Migrant Kids at School


Aktuální dění v projektu Migrant Kids at School můžete sledovat zde:

Webová stránka projektu


Evropa se stává stále častějším cílem migrace lidí z různých koutů světa. Příliv migrantů do Evropy je důsledkem různorodých faktorů a motivací. Někteří hledají lepší ekonomické příležitosti a budoucnost pro svou rodinu, jiní utíkají před konflikty a válkami v jejich domovských zemích, zatímco další se stěhují kvůli politickým nebo ekonomickým krizím.

S přílivem migrantů do evropských zemí přicházejí i jejich děti, a to přináší jedinečné výzvy pro evropské školy a vzdělávací systémy. Děti migrantů často čelí mnoha obtížím, jako je překonávání jazykové bariéry, začleňování do nového sociálního a kulturního prostředí, a navigace v novém vzdělávacím systému. Inkluze a integrace těchto dětí do evropských škol se stává klíčovým úkolem pro vzdělávací instituce a jejich pedagogický personál.

Podpora dětí migrantů ve vzdělávání

Projekt “Migrant Kids at School” si klade za cíl vytvoření inkluzivního prostředí ve školách, které podporuje rovnost a spravedlnost, a zajistí, že každé dítě má přístup ke kvalitnímu vzdělání. Za pomoci sdílení zkušeností a odbornosti z různých zemí projekt představí efektivní strategie pro podporu dětí migrantů v jejich vzdělávacím procesu. Spoluprací a kooperací můžeme změnit životy těchto dětí a přispět k budování více inkluzivní společnosti.

Během projektu budeme pořádat workshopy a školení zaměřené na zlepšení porozumění a implementaci inkluzivních praktik. Tyto akce budou určeny nejen pro učitele a školní management, ale také pro další relevantní aktéry, jako jsou sociální pracovníci nebo pracovníci s migranty. Zároveň vytvoříme digitální nástroje, které podpoří správu projektu a umožní lépe monitorovat a sledovat pokrok.


Výstupy Projektu

Výstupy projektu Migrant kids at school zahrnují detailní popis strategií a implementací osvědčených postupů, spolu s doporučeními pro politiku dětí migrantů v nových školských systémech. Dále poskytneme praktické rady a tipy pro učitele a školy, jak lépe integrovat děti migrantů do vzdělávacího procesu, včetně prevence šikany a zlepšení komunikace s rodiči.

  1. „Není zač“ – popis osvědčených postupů – popis každé strategie a její realizace a doporučení (závěry) pro politiku dětí migrantů v nových školských systémech.
  2. “Děti s migračním pozadím” – tipy pro školy, učitele pracující s dětmi, které nemluví jazykem o: jak zapojit dítě do výuky, jak se začlenit do výuky, budování empatie a prevence šikany a komunikaci s rodiči.
  3. Info-pack videa – multimediální materiály v jazycích migrantů a v angličtině o místní školní kultuře, nízkoprahovosti a postupech při nápisech, školním řádu, právech a povinnostech žáka.

Tímto způsobem projekt přispívá k posílení kvality, začlenění a rovnosti ve vzdělávacích systémech a podporuje kreativitu a inovaci.


Mezinárodní tým

Projekt “Migrant Kids at School” započal ke konci roku 2023 a na jeho výstupech pracují odborníci z pěti evropských organizací, vedle spolku PELICAN se jedná o:


Zajímá vás víc?

Pokud budete mít zájem, rádi za Vámi přijedeme a projekt Vám představíme, uspořádáme workshop pro Vaše zaměstnance, poskytneme konzultaci například k diplomové práci apod. Pomozte nám zvyšovat povědomí o tématech, na kterých opravdu záleží.