Přípravné kurzy češtiny

Přípravné kurzy aktuálně probíhají formou Individuálních kurzů.

Náročnost přípravných kurzů je však odlišná od kurzů individuálních, od čehož se také odvíjí i cena.

Pro jakékoliv informace nás neváhejte kontaktovat
emailem na info@skolapelican.com
nebo telefonicky na tel. číslo +420 774 742 296.

Zkouška pro trvalý pobyt

Obecné informace

Na požadovanou zkoušku úrovně A1 se může cizinec, který bude následně žádat o povolení o trvalém pobytu připravit v našem jazykovém kurzu.

V tomto kurzu Vás cíleně povedeme ke kladnému složení zkoušky, která Vám zajistí trvalý pobyt v České republice.

Každý náš absolvent kurzu nejen, že bude ovládat jazyk na požadované úrovni A1, bude také obeznámen s formou zkoušky. Díky naši metodice se můžete efektivně připravovat. S námi to zvládnete.

Co vás v kurzu naučíme

Základní slovní zásobu.
Základní potřebný gramatický rozhled.
Vyzkoušíte si interaktivní modelovou zkoušku.
Souhrn lexikálních jednotek.
Povedeme Vás k samostatnosti a schopnosti řešit efektivně daná témata.

Části jazykové zkoušky pro trvalý pobyt

1. Ústní část

Ústní část trvá 10 minut.

2. Písemná část

Čtení                                   25 minut
Poslech                              35-40 minut
Psaní                                 15 minut

Celkově zkouška trvá asi 1,5 hodiny. Pozor, jedná se pouze o dobu trvání zkoušky. Celá zkouška včetně registrace a přestávek může trvat déle. Celou dobu musí uchazeč zůstat ve zkušební místnosti a nikam neodcházet.

Všechny odpovědi píše uchazeč do ODPOVĚDNÍHO LISTU typizovanou propisovací tužkou, kterou zkušební instituce obdržela.

V případě nesprávné odpovědi opravuje uchazeč podle pokynů zadavatele a podle postupu naznačeného na odpovědním listě.

Za každou část zkoušky může uchazeč získat maximálně 20 bodů. V každé části musí získat minimálně 12 bodů, tj. 60 %. Pokud nedosáhne 60 % v jedné z písemných částí (čtení, poslech, psaní), nemůže se zúčastnit ústní části. Celou zkoušku pak musí opakovat. Pokud neuspěje u ústní části, musí také opakovat celou zkoušku.

Doporučené materiály

 • ANDRÁŠOVÁ, Hana, PODEPŘELOVÁ, Alena a kol: Na cestě za češtinou (Inspirativní náměty pro učitele češtiny jako cizího jazyka). Praha: Klett, 2008.
 • BISCHOFOVÁ, Jana, HRDLIČKA, Milan: Sociokulturní minimum pro azylanty. Praha, nedatováno.

Zkouška B1

Základní informace

Tento přípravný kurz je určen pro zájemce o vykonání zkoušky úrovně B1.  Absolvování kurzu není podmínkou pro vykonání této zkoušky, avšak výrazně zvýší Vaše šance na její úspěšné složení.

Kurz je možné otevřít od počtu dvou účastníků. Kurz probíhá jednou týdně 90 minut po dobu 2, nebo 4 měsíců. 

Díky tomuto kurzu upevníte své jazykové znalosti, vyzkoušíte si modelové situace, které se v jednotlivých částech zkoušky vyskytují.

Co vás v kurzu naučíme

 • Důkladné seznámení s formátem a strukturou zkoušky B1
 • Upevnění jazykových znalostí a dovedností na úrovni B1
 • Strategie řešení úloh, které se v jednotlivých částech zkoušky vyskytují
 • Společné řešení testových úloh a diskuze k nim (včetně mluvení a psaní)
 • Systematické psaní testů nanečisto
 • Výrazně zvýšíš svoji slovní zásobu
 • Povedeme tě k samostatnosti a schopnosti řešit efektivně daná témata.

Části jazykové zkoušky

1. Ústní část

Zkouška obsahuje písemnou a ústní část. U ústní části zkoušky se hodnotí v rámci řízené konverzace schopnost pohotově reagovat v každodenních situacích a způsobilost plynně hovořit na daná témata.

2. Písemná část

 • lexikálně gramatický test (pouze úroveň B1)
 • čtení textu s úkoly k porozumění
 • písemný projev (stylizace textu)
 • poslech s úkoly k porozumění

Certifikát získá kandidát při splnění min. 60% z celkového hodnocení.

Doporučené materiály

Rešková, I.- Pintarová, M.:
Communicative Czech (Elementary Czech, Intermediate Czech ). Ivana Rešková 2006

Státní jazyková zkouška

Obecné informace

V přípravném kurzu na SJZ se dozvíte veškeré potřebné informace týkající se kladného složení této zkoušky. Doporučíme Vám vhodnou literaturu (próza, poezie) z daného jazyka, která je nedílnou součástí zkoušky, nebo stručnou charakteristiku českých dějin.

Budete schopni plynně hovořit na všechna možná témata týkající se běžného života a všeobecného rozhledu.

Tento kurz Vám dopomůže ke kladnému složení této náročné zkoušky. Připravujte se s námi a nic nenechejte náhodě.

Co vás v kurzu naučíme

Konverzační témata: rodina, bydlení, jídlo, nákupy, kulturní život, oblékání a móda, cestování, počasí, politická situace atd.

Témata reálií: povrch ČR (charakteristika povrchu, hranice, řeky, klimatické podmínky, charakteristika jednotlivých oblastí), doprava, zemědělství, průmysl, organizace státu, sociální a zdravotní péče, systém vzdělávání, české malířství, česká hudba, filmová a divadelní tvorba.

Potřebná je pouze orientační znalosti jednotlivých témat. V rámci každé otázky se můžete soustředit na Vámi zvolenou oblast.

Zvýšíme Váš celkový slovní projev. 

Seznámení s obsahem zkoušky. Vyzkoušíte si modelové situace obsažené v SJZ.

Části jazykové zkoušky

1a. Ústní část z reálií

Kandidát souvisle pohovoří na vylosované téma, poté mu komise může klást doplňovací otázky. Rozhodující pro hodnocení je podání základních informací na dobré jazykové úrovni, nikoli znalost či neznalost okrajových podrobností.

1b. Ústní část z četby

Kandidáti napíší do přihlášky seznam četby obsahující alespoň 5 titulů přečtených v originále z krásné literatury (próza, poezie) daného jazyka. Výběr autorů i děl záleží na kandidátovi. Rozsah četby je alespoň 500 stran.

2. Písemná část

Gramaticko-lexikální test.

Doporučené materiály

 • Havránek Bohuslav, Jedlička Alois, Stručná mluvnice česká, Fortuna, Praha 1996
 • Styblík Vlastimil, Čechová Marie, Hlavsa Zdeněk, Tejnor Antonín, Přehledná mluvnice češtiny pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, Fortuna, Praha 1997
 • Menclová Věra, Svozil Bohumil, Vaněk Václav a kol., Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000

Proč studovat s PELICANEM

 • Kurzy pro veřejnost probíhají od 7 do 21 hodin, můžete si tedy zvolit čas výuky, který vám vyhovuje.
 • Sídlíme v samotném centru Brna.
 • Wi-Fi zdarma.
 • V našich jazykových kurzech získáte jistotu a sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce,  a to jak v osobním, tak i profesním životě.
 • Využijte možnost ukázkové hodiny ZDARMA!
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je hodina-zdarma.jpg.

Pro jakékoliv informace volejte k nám do kanceláře na tel. číslo +420 725 441 935 nebo pište na náš info@skolapelican.com a nebo se za námi rovnou zastavte do kanceláře na adrese Lidická 9, Brno.