Účetnictví a daňová evidence

Tento kurz v současné době neotevíráme.

Pro jakékoliv informace volejte Tereze Kopecké do kanceláře školy
na tel. číslo +420 774 742 296.

Díky našemu rekvalifikačnímu kurzu porozumíte účetnictví i daňové evidenci a  nebudete mít problém najít zaměstnání.

 

Investujte do sebe, tento rekvalifikační kurz vám pomůže k lepší budoucnosti.

 

Tento kurz se skvělé hodí i pro začátečníky, předchozí znalosti nepotřebujete.   Naučíte se zpracovávat podvojné účetnictví, jež je doménou převážně právnických osob (například s.r.o. nebo a.s.) a ve druhé části kurzu se naučíte zpracovávat daňovou evidenci podnikajících fyzických osob.

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou.

 

Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností, které je velice cenným přínosem pro vylepšení pracovního portfolia všech absolventů..

 

 

Absolvent kurzu profesní kvalifikace Účetnictví a daňová evidence je schopen:

 

 • evidovat příjmy a výdaje, pohledávky a závazky, mzdy a majetek
 • zpracovávat rozvahu, výkaz zisku a ztrát
 • účtovat pokladnu, banku
 • evidovat ceniny, dlouhodobý majetek, pronájem
 • evidence dlouhodobého majetku
 • vypočítat odpisy dlouhodobého majetku
 • ovládat účtování zásob, účtování nákladů a výnosů a účtování záloh
 • mít přehled o výpočtu daně z příjmů a její zaúčtování, o tvorbě a čerpání rezerv, oceňování cenných papírů a účtování finančního leasingu.

 

Závěrečný písemný test

 

Závěrečný test je složen ze dvou částí.

První část testuje znalosti z daňové evidence a druhá část znalosti z podvojného účetnictví.

Písemné testování probíhá formou komplexního účetního příkladu.

 

Závěrečná ústní zkouška

 

Obsahem ústní zkoušky jsou tři vylosované otázky z okruhů korespondujících s učebním plánem rekvalifikačního kurzu.

 

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky: 80%

 

Účast na kurzu musí být min. 80%.

 

 

Důležitou informací pro všechny zájemce o kurz Daňová evidence a účetnictví je skutečnost, že kurz je možné absolvovat na vlastní náklady nebo si jej nechat proplatit v plné výši od Úřadu práce ČR.

V takovém případě je nutné vyplnit formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci a předložit jej referentovi zaměstnanosti na Úřadu práce ČR.

Tento dokument Vám zprostředkuje referent na ÚP, nebo jej získáte v kanceláři naší školy.

 

 

ROZSAH KURZU

 

 • presenční forma
 • výuka 5 dní v týdnu od 8:00 do 13:00
 • délka kurz 4 týdny
 • celkem 130 hodin

 

Poznámka : Pro přijetí na kurz žádáme doložení kopie nejvyššího

           dosaženého vzdělání.

 

            Informace o lektorech získáte v kanceláři školy, nebo pište                 

            na email kopecka@skolapelican.com