dovedností vašich zaměstnanců

Cíle kurzu

 • V rámci firemních kurzů němčiny si klademe za cíl zlepšit jazykové dovednosti Vašich zaměstnanců, a to rychle a kvalitně. Důraz klademe především na mluvený a písemný projev.
 • Kurzy němčiny pro firmy navrhujeme tak, aby se znalost němčiny účastníků kurzu zlepšila o jednu úroveň za jeden rok výuky. Potřebujete-li, aby se Vaši zaměstnanci německy naučili co nejrychleji, je možné implementovat intenzivnější verzi kurzu.
 • Účastníky kurzů, kteří dosáhli odpovídající úrovně, motivujeme ke složení státní jazykové zkoušky.
 • Budete-li s kurzem spokojeni, navrhneme pro Vás navazující kurz němčiny, v rámci něhož mohou Vaši zaměstnanci dále pracovat na svých jazykových dovednostech.