Kurzy češtiny pro cizince

Kurzy češtiny pro cizince jsou v současné době velmi aktuální. To je dáno nejen členstvím České republiky v EU, ale taky vzrůstajícím počtem cizinců přicházejících do České republiky, a to z různých kulturních oblastí. Cílem našich kurzů češtiny pro cizince je dosáhnout s účastníky kurzů zvolené úrovně v co nejkratší době, aby došlo k bezproblémovému začlenění do běžného života.

Proč studovat s PELICANEM?

 • Široký výběr kurzů češtiny pro cizince různých úrovní
 • Skvěle dostupná lokalita výuky
 • Kvalifikovaní a prověření lektoři s odpovídající pedagogickou praxí
 • Propracovaná metodika kurzů
 • Skupinové kurzy i individuální výuka
 • Intenzivní denní kontakt s jazykem
 • Interaktivní výuka
 • Dlouholetá tradice školy PELICAN, která se věnuje výuce češtiny již od roku 2002
 • Výuka češtiny taky ve firmách – pro konkrétní zaměstnance a situace
 • Jazyková škola v centru Brna

Typy kurzů češtiny pro cizince:

 • ČEŠTINA PRO CIZINCE – roční kurz češtiny s cílem připravit studenty tak, aby dosáhli za rok jazykové úrovně B1+/B2+ a mohli tak studovat českou vysokou školu zdarma.

45 000,- / rok

22 500,-/ pololetí

Září/říjen – květen/červen

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Zjistěte více informací o Češtině pro cizince

4400,-/ pololetí

8400,- / rok

Říjen – červen

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Zjistěte více informací o Skupinových kurzech češtiny

2400,-/ 4x 60 minutové lekce za měsíc

3200/ 4x 90 minutové lekce za měsíc

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Zjistěte více informací o Individuálních kurzech češtiny

BLIŽŠÍ INFORMACE

ČEŠTINA PRO CIZINCE

Kurzy Češtiny pro cizince jsou určeny zejména pro studenty, kteří chtějí v České republice začít studovat, ale brání jim v tom jazyková bariéra. Nepředpokládá se předchozí znalost českého jazyka. Cílem kurzu je připravit účastníky ke studiu na vysoké škole s češtinou jako vyučovacím jazykem a seznámit je s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR.

Kurzy češtiny pro cizince jsou určeny pro úplné začátečníky i mírně pokročilé studenty. Naučíme vás aktivně komunikovat v běžných životních situacích a vybavíme vás také základy komunikace v oblasti vaší budoucí odbornosti a specializace. Závěrečná zkouška z češtiny potvrzuje vaše aktuální jazykové znalosti a zajišťuje splnění jazykové povinnosti na vysoké školy v České republice.

Studenti nastupující do kurzu češtiny pro cizince s nulovou znalostí češtiny mohou při splnění všech studijních povinností dosáhnout úrovně B1 – B2+. V tomto kurzu češtiny pro cizince si student osvojí celý systém české gramatiky, množství lexika, frazeologizmů a větnou skladbu na odpovídající úrovni. V průběhu kurzu se rovnoměrně dbá na komunikaci mluvenou i psanou, procvičuje se čtení s porozuměním a poslech.

 • Čeština pro běžnou komunikaci – konverzace, gramatika, práce s texty
 • Základy odborné akademické češtiny používané na vysoké škole
 • Kulturní, společenské a historické reálie České republiky
 • Doprovodné akce (přednášky, společná výuka s českými studenty, exkurze aj.)