Pracovní příležitosti

Pro jakékoliv informace volejte Monice do kanceláře školy na tel. číslo
+420 725 441 935 nebo pište na vodickova@skolapelican.com a nebo se za námi stavte do kanceláře na adrese Lidická 9, Brno.

English below.

Umíte cizí jazyk, ať už je to angličtina, němčina, francouzština nebo třeba arabština? Chcete si tuto znalost udržet, ale nedaří se Vám jazyk využívat v běžném životě? A zároveň se chcete věnovat něčemu, co má smysl a je důležité? My totiž v Brně hledáme lektory jazyků.

Budete pracovat v kolektivu sympatických lidí, kteří razí přátelský přístup ke studentům a jsou ochotni jim zábavnou formou předávat své znalosti a zkušenosti. U některých kurzů je také možnost výuky online. Pokud se Vám to všechno zamlouvá, pojďte do toho s námi a staňte se jedním z našich lektorů PELICAN.

Zajímá Vás více? Čtěte dál.

Životopisy zasílejte na e-mail vodickova@skolapelican.com

POŽADUJEME

 • Výbornou znalost jazyka, pedagogické schopnosti
 • Komunikativnost, aktivní a tvůrčí přístup
 • Zkušenosti s výukou nejsou podmínkou
 • Spolehlivost, zodpovědnost a loajalitu
 • Časovou flexibilitu

NABÍZÍME

 • Zajímavé finanční ohodnocení s možností dalšího růstu
 • Příjemné profesionální pracovní prostředí s přátelskou atmosférou
 • Metodickou podporu – možnost konzultací s metodikem
 • Získání praxe při organizaci státních jazykových zkoušek a zkoušek
 • Možnost zapojení se do Evropských vzdělávacích projektů

Projděte si zbytek našich webových stránek skolapelican.com, mrkněte na Facebook a Instagram a objevte, čemu všemu se vlastně věnujeme.

Employment opportunities

For more information call Monika to our office
+420 725 441 935 or you can write an e-mail to address vodickova@skolapelican.com or you can come to our office on address Lidická 9, Brno.

Are you native speaker or you can speak any language as English, German, French or for example Arabic? Do you want to keep this knowledge, but you cannot use the language in day-to-day life? But at the same time you can spend your time doing something meaningful? Because we are looking for the English teachers in Brno.

You will work in a group of nice people, who are friendly to the students and they are willing to pass on their knowledge and experience to them in a fun way. We provide also some online lessons. If you like all of this, come and join us and become one of our PELICAN teachers.

Do you want to know more? Read on.

Send resumes to e-mail vodickova@skolapelican.com

REQUIREMENTS

 • Perfect knowledge of the language, pedagogical skills
 • Communicativeness, active and creative approach
 • Teaching experience is not a requirement
 • Reliability, responsibility and loyalty
 • Time flexibility

OFFERING

 • Interesting financial reward with the possibility of further growth
 • A pleasant professional working environment with a friendly atmosphere
 • Methodological support – the possibility of consultations with a methodologist
 • Gaining experience in organizing state language exams and exams
 • The possibility of joining European educational projects

Please, check out our website skolapelican.com, check also our Facebook and Instagram and explore, what do we do.