Firemní arabština – informace

U nás si můžete vybrat z těchto typů firemních jazykových kurzů:

 • standardní prezenční výuka tváří v tvář
 • blended learning (nejoblíbenější varianta našich klientů a také nejefektivnější způsob firemní výuky, střídání standardní výuky s výukou online = příležitost pro zapojení a procvičení všech důležitých dovedností)
 • hybridní výuka (jedna část skupiny je v klasické prezenční podobě a druhá část připojená online – skvělá varianta skupinových kurzů v případě služebních cest, práce z domu apod.)
 • online výuka po Skypu či jiných komunikačních platformách

Proč studovat arabštinu s Jazykovou školou PELICAN

 • S firemní výukou arabštiny má naše škola dlouholeté zkušenosti. Firemnímu vzdělávání se věnujeme už od roku 2002.
 • Jazykový kurz Vám připravíme na míru. Vaši zaměstnanci tak budu studovat přesně to, co pro výkon své práce potřebují.
 • Nabízíme výuku s kvalifikovanými a zkušenými lektory.
 • Šetříme Váš čas. Lekce povedeme přímo u Vás na pracovišti.
 • Své kurzy navrhujeme tak, aby se všichni účastníci posunuli výše o jednu celou pokročilost za jeden rok studia.
 • Jsme časově flexibilní. Firemní kurzy arabštiny pro Vás uspořádáme v kteroukoliv denní dobu a tak často, jak Vám to bude vyhovovat.
 • Firemní kurzy zajišťujeme po celé České republice. Vzdělávejte své zaměstnance nejen v Brně, ale i v Praze, v Olomouci, ve Zlíně a v dalších městech.
 • Projekt POVEZ II nyní ve třetí výzvě nabízí možnost získat zdroje pro financování odborných kurzů arabštiny. Poskytujeme Vám konzultaci v oblasti žádosti o státní podporu jazykového vzdělávání zaměstnanců v rámci programu POVEZ II.

Firemní kurz arabštiny zahrnuje:

 • Vstupní testování jazykové úrovně účastníků kurzu a jejich rozdělení do skupin podle pokročilosti.
 • Úvodní rozhovor, během kterého provedeme analýzu Vašich potřeb a navrhneme osnovu kurzu, která bude odpovídat Vašim požadavkům.
 • Stanovení cílů kurzu pro každou skupinu. Usilujeme o to, aby se za rok studia všichni účastníci kurzu zlepšili o jednu úroveň evropského referenčního rámce.
 • Průběžné sledování a vyhodnocování účasti na jednotlivých lekcích.
 • Složení státní jazykové zkoušky pro účastníky, jejichž znalost arabštiny dosáhla úrovně B2 nebo C1.

Průběh kurzu

 • Na počátku náš metodik otestuje jazykové znalosti účastníků a na základě jeho výsledků je rozdělí do skupin.
 • Zanalyzujeme Vaše potřeby a sestavíme studijní plán, který bude odpovídat Vašim požadavkům na jazykové znalosti zaměstnanců.
 • V průběhu lekcí lektoři evidují docházku zaměstnanců do kurzu a pravidelně vytvářejí reporty.
 • Každých šest měsíců analyzujeme docházku, výsledky průběžných testů a dotazníky spokojenosti. Na základě výsledků pak posuzujeme efektivitu kurzu a případně upravujeme jeho formu.
 • Na konci firemního kurzu arabštiny provádíme závěrečné testování jazykové úrovně účastníků a hodnotíme tak dopad kurzu.

Skype výuka jako ještě efektivnější učení jazyka

 • učíte se kdekoliv a kdekoliv (doma, v kanceláři, na služební cestě, …)
 • rapidně ubývá zmeškaných hodin, které by v normální výuce odpadly (při nemoci, služební cestě apod.) – nehrozí tak mrhání času a peněz
 • výuka je inovativní a hravá s využitím interaktivních platforem
 • lektor může lekce nebo její fragmenty nahrávat, tím pádem máte možnost se k látce kdykoliv vracet v případě, že jste něčemu nerozuměli
 • online výuka je efektivní z hlediska koncentrace – z naší zkušenosti kvůli prostorové vzdálenosti dáváte větší pozor
 • trénink na skutečnou online pracovní komunikaci v cizím jazyce (pracovní hovory a schůzky se zahraničními partnery)
 • nemusíte se starat, jestli budete mít ve firmě volnou místnost
 • zlepšování IT dovedností vašich zaměstnanců

Cíle firemního kurzu arabštiny

 • Ve firemních kurzech arabštiny si klademe za cíl zvýšit jazykovou úroveň všech účastníků o jeden stupeň evropského referenčního rámce. Při výuce klademe důraz především na mluvený a písemný projev.
 • Pokročilejší účastníky připravíme ke složení státní jazykové zkoušky.
 • Budete-li s našimi kurzy spokojeni, můžete navázat pokročilejšími kurzy arabštiny a dále tak rozvíjet jazykovou úroveň svých zaměstnanců.