2GEM

Aktuální dění v 2GEM projektu můžete sledovat zde:


Webová stránka projektuV posledních dvou dekádách se podle statistik rapidně zvýšila migrace do zemí Evropské unie. Ve skupině nově příchozích zaujímají specifickou pozici tzv. druhá a jedenapultá generace migrantů.  Právě na ty se zaměřuje nový evropský projekt 2GEM neboli Second Generation of European Migrants, kterého je součástí Spolek PELICAN.

Projekt chce vybavit tyto dvě generace migrantů dovednostmi a kompetencemi pro to, aby mohli fungovat jako interkulturní pracovníci, propojovat svou komunitu s místními lidmi a přispívat tak k lepší integraci nově příchozích.

Jedenapultá a druhá generace migrantů

Projekt 2GEM se zaměří na dvě generace nově příchozích. Pojem „jedenapultá generace“ migrantů odkazuje na lidi, kteří přišli do nové země před nebo během jejich časného dospívání (přibližně do 13 let). Tato generace reprezentuje velice specifickou skupinou, protože si přináší zvyklosti ze své domovské země, ale zároveň se přizpůsobuje zemi nové. Vyrůstají tak na pomezí obou kultur.

Zástupci druhé generace migrantů se pak v mnohém liší od zbytku své komunity, protože se již narodili v nové zemi. Na rozdíl od jejich rodičů tak většinou považují zemi, ve které se narodili, za svou domovskou. Druhá generace migrantů je také plně integrovaná do společnosti – mluví plynně jazykem hostitelské země a většinu času tráví v místním prostředí (školy, kroužky apod.).

Unikátní příležitost v oblasti interkulturní práce

Obě tyto skupiny zaujímají v komunitě migrantů unikátní pozici. Jejich orientace na pomezí obou kultur může způsobovat konflikty mezi generacemi, ale také může přinášet jedinečnou příležitost a velký potenciál. Příležitosti využít tento potenciál naplno se chytil projekt 2GEM, který chce pomoci jedenapulté a druhé generaci migrantů se získáním nezbytných dovedností a znalostí k tomu, aby mohli fungovat jako mezikulturní pracovníci a přispívat tak k lepší integraci nově příchozích a migrantů první generace.

Výstupy projektu

  • Detailní přehled dostupných informací o problematice jedenapulté a druhé generace migrantů.
2GEM_IO1_Repository_Final


  • Zmapování informačních zdrojů o interkulturní práci.

  • Průvodce pro lektory a učitele na téma, jak vést kurz pro interkulturní pracovníky.
IO3Guide-3


  • Výcvikový program pro interkulturní pracovníky s migrantským původem z jedenapulté a druhé generace. Tento program jim poskytne jak teoretické, tak praktické dovednosti potřebné k práci, a také možnosti dalšího odborného vzdělávání.
2GEM-IO4-A2_Training-CONTENT_FINAL

  • Inovativní online kurz, ve kterém budou obsaženy veškeré výstupy kurzu ve formě interaktivních videí, prezentací nebo webinářů.
Definice profese interkulturního pracovníka vzniklá ve spolupráci s Magistrátem města Brno

Partneři projektu

Partnerství šesti zemí – Finska, Polska, Bulharska, České republiky, Velké Británie a Itálie – těží z geografického rozprostření po celé Evropě a také z diverzity jednotlivých organizací. Díky různorodým specializacím, vzdělávacím systémům i kultur a kontextů obecně může projekt 2GEM přinést jak unikátní národní, tak propojenou evropskou perspektivu.
Partnery projektu jsou:


Fotky z meetingu projektu 2GEM v Sofii (8. – 9. 6. 2021)

Fotky z meetingu projektu 2GEM v Palermu (28. – 29.6. 2022)


První newsletter projektu 2GEM

2GEM_newsletter-1_CZ

Třetí newsletter projektu 2GEM

2GEM-3rd-newsletter-CZE-1

Druhý newsletter projektu 2GEM

2GEM-Newsletter_2-CZ

Zajímá vás víc?

Pokud budete mít zájem, rádi za Vámi přijedeme a projekt Vám představíme, uspořádáme workshop pro Vaše zaměstnance, poskytneme konzultaci například k diplomové práci apod. Pomozte nám zvyšovat povědomí o tématech, na kterých opravdu záleží.