ILoIC

Šíření covidu výrazně ovlivnilo životy lidí. Vedle účinnosti zdravotnického systému nebyla věnována patřičná pozornost úloze sociální a rodinné struktury různých národů. Rodinné vazby v důsledku pandemie hodně utrpěly v rámci regionu V4 neboli Visegrádské čtyřky. 59 % českých mladých lidí přiznává, že kvůli neustálé online komunikaci je jejich základní rodinná struktura prakticky rozbitá a celkově si tato pandemie vybrala svou daň na jejich emocionální pohodě. Válka na Ukrajině taktéž narušila některá přátelství a rodinné vazby. Mladí Ukrajinci touží po reálných kontaktech a jsou stále více digitálně gramotní.

Náš projekt ILoIC (Integrational Lab of Interactive Cinema) předpokládá posílení postavení mládeže za pomoci nových nástrojů a znalostí v oblasti vyprávění příběhů a digitální tvorby s cílem lépe nahlížet na kulturní dědictví a jeho rozvoj. Tímto způsobem bude dosaženo snadněšjího vypořádání se s problémy způsobenými covidem a válkou na Ukrajině. Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu kulturních a vzdělávacích aktivit v kontextu neformálního vzdělávání prostřednictvím rozvoje inovativních přístupů a nástrojů v oblasti kulturního managementu, kulturní výuky, vzdělávání a kulturního dědictví a zároveň podpořit výměnu a šíření nových kreativních nástrojů.

Výstupy z projektu

V rámci projektu budeme pracovat na následujících výstupech:

  1. Interaktivní mapa, která bude vyobrazovat objekty hmotného kulturního dědictví z V4 regionu. Tato mapa bude součástí výměny mladých v Polsku, která se uskuteční v létě 2023, kde budou probíhat workshopy specialistů na tvorbu videí, digitálních příběhů a e-mentoring mladistvých.
  2. 12 krátkých interaktivních participativních videí, které budou popisovat vybrané objekty z kulturního dědictví.

Digitální příběhy účinně podporují různé prosociální iniciativy. Mají také velký přínos pro seniory, jelikož zlepšují jejich digitální dovednosti a kreativitu.

Partneři projektu

Projektu ILoIC se účastní celkově 4 partneři, a to z České republiky, Polska, Maďarska a Ukrajiny. Materiály, které budou v rámci projektu vytvořeny, budou přeloženy do všech čtyř jazyků partnerů, což umožní jejich implementaci nejen v těchto zemích, ale díky angličtině i v mnoha dalších.

IRIS – Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej (Polsko). Společnost se zabývá sociální inkluzí a rozdílností. Tým společnosti se snaží pomáhat rodinám z nízkých sociálních úrovní, těm, kterým hrozí vyloučení ze společnosti, postiženým nebo sociálně vyloučeným a seniorům. IRIS je koordinátorem projektu.

SOCIETY INITIATIVES INSTITUTE (Ukrajina). Organizace se zabývá rozvojem komunit, posílením postavení mládeže a vzděláváním ve veřejném sektoru. Prostřednictvím různých projektů vytváří SII příležitosti pro okrajové skupiny a pomáhá jim rozvíjet občanskou společnost.

KÉPKOCKA ALAPÍTVÁNY (Maďarsko). Cílem této mladé společnosti je pomoci nezávislým filmařům v Maďarsku. Snaží se o to, aby byla v budoucnosti relevantní alternativou pro National Film Institute v Maďarsku. Zároveň chce v budoucnosti poskytovat finanční podporu pro závěrečné filmové zkoušky, nezávislé krátké filmy a hudební videa a organizovat filmový festival a edukativní programy.

Meetingy a workshopy

První přípravný meeting u nás v Brně.

Co se děje v projektu?

Pokud budete mít zájem, rádi za Vámi přijedeme a projekt Vám představíme, uspořádáme workshop pro Vaše zaměstnance, poskytneme konzultaci například k diplomové práci apod. Pomozte nám zvyšovat povědomí o tématech, na kterých opravdu záleží.

Pokud se chcete o tomto nebo jiných evropských projektech dozvědět více, kontaktujte nás na info@skolapelican.com nebo
+420 725 441 935.