GE4YOUTH

Mladí lidé ze sociálně znevýhodněných skupin často nemají přístup ke kvalitnímu vzdělání. To jim brání získat potřebné dovednosti a znalosti pro budoucí zaměstnání, inkluzi, aktivní zapojení do občanských povinností a životní naplnění.

Projekt GE4YOUTH cílí na rozšiřování kompetencí sociálních pracovníků, kteří vzdělávají mladé lidi se sociálním znevýhodněním, aby ti tak dostali možnost se lépe začlenit do společnosti.

Cílem projektu je vytvořit specifické edukační nástroje pro sociální pracovníky, kteří mají na starosti výuku mladých lidí s kognitivním či fyzickým postižením, z rodin imigrantů nebo romských dětí.

Pracovníci by měli mít možnost zdokonalit se v přístupech výuky, která cílí na zapojení těchto lidí do společnosti. To od pracovníků vyžaduje nastavení výuky tak, aby měli jejich studenti možnost rozvíjet u sebe pocit sociální soudržnosti, a prevenci rizika společenské izolace. K tomuto účelu slouží metoda globální výuky.

Navštivte webové stránky projektu

Vzdělávání globální výchovou

Metody globální výchovy kladou důraz na edukaci v otázkách globálního charakteru, jako jsou: lidská práva, demokracie a občanství, mezikulturní a mezináboženský dialog, spravedlivý obchod, genderová rovnoprávnost, kultury a životní styly, zdraví.

Individuální či skupinová práce s mladými lidmi založená na využití metod globální výchovy má podpořit rozvoj dovedností kritického myšlení, komplexní nahlížení na problémy, vyhodnocování situací z různých perspektiv, stejně jako rozvoj dovednosti rozhodování, práce v týmu, jednání v konfliktních situacích a kreativity.


Výstupy projektu

Z projektu GE4YOUTH vzejdou tři hlavní výstupy, jejichž cílem je poskytnout sociálním pracovníkům prostor k obohacení dovedností pro individuální přizpůsobení výuky možnostem a potřebám mladých lidí se sociálním znevýhodněním.

  1. Schéma přístupů momentálně používaných sociálními pracovníky v rámci metodologie globální výchovy s mladými lidmi. Popis bude obsahovat i aktuální tendence pracovníků v užívání digitálních technologií ve výuce.
  2. Dva výukové moduly, pro začátečníky a pro pokročilé, založené na moderní výukové metodě „blended learning“, kombinace tradiční výuky a výuky prostřednictvím online cvičení. Pracovníci se zde budou vzdělávat ve využití nejnovějších digitálních technologií.
  3. Interaktivní webová platforma, která bude obsahovat výukové moduly a bude podporovat sociální pracovníky a organizace ve vývoji výukových stylů pro mladé studenty se sociálním znevýhodněním.

E-learningová platforma

E-LEARNINGOVÝ KURZ PRO PRACOVNÍKY S MLÁDEŽÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

E-LEARNINGOVÝ KURZ PRO PRACOVNÍKY S MLÁDEŽÍ PRO POKROČILÉ


Partneři projektu

Projektu GE4YOUTH se účastní partneři z 5 evropských zemíČeské republiky, Polska, Španělska, Irska a Itálie. Materiály projektu budou díky tomu vyvíjeny ve spolupráci s participanty v rámci výzkumu, který bude probíhat v několika zemích, což umožní vytvořit globálně využitelný nástroj pro sociální pracovníky.

  • PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L. (Itálie). Pro jednotlivce i podnikatele nabízí organizace možnost skupinového sdílení nápadů a rozvoj projektů. PRISM je koordinátorem projektu.
  • I.E.R.F.O.P. ONLUS (Itálie). Organizace si klade za cíl podpořit a zpřístupnit vzdělávání komukoli, se speciálním zaměřením na lidi se znevýhodněním, pro jejich integraci do společnosti. Proto se také zaměřuje na vzdělávání pracovníků v kontaktu s lidmi se znevýhodněním.
  • FUNDACJA DIVERSITY HUB (Polsko) se zabývá začleněním lidí se znevýhodněním do pracovního prostředí a pomáhá organizacím benefitovat z diverzity svých zaměstnanců, jako je věk, gender, znevýhodnění, mezikulturní rozdíly atd.
  • GROWTH COOP S.COOP.AND (Španělsko) je mladá organizace se zkušenostmi ve vzdělávání, výcvicích a evropských projektech. Zaměřuje se na práci s lidmi.
  • I AND F EDUCATION AND DEVELOPMENT LIMITED (Irsko). Vizí organizace je vzdělávání lidí všech věkových kategorií mimo jiné v oblastech podnikání, sportovního a osobnostního vývoje, jazykového vzdělávání, inkluze a diverzity.

Co je v projektu nového?


Meetingy a workshopy

První kick-off meeting v Cagliari.

Druhý meeting v Dublinu

LTTA v Krakově

Meeting v Brně

Finální konference v Granadě

Co se děje v projektu?

Pokud budete mít zájem, rádi za Vámi přijedeme a projekt Vám představíme, uspořádáme workshop pro Vaše zaměstnance, poskytneme konzultaci například k diplomové práci apod. Pomozte nám zvyšovat povědomí o tématech, na kterých opravdu záleží.