Odborné překlady textů

Překlad textu je nutností, kterou musí řešit snad každá organizace – ať už v oblasti prezentace, komunikace s partnery nebo klienty či například při plnění zakázek. Může se přitom jednat o odborný i méně odborný text, překlad z cizího jazyku do češtiny, nebo naopak o překlad z češtiny do angličtiny, němčiny, ruštiny, japonštiny nebo dalšího z 18 jazyků, pro které překlady nabízíme.

Odborné překlady
Které odborné překlady umí PELICAN
Soudní překlady
Proč zrovna překlad textů PELICAN
Zkušební překlad textu
Odborné překlady

Překlad textů

Jazyková škola PELICAN nabízí odborný překlad do i z celkem 18 světových jazyků. Tyto jazyky jsou dle náročnosti rozděleny do tří skupin:

Jazyky nejvýznamnějších evropských států  angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, ruština  
Další významné evropské jazyky  polština, maďarština, portugalština, novořečtina, bulharština, ukrajinština, norština  
Klíčové jazyky asijských států  čínština, vietnamština, korejština, japonština, arabština  

 

 

Profesionální překlad a naši překladatelé

O překladatelích

Jazyková škola PELICAN disponuje zkušenými a certifikovanými překladateli, kteří zvládají profesionální překlad na té nejvyšší úrovni. Od roku 2006 spolupracujeme na celoevropských jazykově vzdělávacích projektech se zahraničními partnery a z této spolupráce vzešla hustá síť kontaktů na překladatele a rodilé mluvčí.

 

Tuto síť PELICAN nadále rozvíjí a i Vaše společnost může čerpat z výhod, které nabízí. Jsme schopní pro překlad Vašich textů zajistit rodilé mluvčí, díky kterým bude výsledný překlad nejenže srozumitelný a čitelný, ale čtenáři ocení také jeho stylistickou úroveň a gramatickou správnost.

 

Překlad textů rodilými mluvčími

 

Díky spolupráci s překladateli z celého světa jsme schopni zajistit jazykovou korekturu výsledného překladu pro všechny výše nabízené jazyky rodilými mluvčími. Máte tak jistotu, že odborný překlad bude nejen fakticky přesný a správný, ale bude také obsahovat ustálená slovní spojení, idiomy a jiné kulturně podmíněné jazykové výrazy běžné v požadovaném cizím jazyce.

 

Reference na překlad textu

 

Reference zákazníků na překlad textu do češtiny anebo z češtiny do jednoho z osmnácti nabízených jazyků a zhodnocení našich služeb naleznete zde.

 

Jakým způsobem se odborné překlady účtují

 

Standardní jednotkou pro výpočet překládaného textu je jedna normostrana (zkráceně 1 NS). Jedna normostrana představuje 30 řádků po 60 znacích, což znamená rozsah 1 800 znaků včetně mezer. Kompletní ceník překladatelských služeb PELICAN naleznete zde

Na překladatelské služby nabízíme našim zákazníkům slevy. Pro kalkulaci přesné částky kontaktujte Marcelu Mitanu telefonicky na čísle +420 775 092 296 nebo na e-mail mitana@skolapelican.com.

Které odborné překlady umí PELICAN

Obecně dbáme na jazykovou správnost v souladu s oborovou přesností. Díky naší husté síti kontaktů na překladatele a rodilé mluvčí jsme schopni zajistit překlad téměř jakéhokoliv textu z 18 výše uvedených jazyků. Níže vybíráme některé z oblastí, na které se profesionální překlad PELICAN zaměřuje nejvíce:

Strojírenství a průmyslová výroba, elektrotechnika a IT

V oblasti překladu textu z oborů, jako je strojírenství, průmysl, elektrotechnika a IT, dbáme na přesnost oborové terminologie, včetně odborných výrazů. Zvládáme i překlad textu do češtiny pro sofistikovaný automobilový a letecký průmysl. Specifickou podskupinu uvnitř strojírenství tvoří zbrojní průmysl. Odborné překlady pro toto odvětví od Jazykové školy PELICAN mají na trhu již své dobré jméno.

Naši překladatelé rozumí také elektrotechnice a oblasti IT. Obzvláště kvalitní je pak náš překlad odborných textů určených pro webové stránky klientů, pro firemní prezentace na konferencích, veletrzích či obchodních jednáních.

 

Vzdělávání a akademická sféra, medicína a právo

Díky spolupráci se zahraničními vzdělávacími institucemi na vývoji nových vzdělávacích nástrojů a učebnic jsme schopní zajistit překlad odborných textů z akademického prostředí, stejně jako metodologických návodů, příruček, učebnic a dalších vzdělávacích textů.

Dále disponujeme překladateli se zkušenostmi z oblasti zdravotnictví, tj. medicínských a farmaceutických oborů. Vysoká odbornost a termínová náročnost nezbytná pro překlad textu do češtiny jim nedělá potíže, stejně tak jako našim překladatelům zaměřených na právo, kteří dokáží přeložit nejrůznější právní a soudní texty.

 

Marketing a média

Ne každý odborný překlad vyžaduje pouze vyspělou jazykovou a oborovou úroveň jazyka. Jiné odborné překlady kladou důraz na odlišné kvality, např. na vtip či čtivost výsledného textu.

