ACORN

Rozvoj kompetencí trvale udržitelného zemědělství u drobných farmářů


Aktuální dění v projektu ACORN můžete sledovat zde:


Mnoho malých podnikatelů v oblasti zemědělství se snaží zviditelnit své produkty, nicméně, je pro ně téměř nemožné konkurovat větším hráčům na trhu. Produkty konkurentů jsou často masově vyráběné, dostupné, velcí podnikatelé mají navíc finanční sílu dostat snadno jejich produkty přímo ke koncovým spotřebitelům. Co však velkým konkurentům a jejich produktům chybí je osvědčený plán udržitelného zemědělství podporující environmentální pravidla a ekologické zemědělství.

Vzhledem k tomu, že se stále více pozornosti věnuje cílům udržitelného rozvoje, je strategicky důležité zaměřit se na vývoj nových konceptů, modelů, metod a postupů, které povedou společnost k tomu, aby se stala nejen ekonomicky efektivní, ale taky ekologicky udržitelnější a sociálně zodpovědnější. Partneři projektu ACORN si kladou za cíl vytvořit koncept, který rozvine kompetence udržitelného agropodnikání u drobných farmářů ve venkovských oblastech Evropy, konkrétně na Guadeloupe (Francie), v Portugalsku, České republice a Dánsku.


Udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí

Myšlenka projektu má své kořeny v oblastech udržitelného rozvoje; ochrany životního prostředí, sociální spravedlnosti a ekonomické životaschopnosti a je navržena na základě vytvoření kruhového přístupu založeném na těchto hodnotách ke všemu – od rozvoje podnikání až po nastavení mysli jedince.

Projekt ACORN pomůže dosažení cílů udržitelného rozvoje a vytvoření venkovských zemědělských komunit, a to navržením multimediálních edukativních materiálů pro drobné farmáře a řemeslné výrobce sídlící ve venkovských a ostrovních oblastech partnerských zemí, které jim pomohou získat potřebné kompetence k rozvoji udržitelného zemědělství. 


Výstupy projektu

Výsledky projektu budou strukturovány kolem cirkulárního modelu založeného na ideologii udržitelného podnikání: Udržitelný podnikatelský plán; Marketing pro vytvoření základní strategie značky; Networking zahrnující rozvoj dovedností pro vytváření nových vztahů s partnery i koncovými zákazníky; Budování vztahů a zpětná vazba od klientů; Udržitelné inovace založené na cílech udržitelného rozvoje. Všechny audiovizuální materiály, zdroje a výsledky projektu budou volně přístupné na webové platformě projektu ACORN.

Partnerství 4 zemí – Coneqt (Dánsko), Spolek PELICAN z.s. (Česká republika), Mindshift (Portugalsko) a COPPET Maryse (Francie) těží z geografického rozprostření po celé Evropě. Díky různorodosti organizací, kultur i kontextů obecně může projekt ACORN přinést jak unikátní národní, tak propojenou evropskou perspektivu.


Fotky ze zahajovacího meetingu projektu ACORN v Kodani (Únor 2022)


Zajímá vás víc?

Pokud budete mít zájem, rádi za Vámi přijedeme a projekt Vám představíme, uspořádáme workshop pro Vaše zaměstnance, poskytneme konzultaci například k diplomové práci apod. Pomozte nám zvyšovat povědomí o tématech, na kterých opravdu záleží.