Firemní arabština – informace

Pro jakékoliv informace volejte Marcele Mitaně na tel. číslo +420 775 092 296.

Proč studovat arabštinu s Jazykovou školou PELICAN

 • S firemní výukou arabštiny má naše škola dlouholeté zkušenosti. Firemnímu vzdělávání se věnujeme už od roku 2002.
 • Jazykový kurz Vám připravíme na míru. Vaši zaměstnanci tak budu studovat přesně to, co pro výkon své práce potřebují.
 • Nabízíme výuku s kvalifikovanými a zkušenými lektory.
 • Šetříme Váš čas. Lekce povedeme přímo u Vás na pracovišti.
 • Své kurzy navrhujeme tak, aby se všichni účastníci posunuli výše o jednu celou pokročilost za jeden rok studia.
 • Jsme časově flexibilní. Firemní kurzy arabštiny pro Vás uspořádáme v kteroukoliv denní dobu a tak často, jak Vám to bude vyhovovat.
 • Firemní kurzy zajišťujeme po celé České republice. Vzdělávejte své zaměstnance nejen v Brně, ale i v Praze, v Olomouci, ve Zlíně a v dalších městech.
 • Projekt POVEZ II nyní ve třetí výzvě nabízí možnost získat zdroje pro financování odborných kurzů arabštiny. Poskytujeme Vám konzultaci v oblasti žádosti o státní podporu jazykového vzdělávání zaměstnanců v rámci programu POVEZ II.

Firemní kurz arabštiny zahrnuje:

 • Vstupní testování jazykové úrovně účastníků kurzu a jejich rozdělení do skupin podle pokročilosti.
 • Úvodní rozhovor, během kterého provedeme analýzu Vašich potřeb a navrhneme osnovu kurzu, která bude odpovídat Vašim požadavkům.
 • Stanovení cílů kurzu pro každou skupinu. Usilujeme o to, aby se za rok studia všichni účastníci kurzu zlepšili o jednu úroveň evropského referenčního rámce.
 • Průběžné sledování a vyhodnocování účasti na jednotlivých lekcích.
 • Složení státní jazykové zkoušky pro účastníky, jejichž znalost arabštiny dosáhla úrovně B2 nebo C1.

Průběh firemního kurzu

 • Na počátku náš metodik otestuje jazykové znalosti účastníků a na základě jeho výsledků je rozdělí do skupin.
 • Zanalyzujeme Vaše potřeby a sestavíme studijní plán, který bude odpovídat Vašim požadavkům na jazykové znalosti zaměstnanců.
 • V průběhu lekcí lektoři evidují docházku zaměstnanců do kurzu a pravidelně vytvářejí reporty.
 • Každých šest měsíců analyzujeme docházku, výsledky průběžných testů a dotazníky spokojenosti. Na základě výsledků pak posuzujeme efektivitu kurzu a případně upravujeme jeho formu.
 • Na konci firemního kurzu arabštiny provádíme závěrečné testování jazykové úrovně účastníků a hodnotíme tak dopad kurzu.

Cíle firemního kurzu arabštiny

 • Ve firemních kurzech arabštiny si klademe za cíl zvýšit jazykovou úroveň všech účastníků o jeden stupeň evropského referenčního rámce. Při výuce klademe důraz především na mluvený a písemný projev.
 • Pokročilejší účastníky připravíme ke složení státní jazykové zkoušky.
 • Budete-li s našimi kurzy spokojeni, můžete navázat pokročilejšími kurzy arabštiny a dále tak rozvíjet jazykovou úroveň svých zaměstnanců.

Pro jakékoliv informace volejte Marcele Mitaně na tel. číslo +420 775 092 296.