Administrátor projektu

Tento kurz v současné době neotevíráme.

Pro jakékoliv informace volejte Tereze Sokolíček do kanceláře školy
na tel. číslo +420 737 613 809 nebo pište
na e-mail sokolickova@skolapelican.com.

Administrátor projektu je pracovník v týmu projektového manažera, který projektový management ovládá na stejně vysoké úrovni, jako projektový manažer, vede administraci projektu, ví, jak žádat o grant, pomáhá s organizací projektu a vede veškerou agendu.


Je pravou rukou projektového managera, který je nesmírně potřebný pro úspěšnou realizaci projektu, jako sám projektový manažer. Bez administrátora projektu je jen těžko možné projekt vést a dokončit s předpokládanou úspěšností.

 

Projektový management potřebuje administrátora projektu jako významnou podporu v průběhu celého života projektu. Administrátor pomáhá se vším, co se projektu týká a je neustále pravou rukou projektového manažera.

 

Pokud absolvujete rekvalifikační kurz Administrátor projektu v Brně, získáte jedinečnou možnost uplatnit se na trhu práce v projektovém řízení, který dnes sčítá nekonečné množství možností.

 

Po absolvování kurzu získáte u nás ve škole PELICAN mezinárodní certifikát, který se stane důležitou částí vašeho pracovního portfolia.

 

Rozsah výuky

 • prezenční forma
 • 5 dní v týdnu
 • 6 vyučovacích hodin denně
 • délka kurzu 17 dní
 • celkem 100 hodin

Každý náš absolvent se naučí mimo jiné

 • definovat cíle projektu, rozsah a výstupy.

 • spolupracovat na koordinaci projektového týmu
 • podporovat projektového manažera po celý průběh realizace projektu

 • připravovat veškeré projektové reporty
 • určit konkrétní úkoly, definovat zdroje, monitorovat průběh práce na projektu

 • využívat osvědčených postupů pro plánování projektových prací

 • zajistit kvalitní výstupy, vyhodnotit je a umět je interpretovat a prezentovat

 • rozpoznat všechny běžné typy problémů, které projekt management doprovází

 • orientovat se v programech a projektech podporovaných Evropskou unií atd

Jak poznáte úspěšného projektového manažera?

Dokáže projektové práce vést zodpovědně a spolehlivě, rozumně pracuje s rozpočtem a přidělenými zdroji, umí si sestavit tým kvalitních pracovníků, které dokáže rozumně koordinovat. Umí zareagovat na jakoukoli nečekanou situaci nebo nesnáz tak, aby se mu všechno nesesypalo na hlavu. A je-li to třeba, projektový manager zastane i funkci partnera nebo koordinátora evropského projektu.

Rekvalifikační kurz Administrátor projektu probíhá v prostorách naší jazykové školy Pelican, tj. na ulici Lidická 9, v centru města Brna, v dosahu MHD a blízko hlavního nádraží. V areálu školy je možno parkovat. Studijní materiály potřebné pro kurz Administrátor projektu poskytujeme zdarma.

Rekvalifikační kurz Administrátor projektu je akreditován MŠMT.

Celková dotace kurzu je 150 vyučovacích hodin.

Z toho je patrno, že projektový manažer či administrátor projektu je velmi významná a zodpovědná práce a bez patřičné průpravy je takovýto manažer projektu a priori odsouzen pokud ne vyloženě k fiasku, tak alespoň k velkým komplikacím. Jak tomu předejít? Nejlepším možným způsobem je absolvovat kurz Projektový manažer ve školícím středisku Pelican.

Proč je dobré kurz absolvovat?

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemného testu a ústního rozhovoru. Každý potenciální projektový manažer či administrátor projektu obdrží po úspěšném zvládnutí zkoušky dokument Osvědčení o rekvalifikaci. Toto osvědčení má celostátní platnost a je velmi cenným přínosem pro vylepšení pracovního portfolia všech absolventů.

Důležitou informací pro všechny zájemce o kurz Administátor projektu je skutečnost, že kurz je možné absolvovat na vlastní náklady nebo si jej nechat proplatit v plné výši od Úřadu práce ČR. V takovém případě je nutné vyplnit formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci a předložit jej referentovi zaměstnanosti na Úřadu práce ČR.

Přihlášky do kurzu Administrátor projektu najdete ZDE.

Více informací získáte na telefonním čísle

+420 774 742 296

nebo v naší kanceláři na adrese Lidická 9, Brno.

Jazyková škola Pelican je vám vždy k dispozici - neváhejte a vyzkoušejte kurz Projektový manažer - administrátor projektu.