Firemní italština – informace


U nás si můžete vybrat z těchto typů firemních jazykových kurzů:

 • standardní prezenční výuka tváří v tvář
 • blended learning (nejoblíbenější varianta našich klientů a také nejefektivnější způsob firemní výuky, střídání standardní výuky s výukou online = příležitost pro zapojení a procvičení všech důležitých dovedností)
 • hybridní výuka (jedna část skupiny je v klasické prezenční podobě a druhá část připojená online – skvělá varianta skupinových kurzů v případě služebních cest, práce z domu apod.)
 • online výuka po Skypu či jiných komunikačních platformách

Proč studovat italštinu s Jazykovou školou PELICAN

 • Jsme jazyková škola s tradicí – škola PELICAN se organizací firemních jazykových kurzů zabývá již přes 15 let.
 • Jazykový kurz přizpůsobíme Vašim potřebám a požadavkům. Vaši zaměstnanci tak dostanou kurz italštiny ušitý na míru.
 • Naši kvalifikovaní lektoři při lekcích aplikují individuální přístup, každý zaměstnanec se proto bude zlepšovat právě v oblasti, kterou nejvíce potřebuje.
 • Italsky Vás naučíme přímo na Vašem pracovišti. Neztrácejte čas dojížděním a vzdělávejte se v rámci své pracovní doby.
 • Naším cílem je zlepšení jazykové úrovně Vašich zaměstnanců o jednu úroveň za jeden rok kurzu (např. z A1 na A2).
 • Jsme flexibilní – lekce italštiny pro Vás uspořádáme v kteroukoliv denní dobu. Vyberte si takový čas, který Vám i Vašim zaměstnancům nejlépe vyhovuje.
 • Firemní výuku italštiny poskytujeme nejen v Brně, ale také v Praze, Olomouci, Pardubicích a v dalších městech České republiky.
 • Nyní lze žádat o státní podporu jazykového vzdělávání zaměstnanců v rámci programu POVEZ II. V případě zájmu o nás kontaktujte, zodpovíme Vaše dotazy.

Firemní kurz italštiny zahrnuje:

 • Vstupní testování jazykové úrovně zaměstnanců a rozdělení do studijních skupin podle pokročilosti a pracovního zařazení.
 • Podrobnou analýzu potřeb Vaší firmy a návrh odpovídající struktury a náplně kurzu.
 • Stanovení studijních cílů pro jednotlivé skupiny. Naší ambicí je zlepšení jazykové úrovně každého účastníka o jednu pokročilost evropského referenčního rámce.
 • Průběžný monitoring a vyhodnocování docházky zaměstnanců do kurzu s případným řešením opakovaných absencí.
 • Bezplatné zprostředkování státní jazykové zkoušky na úrovni B2 a C1.

Průběh kurzu

 • Náš metodik na základě vstupního pohovoru v italštině rozdělí zaměstnance do skupin. Během pohovoru se testuje zejména schopnost komunikovat.
 • Společně s Vámi zmapujeme Vaše potřeby a očekávání od kurzu, na základě kterých sestavíme vhodnou osnovu kurzů pro jednotlivé studijní skupiny.
 • V průběhu firemního kurzu italštiny vedeme záznamy o docházce, odučené látce a pokroku zaměstnanců v osvojování si jazykových dovedností. Pravidelně vypracováváme analýzu docházky zaměstnanců do jednotlivých kurzů.
 • Každých 6 měsíců testujeme dosaženou jazykovou úroveň účastníků kurzu a hodnotíme tak efektivitu dosavadní výuky.
 • Po ukončení kurzu sbíráme zpětnou vazbu od všech účastníků. Také analyzujeme celkovou docházku a testujeme dosaženou jazykovou úroveň. Na základě zjištěných výsledků navrhujeme případné úpravy kurzu.

Skype výuka jako ještě efektivnější učení jazyka

 • učíte se kdekoliv a kdekoliv (doma, v kanceláři, na služební cestě, …)
 • rapidně ubývá zmeškaných hodin, které by v normální výuce odpadly (při nemoci, služební cestě apod.) – nehrozí tak mrhání času a peněz
 • výuka je inovativní a hravá s využitím interaktivních platforem
 • lektor může lekce nebo její fragmenty nahrávat, tím pádem máte možnost se k látce kdykoliv vracet v případě, že jste něčemu nerozuměli
 • online výuka je efektivní z hlediska koncentrace – z naší zkušenosti kvůli prostorové vzdálenosti dáváte větší pozor
 • trénink na skutečnou online pracovní komunikaci v cizím jazyce (pracovní hovory a schůzky se zahraničními partnery)
 • nemusíte se starat, jestli budete mít ve firmě volnou místnost
 • zlepšování IT dovedností vašich zaměstnanců

Cíle kurzu

 • Cílem firemního kurzu italštiny je zlepšit jazykové dovednosti zaměstnanců kvalitně a nenásilně, a to v co nejkratším časovém rozmezí. Při lekcích klademe důraz především na mluvený a písemný projev.
 • Naše kurzy jsou navrženy tak, aby se znalost italštiny všech účastníků zlepšila o jednu úroveň za jeden rok výuky.
 • Dílčím cílem firemních jazykových kurzů je úspěšné složení státní jazykové zkoušky.
 • V případě spokojenosti pro Vás rádi navrhneme kurz italštiny vyšší úrovně a poskytneme tak Vašim zaměstnancům možnost dále tak pracovat na svých jazykových znalostech.