Pelican workshopy a vzdělávací kurzy

8

Pro jakékoliv informace volejte do kanceláře školy
na tel. číslo +420 725 441 935.

Další vzdělávání pedagogů

Od roku 2006 vyvíjíme v spolupráci s renomovanými zahraničními institucemi metodiky, učebnice a učební pomůcky pro učitele všech typů škol a školských zařízení, oborů i specializací. Naše znalosti chceme předávat dál a tím přispět ke zvýšení kvality vzdělávacího systému v České republice.

 

Naše služby v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zahrnují pravidelně organizované vzdělávací programy (semináře a workshopy) a programy na objednávku pro celé pedagogické sbory. Všechny programy jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Prostřednictvím našich vzdělávacích programů pomáháme pedagogům rozvíjet jejich kompetence pro digitální vzdělávání a inkluzivní vzdělávání. Podívejte se na naši nabídku a vyberte si vzdělávací program podle vašich potřeb, nebo nás kontaktujte a my pro vaši školu ušijeme vzdělávací program přesně na míru!

Digitální vzdělávání

Digitálním vzděláváním rozumíme takové vzdělávání, které reaguje na změny ve společnosti související s rozvojem digitálních technologií a jejich využíváním v nejrůznějších oblastech lidských činností. Zahrnuje jak vzdělávání, které účinně využívá digitální technologie na podporu výuky a učení, tak vzdělávání, které rozvíjí digitál gramotnost žáků a připravuje je na uplatnění ve společnosti a na trhu práce.

Rozvíjejte své kompetence pro digitální vzdělávání a uplatněte ve své výuce metody založené na digitálních technologiích.

Nabízíme tyto vzdělávací programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

Pelican workshopy
Pelican workshopy
Pelican workshopy
Pelican workshopy
Pelican workshopy
Pelican workshopy

Inkluzivní vzdělávání

Základním principem inkluzivního vzdělávání je zapojení všech žáků do vzdělávacího procesu. V inkluzivní škole se všichni žáci bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění vzdělávají společně a učitelé tato jejich znevýhodnění a speciální vzdělávací potřeby vyrovnávají a odpovídají na ně různými opatřeními.

Rozvíjejte své kompetence pro inkluzivní vzdělávání, vzdělávejte všechny děti pohromadě a podpořte toleranci k odlišnosti a kooperaci mezi všemi žáky.

Nabízíme tyto vzdělávací programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: