WELLTEENS

Celou Evropou dosud rezonuje neutichající konflikt na Ukrajině. Válka ovlivnila mnoho životů, není tomu ani jinak u mladistvých, kteří byli nuceni uprchnout ze své rodné země. Tito teenageři jsou vystaveni velkému traumatu. Bez pomoci a podpory jim ale hrozí škoda na zdraví, jak duševním, tak i fyzickým.

V rámci projektu WELLTEENSFostering the well-being of teenagers fleeing the war tým odborníků upozorňuje na nedostatek podpory duševního zdraví mladistvých ovlivněných válkou na Ukrajině, konkrétně hlavně u těch přebývajících v hostitelské zemi. Partneři projektu se budou snažit o zpřístupnění pomoci těmto teenagerům a budou pracovat na jejich integraci do společnosti.

Zvládání emocí a traumat

Projekt WELLTEENS, který začal v dubnu 2024, bude více jak dva roky pracovat na nástrojích pro psychologickou svépomoc. Tyto prostředky budou poskytovány sociálními pracovníky mladistvým uprchlíkům z Ukrajiny. Výstupy budou formou moderních technologií, která je velmi blízká Generaci Z.

Výstupy projektu

V rámci projektu WELLTEENS budou partneři spolupracovat na dvou hlavních výstupech. Tyto výstupy se řídí cílem projektu, což je vytvořit prostředky pro psychologickou svépomoc pro mladistvé uprchlíky, především z Ukrajiny. Výstupy mohou sloužit organizacím při práci se všemi uprchlíky, nejen s těmi z Ukrajiny.

  1. Série videí, které budou zachycovat konverzaci teenagerů z hostitelských zemí a uprchlíků z Ukrajiny. Budou debatovat o potřebách, strastech a zkušenostech, čímž budou cílit na propojení vrstevníků.
  2. Psychoedukační aplikace bude zdarma poskytována uprchlickým a migrantským teenagerům. V této aplikaci budou moci najít kontakty na odbornou pomoc v hostitelské zemi, vhodné strategie zvládání traumat anebo také možnost sledování emocí.

Partneři projektu

Na výstupech projektu WELLTEENS bude Jazyková škola PELICAN pracovat v mezinárodním týmu. Tým se skládá z odborníků a expertů z šesti evropských zemí – Itálie, Polska, České republiky, Bulharska, Španělska a Ukrajiny. Jedná se o tyto organizace:

  • PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L. (Itálie) – PRISM, který je zároveň koordinátorem projektu, je neziskový podnik, který se zabývá vytvářením rovných příležitostí ve společnosti.
  • Fundacja One World – One Heart (Polsko) – Nadace One World – One Heart organizuje kulturní akce týkající se diverzity a tolerance ve společnosti. Poskytuje podporu pro migranty ohrožené sociálním vyloučením.
  • Association “Follow me” (Bulharsko) – Follow me je nezisková organizace zastřešující aktivity v lokálních komunitách. Aktuálně se věnuje ekologické výchově dětí z menšin.
  • GESEME 1996 SL (Španělska) – Španělská organizace GESEME se skoro 30 let specializuje na témata zdraví, sportu, psychoterapie a zdravého životního stylu. V těchto oblastech poskytuje odborná školení a koučování.
  • LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY (Ukrajina) – Lvovská polytechnická vysoká škola je významným partnerem tohoto projektu, jelikož přináší specifický vhled na problematiku projektu.

Projektové meetingy a workshopy

Sledujte nás zde pro další informace.


Co je v projektu nového?

Novinky již brzy!

Pokud budete mít zájem, rádi za Vámi přijedeme a projekt Vám představíme, uspořádáme workshop pro Vaše zaměstnance, poskytneme konzultaci například k diplomové práci apod. Pomozte nám zvyšovat povědomí o tématech, na kterých opravdu záleží.