Často kladené otázky – firemní výuka jazykových kurzů

Máte zájem o jazykové kurzy pro firmy, ale stále Vás trápí nezodpovězené otázky? Najděte odpověď v seznamu nejčastěji kladených otázek:

Nabízí Vaše škola možnost před zahájením kurzu otestovat stávající úroveň jazyka našich zaměstnanců?

Testování stávající úrovně studentů kvalifikovanými lektory je standardní součástí naší nabídky firemních jazykových kurzů. Než pro Vás za pomoci metodika sestavíme vhodný vzdělávací plán, se všemi zájemci o firemní vzdělávání se osobně sejdeme a jejich znalosti důkladně otestujeme.

Pokud si Vy nebo Vaši zaměstnanci přejete pouze orientačně určit svou úroveň, na našich webových stránkách najdete online rozřazovací test, který zhodnotí Vaši aktuální znalost jazyka. Test je k dispozici pro sedm různých jazyků – angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu, španělštinu a češtinu.

Jak často a jakým způsobem probíhá evaluace výuky?

Evaluaci efektivity firemních jazykových kurzů provádíme pravidelně, případně i mimořádně na vyžádání. Evaluace probíhá tak, že každý lektor pro svůj kurz či kurzy vypracuje tabulku s docházkou a podrobným hodnocením výkonu jednotlivých studentů. Pro každého ze zaměstnanců následně navrhneme sérii doporučení a postupů, které mu pomohou se v jazyce nadále zlepšovat co nejefektivněji.

Potřebujeme výjimečně zrušit výuku. Bude nám hodina i tak účtována?

Nikoliv, v případě včasného zrušení lekce máte nárok na její plnou náhradu. Aby však hodina nebyla započítána do fakturace, musí být zrušena alespoň 48 hodin předem. Další podmínky organizace firemních jazykových kurzů Vám rádi zodpovíme při osobní schůzce.

Jakým způsobem probíhá monitoring docházky?

Lektoři jsou vybaveni docházkovými listy, které přináší do hodin a studenti svým podpisem stvrzují účast. V případě nepřítomnosti studenta lektoři zapisují důvod absence (např. nemoc, služební cesta, dovolená). Pokud lektor ani na následující hodině nezjistí důvod absence, kontaktuje koordinátora výuky ve škole PELICAN, který důvod absence ověří.

Ke konci hodnoticího období, což je zpravidla jeden měsíc, koordinátor vypracuje souhrnnou zprávu o docházce jednotlivých zaměstnanců do kurzu.

Chtěli bychom ve firmě archivovat docházkové listy z kurzů. Je možné dostat jejich kopie?

Samozřejmě, kopie vyplněných docházkových listů jsou nedílnou součástí fakturační dokumentace, kterou svým klientům zasíláme každý měsíc.

Je možné složení studijních skupin dodatečně měnit?

Ano, všichni studenti mají po domluvě možnost se přesunout do pokročilejší či naopak do méně pokročilé skupiny, pokud zjistí, že jim úroveň jejich stávajícího kurzu nevyhovuje. Je zde také možnost je z již započatého kurzu odhlásit, pokud např. zjistí, že jim pracovní povinnosti znemožňují pravidelnou účast. Stejně tak je možné do kurzu dodatečně zapsat nové zájemce. Veškeré změny lektoři zaznamenávají do docházkových listů.

Mohou se naši zaměstnanci předem seznámit s učebnicí, podle které bude výuka probíhat?

Jistě, v případě zájmu Vám zašleme náhled učebnice, kterou jsme pro Vaše zaměstnance ve spolupráci s metodikem a lektorem vybrali.

Je možné učit dle učebnic, které již zaměstnanci mají z dřívějších kurzů?

Samozřejmě. Při navrhování jazykových kurzů pro firmy se svým klientům pokoušíme vyjít maximálně vstříc, což také znamená, že naši lektoři jsou schopni vést výuku podle jakýchkoliv materiálů, které si sami zvolíte.

Máme možnost se ještě před začátkem kurzu seznámit s lektorem, případně na něj dostat reference od ostatních klientů?

Naše škola má k dispozici profesní životopisy všech svých lektorů, které Vám v případě zájmu poskytneme. Stejně tak rádi zprostředkujeme Vaše setkání s vybraným lektorem či lektory ještě před zahájením výuky. Pokud Vám lektor z jakéhokoliv důvodu nebude vyhovovat, obratem jej vyměníme za jiného. Spokojenost studentů s lektorem v průběhu kurzu pravidelně monitorujeme a v případě nespokojenosti či jiného problému situaci okamžitě řešíme.

referencemi firemních klientů na naše služby se můžete seznámit na našich webových stránkách.

Jak se řeší případné absence lektora?

V případě, že lektor není schopen z vážných důvodů vést výuku v domluveném termínu, zajistíme za něj adekvátní náhradu nebo lekci zrealizujeme v náhradním termínu.

Jakým způsobem probíhá komunikace s Jazykovou školou PELICAN?

V naší škole preferujeme osobní přístup, proto se s Vámi velmi rádi setkáme, abychom veškeré náležitosti spojené s firemní výukou mohli vyřešit osobně. Protože však chápeme, že to vždy není možné, komunikace probíhá zejména za pomoci e-mailu a po telefonu. Po telefonické domluvě Vám vždy pošleme souhrn hovoru e-mailem, aby byly informace v případě potřeby zpětně dohledatelné.

Nenašli jste co jste hledali? Napište nám na mitana@skolapelican.com, veškeré Vaše otázky rádi zodpovíme.