TeachME

Multimediální didaktika – umění a věda výuky jazyka hostitelské země


Cizinci a vysokoškolské studium? Nový projekt Jazykové školy PELICAN umožní připravit se na přijímací zkoušky v domácím jazyce.

Partneři projektu si kladou za cíl vytvořit nástroje pro kombinaci distančního vzdělávání a samostudia. Zahraniční zájemci o vysokoškolské studium díky nim ovládnou zvolený jazyk na úrovni dostačující k úspěšnému složení přijímacích zkoušek a vstup do prvního ročníku.

Důležitým prvkem je řešení autentických situací a seznámení s kulturou a systémem fungování dané země. Cestovní mapa univerzit nabídne praktické informace o možnostech studia v partnerských zemích a intenzivní jazykové přípravy na přijímací zkoušky. Jádrem projektu je potom soubor metod a nástrojů založený na neurodidaktickém konceptu pro intenzivní jazykové studium jazyka hostitelské země jako cizího jazyka.

Nástroje budou přizpůsobeny podmínkám distančního studia a samostudia. Výstupy projektu doplní příručka pro organizátory takové formy studia z řad jazykových škol a dalších institucí, stejně jako internetová platforma s online knihovnou vytvořených nástrojů

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

NAŠE CÍLE

  • Zvýšit počet mladých dospělých, kteří se chtějí naučit minoritní evropské jazyky, a zároveň se touží ponořit do jazyka a kultury hostitelské země​.
  • Vytvořit evropský model: soubor intenzivních jazykových programů přizpůsobených potřebám mládeže se zájmem o studium na zahraniční univerzitě v kterékoli z partnerských zemí​.
  • Podporovat nadnárodní spolupráci a vzájemné sdílení znalostí mezi partnery, kteří zastupují různé sektory vzdělávání, s cílem zlepšit vzdělávací systémy, struktury a procesy.
  • Podporovat sdílení osvědčených postupů, dialogů, vzájemné učení a spolupráci mezi tvůrci politik, odborníky z praxe a zúčastněnými stranami z partnerských zemí.

NAŠE PARTNERSTVÍ

Odborníci z pěti evropských zemí – Německa, Rumunska, Polska, České republiky a Itálie – spojili síly, aby vytvořili něco mimořádného. Kdo jsme?

NĚMECKO

ZWW Uni Mainz – Johannes Gutenberg-Universität Mainz, centrum pro další akademické vzdělávání, je ústředním zařízením Johannes Gutenberg University Mainz. Významnou oblastí zájmu je kromě standardní univerzitní výuky i výzkum celoživotního vzdělávání.

RUMUNSKO

NITBV Universitatea Transilvania din Brasov, je největší univerzita sídlící ve středním Rumunsku. Zaměřuje se nejen na vysokoškolské vzdělávání, ale je i výzkumnou instituci, která zahrnuje 18 fakult.

POLSKO

Nadace pro rozvoj mezinárodní a vzdělávací činnosti (FRAME -Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej i Edukacyjnej) je nevládní organizace založená v reakci na změny socioekonomického prostředí univerzitními profesory a odborníky z praxe. FRAME si klade za cíl rozvíjet a podporovat mezinárodní spolupráci místních komunit podporujících vzdělávání.

ITÁLIE

Prism impresa social s.r.l., , je nezisková sociální společnost s dlouholetou tradicí ve vytváření digitálních vzdělávacích zdrojů a vizuální identifikace.​ Dále se též podílí na podpoře sociálního, kulturního a ekonomického rozvoje Sicílie.

ČESKÁ REPUBLIKA

Spolek PELICAN byl založen v roce 2014 jako samostatná právnická osoba, jejíž činnost navazuje na dlouholeté úsilí Jazykové školy PELICAN o rozšíření a zdokonalení výukových metod v jazykových i jiných kurzech, které poskytuje. Hlavním cílem Spolku PELICAN je metodická podpora a rozvoj lektorů, vytváření edukativních návodů a materiálů a spolupráce s organizacemi v evropském i světovém měřítku na vývoji a využití nových výukových metod, nástrojů a didaktických přístupů.

FOTOGALERIE

Kick-off meeting v Brně (20.-21.4.2022)

Meeting projektu TeachME v Brašově, Rumunsko (19.-20.10.2022)


VÝSTUPY PROJEKTU

KE STAŽENÍ

“Dobré vědět” (Good to know)


Myslete předem a před novým dobrodružstvím se ujistěte, že máte vše pod kontrolou.

Kontrolní seznam


Kontrolní seznam, který funguje ve všech evropských zemích. Myslete předem a před novým dobrodružstvím se ujistěte, že máte vše pod kontrolou.

Roadmap


Univerzitní cestovní mapa pro cizince – mapování nezbytných kroků v partnerských zemích

Interaktivní mapa


Praktická interaktivní mapa, která slouží jako kompletní průvodce s informacemi potřebnými k tomu, abyste mohli začít žít a studovat v konkrétních partnerských zemích tohoto projektu EU.

Praktická příručka


Didaktický koncept pro intenzivní výuku jazyka hostitelské země jako cizího jazyka prostřednictvím multimodálních a smíšených (blended) učebních přístupů

Zaujal tě projekt a chtěl/a by ses dozvědět víc?

V případě zájmu Vás s radostí navštívíme a projekt představíme, také můžeme pořádat workshop pro Vaše zaměstnance, poskytnout konzultaci, apod. Pomozte nám zvýšit povědomí o tématech, na kterých opravdu záleží!