Jazykové zkoušky B1

Pro jakékoliv informace volejte do kanceláře školy
na tel. číslo +420 725 441 935.

Potřebujete prokázat vaše znalosti angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny nebo češtiny? Tak pojďte k nám!

 

Osvědčení o znalosti jazyka na úrovni B1

 

Tato zkouška patří mezi certifikované zkoušky a je zařazena do seznamu standardizovaných zkoušek vydávaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a úspěšné zvládnutí písemného testu a ústního pohovoru opravňuje kandidáta k získání Osvědčení o základní znalosti jazyka B1.

 

Zájemce o zkoušku B1 by měl prokázat schopnost porozumět v písemné i mluvené formě běžným tématům, se kterými se setkává v práci, ve škole a ve svém volném čase a měl by byt schopen aplikovat základní gramatická pravidla. Měl by prokázat znalost základní slovní zásoby, schopnost používat synonymy a antonyma, v případě nutnosti přeformulovat sdělení apod.

 

Popis zkoušky

Písemná část zkoušky trvá 100 minut. Skládá se z porozumění čtenému textu, porozumění vyslechnutému textu a z gramaticko-lexikálního textu. Pro vypracování písemné části není povoleno používání slovníků.

 • Porozumění čtenému textu (40 minut): v této části se ověřuje schopnost porozumět autentickému textu obsahujícímu běžnou slovní zásobu v rozsahu 400-500 slov.
 • Porozumění vyslechnutému textu (15 minut, 4-5 minut základního textu): ověřuje se schopnost porozumět ústnímu projevu ve spisovném jazyce, zachytit hlavní myšlenky souvislých textů, zaznamenat časové a jiné údaje.
 • Gramaticko-lexikální test (45 minut): formou cvičení se ověřuje zvládnutí důležitých gramatických jevů (základní slovesné časy a způsoby, souslednost časová, vyjádření podmínky, zájmena, spojky a spojovací výrazy, členy atd.)

Pro postup k ústní části zkoušky se vyžaduje 60 % úspěšnost u písemné části.

 

Ústní část

V ústní části (10–15 minut) prokazuje zájemce o Osvědčení schopnost reagovat bez přípravy na otázky zkoušejícího týkající se každodenního života. Prokazuje se schopnost dané téma samostatně rozvíjet do krátkých promluv, umět popsat zážitky i události, představy, naděje a ambice, krátce vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány.

Tematické okruhy ústní části: rodina, domov, práce, škola, volný čas, sport, cestování, doprava a kultura.

TERMÍNY ZKOUŠEK JSOU INDIVIDUÁLNÍ DLE DOMLUVY.
PRO DOMLUVU KONTAKTUJTE KANCELÁŘ NA TEL. +420 725 441 935
NEBO E-MAIL JURASOVA@SKOLAPELICAN.COM.

S jazykovou školou PELICAN hravě zvládnete certifikovanou zkoušku B1.

A jestli si nejste jistí, máme tu pro Vás i přípravné kurzy.

Písemná část zkoušky

Část

Délka

Požadavky

Porozumění čtenému textu

40 minut

V této části se ověřuje schopnost kandidáta porozumět autentickému textu obsahujícímu běžnou slovní zásobu v rozsahu cca 400 - 500 slov.

Porozumění vyslechnutému textu

15 minut

Ověřuje se schopnost kandidáta porozumět ústnímu projevu ve spisovném jazyce, zachytit hlavní myšlenky souvislých textů, zaznamenat časové a jiné údaje.

Gramaticko-lexikální test

45 minut

Formou cvičení se ověřuje zvládnutí důležitých gramatických jevů (základní slovesné časy a způsoby, souslednost časová, vyjádření podmínky, zájmena, spojky a spojovací výrazy, členy atd.).

Ústní část zkoušky

Ústní část následuje ihned po písemném testu a trvá 10 - 15 minut.

Kandidát prokazuje schopnost reagovat bez přípravy na otázky týkající se každodenního života a samostatně rozvíjet dané téma do krátké promluvy.

Témata ústní zkoušky

 • rodina
 • dům, domov, bydlení
 • město, místo, ve kterém žijeme
 • práce a zaměstnání, škola
 • denní program
 • volný čas, koníčky, sport
 • jídlo, stravování
 • cestování, doprava, dovolená, počasí
 • svátky, oslavy
 • obchody, nakupování
 • kultura

Máte o zkoušku zájem? Stačí jen vyplnit přihlášku ZDE.

Poplatek 1 500 Kč za zkoušku je nutné uhradit nejpozději 1 týden před konáním zkoušky.

Termíny zkoušek jsou dle individuální domluvy.

Více informací získáte na telefonním čísle

+420 774 742 296

nebo v naší kanceláři na adrese Lidická 9, Brno.