Zkouška z češtiny C1

INTERNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA C1

Chcete si ověřit svou znalost češtiny či potřebujete certifikát na univerzitě nebo v zaměstnání? Certifkát z PELICANU je akceptován na většině univerzit a jiných institucích.

Je nutné, abyste se hlásili alespoň měsíc před vašim požadovaným termínem konání zkoušky. Termíny se domlouvají individuálně.

Účast na zkoušce z češtiny C1 NENÍ podmíněna účastí na našich kurzech češtiny.

Cena zkoušky z českého jazyka na úrovni C1 je 5200 Kč.

STRUKTURA ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Písemná část zkoušky trvá čtyři hodiny čistého času (240 minut)
 • Užití slovníku je dovoleno pouze v první polovině písemné části zkoušky (PČ, VPP)
 • Maximální počet dosažených bodů je 120.
 • Minimálně počet bodů pro postup k ústní zkoušce je 72.

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

 • Práce s jedním delším a několika kratšími texty. Časový limit cca 50-60 minut. Maximální počet bodů je 30, pro zvládnutí je potřeba získat 18.

POSLECH S POROZUMĚNÍM

 • Práce s jedním delším nebo dvěma kratšími texty. Každý text vyslechnou kandidáti dvakrát. Časový limit je cca 40 minut. Maximální počet bodů je 30, pro zvládnutí je potřeba získat 18.

SLOH

 • První část obsahuje dvě témata, který si student zvolí jedno, v rámci druhé části je zadáno jedno téma. Časový limit 80-90 minut. Maximální počet bodů je 30, pro zvládnutí je potřeba získat 18.

GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST

 • Prověření gramatických a lexikální struktur. Časový limit 50-60 minut. Maximální počet bodů je 30, pro zvládnutí je potřeba získat 18.

TEMATICKÉ OKRUHY ÚSTNÍ ČÁSTI INTERNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI C1

 1. Rodina, rodinné události (rodinní příslušníci, oslavy svátku, narozenin, svatba a jiné rodinné události)
 2. Bydlení (náš byt – popis, na návštěvě)
 3. Jídlo (denní jídelní režim, moje oblíbené jídlo a jeho příprava, česká kuchyně, v restauraci)
 4. Nákupy (druhy zboží, které nakupuji, obchody, obchodní domy, trh, v obchodě: rozhovor zákazníka s prodavačem – cena, velikost, barva, kvalita výrobku)
 5. Oblékání a móda (ranní hygiena, oblečení do školy, práce, divadla, na sport)
 6. Zaměstnání (moje profese, profese mých příbuzných a přátel, pracovní den)
 7. Město (město, kde bydlím, dopravní prostředky ve městě, historické památky, rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici)
 8. Cestování ( příprava na dovolenou – balení zavazadel, příprava na cestu do zahraničí, v cestovní kanceláři, v hotelu, země a města, která bych chtěl navštívit)
 9. Čas a počasí (určení času, data, charakteristika ročních období, předpověď počasí) 
 10. Pěší turistika
 11. Pošta (psaní dopisu – adresa, začátek a konec dopisu, na poště, používání telefonu, ostatní možnosti komunikace, peníze, měna)
 12. Sport (letní a zimní sporty, můj oblíbený sport, význam sportování, mezinárodní sportovní soutěže)
 13. Lidské tělo (psychické a fyzické vlastnosti člověka, mezilidské vztahy)
 14. Zdraví (péče o zdraví, nemoci, jejich příznaky a léčba, nejrozšířenější nemoci)
 15. Na venkově (zemědělské práce, druhy rostlin)
 16. Životní prostředí (ochrana životního prostředí, fauna, flóra)
 17. Dopravní prostředky
 18. Kulturní život
 19. Můj všední den (volný čas, koníčky)
 20. Sdělovací prostředky

V případě jakýchkoliv dotazů napište na e-mail na adresu jadrna@skolapelican.com

Zde se můžete dozvědět více o interní jazykové zkoušce z českého jazyka na úrovni B1.

Zde se můžete dozvědět více o interní jazykové zkoušce z českého jazyka na úrovni B2.

VZOR CERTIFIKÁTU

KE STAŽENÍ: