Multilingual Families

Multilingual Families

Multilingual Families – A linguistic treasure for Europe

Výstupy projektu jsou určené především rodičům vícejazyčných rodin a učitelům, kteří děti z těchto rodin vyučují. Materiály vyvracejí mýty a fámy spojené s výchovou dětí v mnohojazyčném prostředí a obsahují praktické tipy a rady, pomocí kterých mohou rodiče podpořit své děti v osvojování více jazyků zároveň. Součástí projektu je metodická příručka pro učitele, která obsahuje rady pro využití potenciálu dětí vyrůstajících ve vícejazyčných rodinách.

Podívejte se na webovou stránku projektu

www.multilingual-families.eu

Koordinátor

Spoleczna Akademia Nauk, Polsko

Partneři projektu

PELICAN, Česká republika

Kindersite Ltd., Velká Británie

The Mosaic Art and Sound Ltd., Velká Británie

TVV e. V., Německo

Die Wiener VHS, Rakousko