Kurzy češtiny pro cizince

KURZY ČEŠTINY PRO CIZINCE

Kurzy češtiny pro cizince jsou v současné době velmi aktuální. To je dáno nejen členstvím České republiky v EU, ale taky vzrůstajícím počtem cizinců přicházejících do České republiky, a to z různých kulturních oblastí. Cílem našich kurzů češtiny pro cizince je dosáhnout s účastníky jazykových kurzů zvolené úrovně v co nejkratší době, aby došlo k bezproblémovému začlenění do běžného života.


PROČ STUDOVAT S PELICANEM?


ČEŠTINA PRO CIZINCE


SKUPINOVÉ KURZY ČEŠTINY


INDIVIDUÁLNÍ KURZY ČEŠTINY


BLIŽŠÍ INFORMACE

  • Kurzy Češtiny pro cizince jsou určeny zejména pro studenty, kteří chtějí v České republice začít studovat, ale brání jim v tom jazyková bariéra. Nepředpokládá se předchozí znalost českého jazyka. Cílem jazykového kurzu je připravit účastníky ke studiu na vysoké škole s češtinou jako vyučovacím jazykem a seznámit je s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR.
  • Kurzy češtiny pro cizince jsou určeny pro úplné začátečníky i mírně pokročilé studenty. Naučíme vás aktivně komunikovat v běžných životních situacích a vybavíme vás také základy komunikace v oblasti vaší budoucí odbornosti a specializace. Závěrečná zkouška z češtiny potvrzuje vaše aktuální jazykové znalosti a zajišťuje splnění jazykové povinnosti na vysoké školy v České republice.
  • Studenti nastupující do kurzu češtiny pro cizince s nulovou znalostí češtiny mohou při splnění všech studijních povinností dosáhnout úrovně B1 – B2+. V tomto kurzu češtiny pro cizince si student osvojí celý systém české gramatiky, množství lexika, frazeologizmů a větnou skladbu na odpovídající úrovni. V průběhu kurzu se rovnoměrně dbá na komunikaci mluvenou i psanou, procvičuje se čtení s porozuměním a poslech.
  • Čeština pro běžnou komunikaci – konverzace, gramatika, práce s texty.
  • Základy odborné akademické češtiny používané na vysoké škole.
  • Kulturní, společenské a historické reálie České republiky.
  • Doprovodné akce (přednášky, společná výuka s českými studenty, exkurze aj.).