Firemní čínština – informace

U nás si můžete vybrat z těchto typů firemních jazykových kurzů:

 • standardní prezenční výuka tváří v tvář
 • blended learning (nejoblíbenější varianta našich klientů a také nejefektivnější způsob firemní výuky, střídání standardní výuky s výukou online = příležitost pro zapojení a procvičení všech důležitých dovedností)
 • hybridní výuka (jedna část skupiny je v klasické prezenční podobě a druhá část připojená online – skvělá varianta skupinových kurzů v případě služebních cest, práce z domu apod.)
 • online výuka po Skypu či jiných komunikačních platformách

Proč studovat čínštinu s Jazykovou školou PELICAN

 • Firemní vzdělávání má u nás dlouho tradici. Jazykové kurzy čínštiny pro firmy organizujeme již od roku 2002.
 • Jazykové kurzy vytvoříme na míru potřebám a požadavkům Vaší firmy.
 • Výuku u nás zajišťují pouze kvalifikovaní a zkušení lektoři.
 • Víme, že čas jsou peníze. Proto kurzy povedeme přímo u Vás na pracovišti, Vaši zaměstnanci tak nemusejí obětovat pracovní dobu dojíždění.
 • Neklademe si nízké cíle – garantujeme zlepšení o jednu jazykovou úroveň za jeden rok studia.
 • Lekce čínštiny nabízíme v délce 45, 60 i 90 minut. Naši lektoři za Vámi přijedou v kteroukoliv denní dobu.
 • Kurzy zajišťujeme nejen v Brně, ale například i v Praze, v Olomouci, ve Zlíně a v dalších českých městech. Objednejte kurz čínštiny i pro své pobočky nebo firemní partnery.
 • Od listopadu 2017 lze žádat o státní podporu jazykového vzdělávání v programu POVEZ II. Jedná se o třetí výzvu a naše škola má již zkušenosti s žádostmi v předešlých kolech. Pokud budete mít zájem, rádi Vám poskytneme veškeré informace. 

Firemní kurz čínštiny zahrnuje:

 • Diagnostiku jazykové úrovně účastníků a jejich rozdělení do skupin podle pokročilosti.
 • Zjištění potřeb Vaší firmy a sestavení odpovídající studijní osnovy.
 • Formulaci studijních cílů pro každou skupinu. Cíle formulujeme tak, aby se při jejich dosažení studenti posunuli výše o minimálně jednu úroveň evropského referenčního rámce.
 • Monitoring a evaluaci docházky zaměstnanců do kurzu.

Průběh kurzu

 • Náš metodik provede vstupní testování jazykové pokročilosti účastníků a na základě jeho výsledků je rozdělí do skupin.
 • Na základě Vašich požadavků vytvoříme studijní osnovu, která bude odpovídat potřebám Vaší firmy.
 • V rámci samotných lekcí vedou lektoři záznamy o docházce a plnění studijního plánu.
 • Jednou za šest měsíců hodnotíme efektivitu firemního kurzu čínštiny na základě analýzy docházky a výsledků kontrolního testování jazykových znalostí.
 • Po ukončení kurzu využíváme zpětné vazby od účastníků, výsledků závěrečného testování a analýzy docházky k hodnocení dopadu kurzu a jeho dalším úpravám.

Skype výuka jako ještě efektivnější učení jazyka

 • učíte se kdekoliv a kdekoliv (doma, v kanceláři, na služební cestě, …)
 • rapidně ubývá zmeškaných hodin, které by v normální výuce odpadly (při nemoci, služební cestě apod.) – nehrozí tak mrhání času a peněz
 • výuka je inovativní a hravá s využitím interaktivních platforem
 • lektor může lekce nebo její fragmenty nahrávat, tím pádem máte možnost se k látce kdykoliv vracet v případě, že jste něčemu nerozuměli
 • online výuka je efektivní z hlediska koncentrace – z naší zkušenosti kvůli prostorové vzdálenosti dáváte větší pozor
 • trénink na skutečnou online pracovní komunikaci v cizím jazyce (pracovní hovory a schůzky se zahraničními partnery)
 • nemusíte se starat, jestli budete mít ve firmě volnou místnost
 • zlepšování IT dovedností vašich zaměstnanců

Cíle kurzu

 • Cílem firemního kurzu čínštiny je pomoci účastníkům zvýšit svou jazykovou úroveň o jeden stupeň evropského referenčního rámce, a to především s důrazem na mluvený a písemný projev.
 • V případě spokojenosti nabízíme možnost navázat na probrané učivo pokročilejším kurzem čínštiny a získané znalosti tak nadále rozvíjet.