Firemní čeština – informace


U nás si můžete vybrat z těchto typů firemních jazykových kurzů:

 • standardní prezenční výuka tváří v tvář
 • blended learning (nejoblíbenější varianta našich klientů a také nejefektivnější způsob firemní výuky, střídání standardní výuky s výukou online = příležitost pro zapojení a procvičení všech důležitých dovedností)
 • hybridní výuka (jedna část skupiny je v klasické prezenční podobě a druhá část připojená online – skvělá varianta skupinových kurzů v případě služebních cest, práce z domu apod.)
 • online výuka po Skypu či jiných komunikačních platformách

Proč studovat češtinu s Jazykovou školou PELICAN

 • Jsme jazyková škola s tradicí – organizaci firemních jazykových kurzů se věnujeme již přes 15 let.
 • Vyjdeme vstříc Vašim požadavkům a firemní kurz češtiny ušijeme Vašim zahraničních zaměstnancům přesně na míru.
 • Zaměstnáváme pouze kvalifikované a zkušené lektory.
 • Lekce  češtiny uspořádáme přímo na Vašem pracovišti nebo na jiném místě dle Vaší volby. Neztrácíte tedy cenný čas dojížděním do jazykové školy.
 • U nás si sami volíte, kdy a jak často chcete lekce navštěvovat. Naši lektoři za Vámi přijedou v kteroukoliv denní dobu, během Vaší pracovní doby i mimo ni.
 • Firemní kurzy češtiny pro Vás zajistíme po celé České republice.

Firemní kurz češtiny zahrnuje:

 • Testování stávající úrovně češtiny účastníků kurzu a jejich rozdělení do odpovídajících skupin.
 • Analýzu Vašich potřeb a požadavků, v návaznosti na níž navrhneme optimální strukturu a náplň kurzu.
 • Stanovení cílů pro jednotlivé studijní skupiny, které budou v souladu s potřebami a pracovním zařazením jednotlivých účastníků kurzu. Naším cílem je zlepšení jazykové úrovně každého účastníka o jednu pokročilost evropského referenčního rámce.
 • Průběžné sledování docházky zaměstnanců do kurzu a vypracovávání pravidelných reportů.
 • Pro zájemce zajištění možnosti složit státní jazykovou zkoušku zdarma.

Průběh kurzu

 • Náš metodik povede s Vašimi zaměstnanci vstupní rozhovory v českém či anglickém jazyce, na základě nichž je rozdělí do studijních skupin odpovídajících jazykových úrovní – od A1 po C1.
 • Provedeme analýzu Vašich potřeb a požadavků. Na jejich základě sestavíme optimální strukturu kurzu tak, aby co nejlépe naplňoval studijní potřeby všech účastníků.
 • V průběhu kurzu monitorujeme docházku zaměstnanců do jednotlivých lekcí i jejich studijní progres.
 • Každého půl roku posuzujeme efektivitu kurzu na základě analýzy docházky a testování dosažených jazykových dovedností účastníků. Případné komplikace ihned řešíme.
 • Po ukončení kurzu zkoumáme, zda-li naplnil očekávání Vaše i jednotlivých účastníků. Na základě výsledků zpětné vazby, analýzy účasti a výsledků závěrečného testování navrhneme případné úpravy náplně kurzu.

Skype výuka jako ještě efektivnější učení jazyka

 • učíte se kdekoliv a kdekoliv (doma, v kanceláři, na služební cestě, …)
 • rapidně ubývá zmeškaných hodin, které by v normální výuce odpadly (při nemoci, služební cestě apod.) – nehrozí tak mrhání času a peněz
 • výuka je inovativní a hravá s využitím interaktivních platforem
 • lektor může lekce nebo její fragmenty nahrávat, tím pádem máte možnost se k látce kdykoliv vracet v případě, že jste něčemu nerozuměli
 • online výuka je efektivní z hlediska koncentrace – z naší zkušenosti kvůli prostorové vzdálenosti dáváte větší pozor
 • trénink na skutečnou online pracovní komunikaci v cizím jazyce (pracovní hovory a schůzky se zahraničními partnery)
 • nemusíte se starat, jestli budete mít ve firmě volnou místnost
 • zlepšování IT dovedností vašich zaměstnanců

Cíle kurzu

 • Cílem firemních kurzů češtiny je zlepšit jazykové dovednosti Vašich zaměstnanců, a to především v oblasti mluveného a písemného projevu.
 • Firemní kurzy navrhujeme tak, aby se znalost češtiny účastníků kurzu zlepšila o jednu úroveň za jeden rok výuky.
 • Účastníky kurzů, kteří dosáhli odpovídající úrovně, motivujeme ke složení státní jazykové zkoušky.
 • Budete-li s kurzem spokojeni, navrhneme pro Vás odpovídající navazující kurzy. Vaši zaměstnanci tak budou moci nadále pracovat na svých jazykových dovednostech.