UPSIM

Aktuální dění v UPSIM projektu můžete sledovat zde:


Webová stránka projektuJak se dá pomoci cizinkám a migrantkám v jejich vzdělávání a integraci? Na to se ptá Spolek PELICAN v novém projektu UPSIM (Upskilling Paths for Social Integration of Migrants). Společně s partnery z dalších čtyř evropských zemí se snaží na tuto otázku odpovědět a rovnou ji proměnit v činy.

Cizinky a migrantky jako nejzranitelnější skupina

Opuštění rodné země a migrace do země nové může mít spoustu výhod – nový začátek, lepší uplatnění ale i zlepšení sebedůvěry či větší samostatnost. Přesto mohou migranti čelit mnoha rizikům, a to zejména ženy.

Projekt UPSIM se cílí na ženy nově příchozí i na cizinky, které v zemích Evropské unie již žijí. Právě tato skupina musí při své sociální integraci překonávat množství překážek a je mnohdy nejvíce zranitelná.

Překážky souvisí jak se samotným postavením migrantů a cizinců v nových zemích, tak i s různými kulturními, rasovými či genderovými předsudky, se kterými se musí ženy potýkat. Tyto obtíže pro ně často znamenají nižší socioekonomický status, který jim brání v lepším vzdělávání nebo práci – a potažmo lepší životní úrovni.

Projekt chce podpořit ženy migrantky v jejich právu na vzdělání bez ohledu na očekávání nebo omezování ze strany jejich okolí či komunity.


Webová vzdělávací platforma

Konkrétně tvůrci projektu vytvoří webovou vzdělávací platformu, kde nově příchozí ženy a cizinky mohou najít různé nástroje pro získávání nebo prohlubování jazykových znalostí, které jsou potřebné pro další zvyšování vzdělání. S tím souvisí i dovednost dobře využít nabyté schopnosti a znalosti. Učit se jazyk hostitelské země nezůstane u pasivního příjmu, namísto toho chtějí tvůrci ženám poskytnout interaktivní pomůcky, které jejich znalosti ověří v praxi. Jde tedy o představení strategií, které ženám pomohou učit se efektivně.

Výstupy projektu vycházejí z bohatých zkušeností PELICANu v učení jazyků, zejména pak z výuky češtiny pro cizince. Materiály vytvořené v rámci projektu, pak budou integrovány do kurzů češtiny pro cizince. Tím zajistíme, že naše studentky, nově příchozí migranty, získají znalosti nejen češtiny, ale především si osvojí způsoby, jak postupovat při studiu, které pak mohou uplatnit k zvyšení svého vzdělání, a tím dosáhnout lepší integrace do české společnosti.


Manuál pro práci s cizinkami či migrantkami

Druhou neméně důležitou skupinou, na kterou projekt cílí, jsou lidé, kteří s migranty či cizinci pracují. Ať už jsou to profesionálové nebo dobrovolníci. Jedním z výstupů projektu je proto didaktický manuál, který má sloužit jako podpůrný materiál pro práci s nově příchozími a cizinci. Manuál nabídne i praktické příklady řešení problémů a situací tak, aby jejich integrace byla co nejúspěšnější.

Manuál využijeme jako podpůrný materiál zejména pro lektory, kteří se zaměřují na výuku češtiny pro cizince


Výstupy projektu

Co tedy z projektu vzejde? Pojďme si pro shrnutí projít hlavní výstupy projektu.

  1. Koncepční rámec všech důležitých dat a údajů o ženách migrantkách a cizinkách i o lidech, kteří s nimi pracují. To, že důkladně prozkoumáme, s čím se ženy nově příchozí potýkají, nám umožní s nimi pracovat na osobnější a efektivnější bázi.
  2. Didaktický manuál pro úspěšnou integraci – na základě prvního výstupu zpracujeme didaktický manuál, který má sloužit dobrovolníkům i profesionálům jako podpůrný materiál pro práci s nově příchozími a cizinci.
  3. Nástroje learning to learn, aneb jak se naučit učit? V tomto materiálu autoři ženám migrantkám představí účinné strategie, jak se učit nejen jazyk. Jde o to poskytnout přístup ke vzdělání i rychlému osvojení jazyka hostitelské země.
  4. Vzdělávací webová platforma, která bude navržena tak, aby ženám migrantkám a cizinkám představila nástroje výuky, užitečné zdroje a další materiály projektu.


Partneři projektu

Spolek PELICAN na projektu spolupracuje s různými institucemi z dalších čtyř evropských zemí – Švédska, Dánska, Portugalska a Francie. Projektu se účastní partneři z různých ale zároveň provázaných odvětví. Může tak těžit z diverzity specializací, kultur i vzdělávacích systémů jednotlivých zemí.
Partnery projektu jsou:

  • Internationella Kvinnoföreningen (Švédsko) je koordinátor projektu. Je to nezisková organizace, která má padesátiletou tradici práce s migrantkami v regionu Öresund.
  • Coneqt (Dánsko) je organizace, která poskytuje konzultace vzdělávacímu sektoru a vyvíjí výukové materiály na online platformy.
  • Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda. (Portugalsko) je výuková organizace, která portugalským organizacím pomáhá v lepším managementu HR.
  • Municipalité de Saint françois (Francie, Guadeloupe). Město Saint François poskytuje svým občanům propojené různorodé služby, které jim umožňují prosperovat v udržitelném a produktivním prostředí.


Upsim-Flyer-1-EN-print

Fotogalerie

Meeting UPSIM v Lisabonu (10.-11.11.2022)

Chcete se dozvědět víc?

Pokud budete mít zájem, rádi za Vámi přijedeme a projekt Vám představíme, uspořádáme workshop pro Vaše zaměstnance, poskytneme konzultaci například k diplomové práci apod. Pomozte nám zvyšovat povědomí o tématech, na kterých opravdu záleží.