Jazyková škola PELICAN má i s tímto typem překladu textů bohaté zkušenosti. Disponujeme překladateli,  kteří mají zkušenosti z oblasti marketingu, takže dokáží text přeložit tak, aby se dokázal v cílové destinaci Váš produkt skvěle nabídnout a prodat.

Soudní překlady

PELICAN nabízí soudní překlady, označovány také jako úřední překlady či překlady se soudním ověřením. Ověření překladu je potřebné v případě, že chceme určitý úřední dokument oficiálně doložit úřadům jak v České republice, tak v zahraničí. Překlady se soudním ověřením se sešívají se zdrojovým textem, buď s originálním dokladem, nebo jeho notářsky ověřenou kopií. K tomuto kompletu se připojí tzv. tlumočnická doložka opatřená kulatým razítkem. Celá tato složka soudně ověřeného překladu je notářským způsobem (pečeť a šňůrka) spojena.

PELICAN je schopen zajistit nejen kvalitní překlad všech typů listin a úředních dokumentů, ale také veškeré služby spojené formálními náležitostmi úředních překladů. 

 

Pro více informací o soudních překladech kontaktujte Marcelu Mitanu telefonicky na čísle +420 775 092 296 nebo na e-mail mitana@skolapelican.com.

Proč zrovna překlad textů PELICAN
  • Individuální přístup - přizpůsobíme se Vašim potřebám
  • Expresní podání - jsme schopní zpracovat i objemné odborné překlady v rekordních časech
  • Nabízíme množstevní slevy - na překladech tak můžete značně ušetřit
  • Inovativní postupy při zvládání překážek - vyřešíme problémy za Vás

To co dělá překlad textu od Jazykové školy PELICAN jedinečným, je schopnost přizpůsobit jej konkrétním potřebám a požadavkům klienta takříkajíc přímo na míru. Překlad odborných textů od PELICANA jsou tedy nastaven tak, aby vyhovoval potřebám rozličných společností i soukromých osob. Sami poznáte, že budou vyhovovat i Vám.

 

V případě, že si nevíte rady či se vám nedostává času, měl by být pro vás profesionální překlad od Jazykové školy PELICAN volbou číslo jedna. Dokážeme zpracovat i velké objemy textů a to v rekordních časech.

 

Navíc poskytujeme i množstevní slevy. Na tyto slevy dosáhne každá objednávka překladu přesahujících svým rozsahem nejméně 150 normostran. Množstevní slevy mohou činit, až 10 % z celkové částky vyúčtované za objednaný překlad textů.

 

Standardní zadání se pohybuje v rozsahu přibližně 8 normostran překladu textu za jeden den (přesně je to 15 000 znaků, což je 8 a 1/3 normostrany). Pokud Vaše objednávka překladu vyžaduje více než 15 000 znaků textu za jeden den zpracování, automaticky poté spadá do kategorie expresního podání.

 

Určitě budete překvapeni nejen nad rychlostí a kvalitou, kterých dosahuje náš překlad do cizích jazyků, stejně jako překlad textů do češtiny. Pozitivně budete také hodnotit náš pro-klientský přístup a inovativní postupy při zvládání překážek. Neváhejte nás kontaktovat e-mailem anebo telefonicky; rádi vám zodpovíme všechny dotazy ohledně překladu textů a najdeme řešení i pro Vaše specifické či nestandardní požadavky.

Zkušební překlad textu

Jazyková škola PELICAN spolupracuje s lidmi a institucemi z celého světa a jedním z nich můžete být i Vy! Pokud však dáváte namísto slov přednost činům, můžete nám poslat části vašich podkladů ke zkušebnímu překladu. Máte tak možnost se ještě před samotnou realizací objednávky přesvědčit o kvalitě našich překladů.

Mnohé společnosti mají tendenci překlady textů podceňovat, věnovat jim méně péče, než si zaslouží. Jistě – vždy se ochotně najde někdo, kdo je schopen překlad zhotovit levněji, někdy také rychleji. Ale je nutné zvážit možné důsledky toho, že se překlad nepovede udělat stoprocentně kvalitně, odborně. 

Úplně stačí, když je v krátkém textu jedna věta nebo jedna fráze přeložena špatně. Celý výsledný dojem je pak špatný. Čtenář takového příspěvku jej v lepším případě shledá jen podivným a těžko čitelným, v horším případě shledá prezentaci dané firmy nesrozumitelnou a neprofesionální . Je to tak – gramatická i stylistická akurátnost sdělení je vnímána velmi citlivě.

Jazyková škola PELICAN by Vám proto ráda nabídla své překladatelské služby. Naše překlady jsou odrazem kvalit a profesionálního přístupu našich pracovníků.  Coby uznávaná škola dosahujících dlouhodobě skvělých výsledků v oblasti rozvoje vzdělávacích služeb nabízíme perfektní překlady z angličtiny, němčiny, francouzštiny a dalších 14 světových jazyků. Jsme puntičkáři – dbáme na přesnost, správnou terminologii a hladkou stylistickou stránku. Zachováváme všechny důležité informace i čitelnost textu.

Více informací získáte na telefonním čísle

+420 774 742 296

nebo v naší kanceláři na adrese Lidická 9, Brno.

Jazyková škola Pelican je Vám vždy k dispozici - neváhejte a vyzkoušejte překlad textu PELICAN.