Psychological Resilience for Parents

Děti a mladí lidé jsou v dnešní době vystavení nemalým tlakům ze strany společnosti, které pro ně často znamenají zátěž na psychiku. Klíčovou roli v jejich rozvoji a výchově hrají jejich rodiče. Jazyková škola PELICAN je součástí nového projektu Resilience for parents, který chce pomoci rodičům v budování a posilování jejich psychické odolnosti.

Rodiče mají klíčovou roli

Společnost v současném světe klade na mladé lidi nemalé nároky. Aby si našli práci, která je bude bavit, aby byli samostatnými a aktivními občany, kteří jsou pro tu společnost přínosem. Zároveň je tato doba typická svým rychlým tempem a digitálním rozvojem. To vše může mít za následek mnohé nejen psychické problémy dětí a mladých lidí.

Projekt Resilience for parents odpovídá na potřebu rodičů být ve výchově efektivní, odolní a zároveň jít pro své děti příkladem. Je nezbytné rodiče vybavit novými dovednostmi a vědomostmi a poskytnout jim tak oporu.

Autoři jdou do projektu s myšlenkou, že je důležité připravit a formovat rodiče tak, aby své děti vedli k vyrovnanému zacházení s emocemi a ke klidnému řešení konfliktů a tím tak předešli nadměrnému stresu a potažmo vyhoření.

Výstupy projektu

Konkrétně vznikne několik výstupů, které se věnují tématům jako je vztah člověka k jeho tělu, mysli, emocím, hodnotám a společnosti celkově. Tyto okruhy souvisí s celkovou odolností dětí vůči stresu a budou rezonovat napříč všemi výstupy projektu.

  1. Příručka, ve které budou komplexně shrnuty poznatky a metodologie k budování odolnosti na základě současných výzkumů. Součástí budou expertní odpovědi na nejčastěji kladené otázky rodičů, ale také konkrétní případové studie a inspirativní příběhy.
  2. Aktivity a nástroje, které rodiče budou moci využít pro efektivní nabytí zdravé psychické odolnosti.
  3. Interaktivní webová platforma bude místo, kde rodiče najdou všechny výstupy projektu včetně webinářů a výukových videí.

Partneři projektu

Propojení Polska, České republiky, Itálie, Řecka a Kypru umožňuje všem organizacím a institucím přinést do projektu svou národní perspektivu, ale zároveň se nad problematikou zamýšlet v evropském kontextu. Projekt také těží z různých specializací partnerů, díky kterým je problematika odborně zajištěna a projektové výstupy tak pomohou zlepšit evropskou situaci v oblasti dětské psychiky.
Partnery projektu jsou:

Meetingy a workshopy

Co se v projektu děje?

Sledujte také webové stránky a Facebook projektu Resilience for Parents!

Zajímá vás víc?

Pokud budete mít zájem, rádi za Vámi přijedeme a projekt Vám představíme, uspořádáme workshop pro Vaše zaměstnance, poskytneme konzultaci například k diplomové práci apod. Pomozte nám zvyšovat povědomí o tématech, na kterých opravdu záleží.