UPSIM

Jak se dá pomoci cizinkám a migrantkám v jejich vzdělávání a integraci? Na to se ptá Spolek PELICAN v novém projektu UPSIM (Upskilling Paths for Social Integration of Migrants). Společně s partnery z dalších čtyř evropských zemí se snaží na tuto otázku odpovědět a rovnou ji proměnit v činy.

Cizinky a migrantky jako nejzranitelnější skupina

Opuštění rodné země a migrace do země nové může mít spoustu výhod – nový začátek, lepší uplatnění ale i zlepšení sebedůvěry či větší samostatnost. Přesto mohou migranti čelit mnoha rizikům, a to zejména ženy.

Projekt UPSIM se cílí na ženy nově příchozí i na cizinky, které v zemích Evropské unie již žijí. Právě tato skupina musí při své sociální integraci překonávat množství překážek a je mnohdy nejvíce zranitelná. Překážky souvisí jak se samotným postavením migrantů a cizinců v nových zemích, tak i s různými kulturními, rasovými či genderovými předsudky, se kterými se musí ženy potýkat. Tyto obtíže pro ně často znamenají nižší socioekonomický status, který jim brání v lepším vzdělávání nebo práci – a potažmo lepší životní úrovni.

Projekt chce podpořit ženy migrantky v jejich právu na vzdělání bez ohledu na očekávání nebo omezování ze strany jejich okolí či komunity.


Webová vzdělávací platforma

Konkrétně tvůrci projektu vytvoří webovou vzdělávací platformu, kde nově příchozí ženy a cizinky mohou najít různé nástroje pro získávání nebo prohlubování jazykových znalostí, které jsou potřebné pro další zvyšování vzdělání.

S tím souvisí i dovednost dobře využít nabyté schopnosti a znalosti. Učit se jazyk hostitelské země nezůstane u pasivního příjmu, namísto toho chtějí tvůrci ženám poskytnout interaktivní pomůcky, které jejich znalosti ověří v praxi. Jde tedy o představení strategií, které ženám pomohou učit se efektivně.

Manuál pro práci s cizinkami či migrantkami

Druhou neméně důležitou skupinou, na kterou projekt cílí, jsou lidé, kteří s migranty či cizinci pracují. Ať už jsou to profesionálové nebo dobrovolníci. Jedním z výstupů projektu je proto didaktický manuál, který má sloužit jako podpůrný materiál pro práci s nově příchozími a cizinci. Manuál nabídne i praktické příklady řešení problémů a situací tak, aby jejich integrace byla co nejúspěšnější.

Výstupy projektu

Co tedy z projektu vzejde? Pojďme si pro shrnutí projít hlavní výstupy projektu.

  1. Koncepční rámec všech důležitých dat a údajů o ženách migrantkách a cizinkách i o lidech, kteří s nimi pracují. To, že důkladně prozkoumáme, s čím se ženy nově příchozí potýkají, nám umožní s nimi pracovat na osobnější a efektivnější bázi.
  2. Didaktický manuál pro úspěšnou integraci – na základě prvního výstupu zpracujeme didaktický manuál, který má sloužit dobrovolníkům i profesionálům jako podpůrný materiál pro práci s nově příchozími a cizinci.
  3. Nástroje learning to learn, aneb jak se naučit učit? V tomto materiálu autoři ženám migrantkám představí účinné strategie, jak se učit nejen jazyk. Jde o to poskytnout přístup ke vzdělání i rychlému osvojení jazyka hostitelské země.
  4. Vzdělávací webová platforma, která bude navržena tak, aby ženám migrantkám a cizinkám představila nástroje výuky, užitečné zdroje a další materiály projektu.

Partneři projektu

Spolek PELICAN na projektu spolupracuje s různými institucemi z dalších čtyř evropských zemí – Švédska, Dánska, Portugalska a Francie. Projektu se účastní partneři z různých ale zároveň provázaných odvětví. Může tak těžit z diverzity specializací, kultur i vzdělávacích systémů jednotlivých zemí.
Partnery projektu jsou:

  • Internationella Kvinnoföreningen (Švédsko) je koordinátor projektu. Je to nezisková organizace, která má padesátiletou tradici práce s migrantkami v regionu Öresund.
  • Coneqt (Dánsko) je organizace, která poskytuje konzultace vzdělávacímu sektoru a vyvíjí výukové materiály na online platformy.
  • Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda. (Portugalsko) je výuková organizace, která portugalským organizacím pomáhá v lepším managementu HR.
  • Municipalité de Saint françois (Francie, Guadeloupe). Město Saint François poskytuje svým občanům propojené různorodé služby, které jim umožňují prosperovat v udržitelném a produktivním prostředí.

Chcete se dozvědět víc?

Pokud budete mít zájem, rádi za Vámi přijedeme a projekt Vám představíme, uspořádáme workshop pro Vaše zaměstnance, poskytneme konzultaci například k diplomové práci apod. Pomozte nám zvyšovat povědomí o tématech, na kterých opravdu záleží.