ILoIC

Šíření covidu výrazně ovlivnilo životy lidí. Vedle účinnosti zdravotnického systému nebyla věnována patřičná pozornost úloze sociální a rodinné struktury různých národů. Rodinné vazby v důsledku pandemie hodně utrpěly v rámci regionu V4 neboli Visegrádské čtyřky. 59 % českých mladých lidí přiznává, že kvůli neustálé online komunikaci je jejich základní rodinná struktura prakticky rozbitá a celkově si tato pandemie vybrala svou daň na jejich emocionální pohodě. Válka na Ukrajině taktéž narušila některá přátelství a rodinné vazby. Mladí Ukrajinci touží po reálných kontaktech a jsou stále více digitálně gramotní.

Náš projekt ILoIC (Intergenerational Lab of Interactive Cinema) předpokládá posílení postavení mládeže za pomoci nových nástrojů a znalostí v oblasti vyprávění příběhů a digitální tvorby s cílem lépe nahlížet na kulturní dědictví a jeho rozvoj. Tímto způsobem bude dosaženo snadněšjího vypořádání se s problémy způsobenými covidem a válkou na Ukrajině. Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu kulturních a vzdělávacích aktivit v kontextu neformálního vzdělávání prostřednictvím rozvoje inovativních přístupů a nástrojů v oblasti kulturního managementu, kulturní výuky, vzdělávání a kulturního dědictví a zároveň podpořit výměnu a šíření nových kreativních nástrojů.

Výstupy z projektu

V rámci projektu budeme pracovat na následujících výstupech:

  1. Interaktivní mapa, která bude vyobrazovat objekty hmotného kulturního dědictví z V4 regionu. Tato mapa bude součástí výměny mladých v Polsku, která se uskuteční v létě 2023, kde budou probíhat workshopy specialistů na tvorbu videí, digitálních příběhů a e-mentoring mladistvých.
  2. 12 krátkých interaktivních participativních videí, které budou popisovat vybrané objekty z kulturního dědictví.
  3. COOLture in a Film Frame událost, kde budou krátké filmy promítány.

Digitální příběhy účinně podporují různé prosociální iniciativy. Mají také velký přínos pro seniory, jelikož zlepšují jejich digitální dovednosti a kreativitu.

Partneři projektu

Projektu ILoIC se účastní celkově 4 partneři, a to z České republiky, Polska, Maďarska a Ukrajiny. Materiály, které budou v rámci projektu vytvořeny, budou přeloženy do všech čtyř jazyků partnerů, což umožní jejich implementaci nejen v těchto zemích, ale díky angličtině i v mnoha dalších.

IRIS – Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej (Polsko). Společnost se zabývá sociální inkluzí a rozdílností. Tým společnosti se snaží pomáhat rodinám z nízkých sociálních úrovní, těm, kterým hrozí vyloučení ze společnosti, postiženým nebo sociálně vyloučeným a seniorům. IRIS je koordinátorem projektu.

SOCIETY INITIATIVES INSTITUTE (Ukrajina). Organizace se zabývá rozvojem komunit, posílením postavení mládeže a vzděláváním ve veřejném sektoru. Prostřednictvím různých projektů vytváří SII příležitosti pro okrajové skupiny a pomáhá jim rozvíjet občanskou společnost.

KÉPKOCKA ALAPÍTVÁNY (Maďarsko). Cílem této mladé společnosti je pomoci nezávislým filmařům v Maďarsku. Snaží se o to, aby byla v budoucnosti relevantní alternativou pro National Film Institute v Maďarsku. Zároveň chce v budoucnosti poskytovat finanční podporu pro závěrečné filmové zkoušky, nezávislé krátké filmy a hudební videa a organizovat filmový festival a edukativní programy.

Meetingy a workshopy

První přípravný meeting u nás v Brně.

Youth Exchange v Lodzi v Polsku

Výstup č. 1

Mapa kulturního dědictví

V rámci projektu Intergenerational Lab of Interactive Cinema jsme společně s partnery z Maďarska, Polska a Ukrajiny vytvořili mapu kulturního dědictví právě těchto čtyř států. Níže naleznete mapu s čísly, která zastupují jednotlivá místa kulturního dědictví, ať už zařazené na seznam UNESCO či nikoliv. Míst, která jsou na seznamu UNESCO nebo by si zasloužily na naší mapě figurovat je samozřejmě více. My pro vás ale chtěli udělat mapu přehlednější, a proto bylo vybráno na Youth Exchange v Lodzi pouze 40 míst v rámci těchto 4 států. Medailonky míst naleznete pod mapou. Dále zde také uvidíte formulář, který slouží k přidávání dalších zajímavých míst do naší mapy. Napadá Vás tedy ještě nějaké místo, které na naší mapě nemůže chybět? Neváhejte nám jej vyplnit do formuláře a my jej na naši mapu přidáme!

Pokud vás napadá nějaké místo, které na naší mapě nemůže chybět, vyplňte prosím formulář níže a my jej s radostí do mapy doplníme!

Co se děje v projektu?

Pokud budete mít zájem, rádi za Vámi přijedeme a projekt Vám představíme, uspořádáme workshop pro Vaše zaměstnance, poskytneme konzultaci například k diplomové práci apod. Pomozte nám zvyšovat povědomí o tématech, na kterých opravdu záleží.

Pokud se chcete o tomto nebo jiných evropských projektech dozvědět více, kontaktujte nás na info@skolapelican.com nebo
+420 725 441 935.