Jazykové zkoušky

U PELICANa pořádáme jazykové zkoušky ze šesti světových řečí na různých úrovních (B1, B2, C1) dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. A naše státní jazyková zkouška je dostupná pro všechny – nejen tedy pro ty, kteří u nás předtím prošli jazykovým kurzem.

Proč je vlastně užitečné skládat jazykové zkoušky?

Z pragmatických důvodů – možná i vás čeká situace, že budete posílat svůj životopis do desítek různých firem a doufat, že získáte nějakou dobře placenou a zajímavou pracovní pozici. Zaměstnanci HR oddělení, manažeři nebo ředitelé potom dostávají na stůl stovky životopisů a probírat se jimi je pro ně úmorná činnost… svoje kvality tedy musíte umět vyjádřit, „prodat“. Že jste se anglicky učili šest let a že chápete všechny gramatické zákonitosti, tím těžko někoho omráčíte. Lepší je mít ve svém CV stručně a suše napsáno: „státní jazyková zkouška z angličtiny“.

Pokud jste si doposud mysleli, že státní jazyková zkouška představuje hezkou přidanou hodnotu k získání lepšího platu nebo pro nějaký kariérní růst, pak si vás dovolujeme poopravit – jazykové zkoušky jsou východiskem k tomu najít si vůbec práci.

Znalost některého z cizích jazyků je velmi častou podmínkou pro úspěšné studium na vysoké škole. Certifikáty mohou být uznány při přijímačkách na VŠ, některé školy jazykové certifikáty automaticky bonifikují poměrně velkým počtem bodů. Pokud to posvětí garant oboru, je možné zkoušku uznat na vysoké škole jako zkoušku či zápočet z daného jazyka (vždy si zjistěte aktuální informace na stránkách univerzity).

Jazyková zkouška B1

Jako takový základní „záchytný bod“ bývá považována zkouška B1, neboli zkouška z úrovně B1, jež reflektuje základní vyjadřovací schopnosti v daném jazyce a schopnost dorozumět se s rodilým mluvčím o jednodušších tématech. Certifikovaná zkouška B1, kterou Pelican organizuje, je stejně jako ostatní standardizované zkoušky řazena do seznamu vydávaného MŠMT.

Státní jazykové zkoušky

Pořádáme statní jazykové zkoušky z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a češtiny na úrovních B2 a C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Praktické uplatnění vysvědčení o SJZ začíná už na střední škole, využít jej můžete na přijímačkách i jako student na vysoké škole, při cestách do zahraničí i v následujícím pracovním životě.

Zkouška češtiny pro cizince

Nabízíme i možnost online složení zkoušky.

Osvědčení o znalosti jazyka na úrovni B1 může být užitečné třeba při hledání práce nebo u přihlašování na vysokou školu. Předložení tohoto osvědčení vám u některých jazyků umožní prominutí přijímací zkoušky na vysokou školu (vždy si zjistěte aktuální informace na stránkách univerzity).
Pro cizince je znalost češtiny na úrovni B1 (nebo vyšší) ke studiu na vysoké škole nezbytná.

Přípravný kurz na zkoušku FCE A TOEFL

Ideální způsob, jak se připravit na FCE nebo na TOEFL. Jak zřejmě víte, tyto mezinárodně uznávané standardizované zkoušky z angličtiny jsou žádané a vynikající výsledek z těchto zkoušek  má dobrý zvuk. Úspěšnému absolventovi otevírá dveře k zajímavým studijním pobytům, stážím, praxím nebo pracovním pozicím. Přípravný kurz TOEFL nebo FCE procvičí klíčové dovednosti všech účastníků – čtení, poslech, mluvení a psaní. Kromě toho si studenti osvojí potřebnou schopnost porozumět akademické angličtině a též schopnost ji aktivně využívat. Dokonalé osvojení struktury testů a akademická úroveň angličtiny jsou zárukou vašeho úspěchu jak u FCE, tak i u zkoušky TOEFL.

Uplatnění certifikátu z jazykových zkoušek

Mít cíl je skvělá věc, zvlášť, co se studia týče. Děláš-li něco s konkrétní vidinou, máš daleko větší šanci, že to skutečně dotáhneš do konce.

Jazyková škola Brno PELICAN Tě dnes nezahltí informacemi o Společném evropském referenčním rámci a úrovních jazyka. Je ale potřeba vědět, že abychom se mohli zabývat jednotlivými certifikáty, potřebujeme nějaké měřítko pro srovnávání jejich obtížnosti. Tímto měřítkem je právě úroveň státních jazykových zkoušek, která je v Česku upravena podle úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a díky níž se v roce 2016 stala státní jazyková zkouška srovnatelná s mezinárodními certifikáty.

Možná je to překvápko, ale „papír“, který v jazykovce PELICAN po úspěšném složení zkoušky získáš, skutečně neslouží jen k výzdobě poličky s trofejemi a k pochlubení se kamarádům na večírku. Pojď se podívat, jaké je skutečné využití certifikátu v praxi!

Uplatnění jazykových zkoušek v následujícím životě aneb „k čemu mi ten papír bude?“

Ať už si vybereš „malou státnici“ na jazykové úrovni B2 nebo „velkou státnici“ úrovně C1, neznamená to jen fakt, že se nezalekneš komunikace s rodilým mluvčím ani cizincem. Máš otevřené dveře nejen do světa, ale taky k lepším příležitostem v tuzemsku.

Certifikáty bývají uznávány taky u přijímaček na vysokou školu, na vybraných výškách jsou dokonce bonifikovány poměrně velkým počtem bodů. Jsi už studentem vysoké školy? Pokud Ti to garant oboru posvětí, můžeš si díky vysvědčení o státní jazykové zkoušce nechat uznat zkoušku či zápočet z cizího jazyka.

Tento „papír“ Ti samozřejmě pomůže najít uplatnění i v zahraničí. Velkým boomem dnešní doby je studium za hranicemi naší republiky, zahraniční stáže a práce v zahraničí. Ať už se chystáš odjet na krátkou dobu nebo natrvalo, mít certifikát o znalosti jazyka je velmi často nutným předpokladem k úspěšnému startu ve světě.

V neposlední řadě je taky v následujícím pracovním životě položka informující o úspěšném splnění státní jazykové zkoušky v životopise velkým plusem při shánění zaměstnání. Můžeš umět jazyk, což ale neznamená, že Ti to u pracovního pohovoru někdo uvěří. Polovina uchazečů totiž bez jediného důkazu tvrdí, že umí skvěle úplně všechno. Nepatři mezi ně. Přesvědč díky certifikátu personalistu rychle a jednoduše o svých kvalitách!

Jazykovka Brno PELICAN Ti ručí za to, že ať už Tě díky certifikátu přijmou na vysokou školu, získáš práci manažera pro styk se zahraničím nebo vyrazíš objevovat krásy světa, je rozhodně velmi praktické zkoušku splnit. Po vykonání státní jazykové zkoušky totiž budeš mít celoživotní platný důkaz o tom, že jazyk na požadované úrovni skutečně ovládáš.