Jazyková škola Brno


Aktuální dění z naší školy můžete sledovat na sociálních sítích:


Jazykové kurzy | Pomaturitní studium | Kurzy češtiny pro cizince | Firemní kurzy

Skype a online kurzy | Zkoušky | Přípravné kurzy


O NÁS

Jazyková škola PELICAN Brno organizuje individuální, skupinové i firemní kurzy a roční pomaturitní studium angličtiny, němčiny a dalších jazyků se statusem studenta, a to v samotném centru Brna.

Od svého založení v roce 2002 se škola specializuje na kurzy češtiny pro cizince. PELICAN pořádá kurzy češtiny individuální, skupinové, i intenzivní roční kurz češtiny pro cizince, určený zejména pro studenty, kteří chtějí v České republice začít studovat, ale brání jim v tom jazyková bariéra. Cílem našich kurzů češtiny pro cizince je dosáhnout s účastníky jazykových kurzů zvolené úrovně v co nejkratší době, aby došlo k bezproblémovému začlenění do běžného života.

Jazyková škola PELICAN se specializuje na přípravu ke zkouškám. V naší škole se tedy můžete na zkoušku připravit v některém z přípravných kurzů, které pravidelně pořádáme. V přípravných kurzech k jednotlivým zkouškám je pak primárně věnována pozornost přípravě ke zvolené zkoušce. Studenti mají možnost vyzkoušet si jednotlivé části zkoušky předem a zkoušku samotnou pak modelově jak celek.

U PELICANa pořádáme jazykové zkoušky ze šesti světových řečí na různých úrovních (B1, B2, C1) dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Státní jazyková zkouška Brno je dostupná pro všechny – nejen pro ty, kteří u nás předtím prošli jazykovým kurzem. V roce 2018 se naše škola oficiálně stala přípravným centrem pro Cambridge English Language Assessment.


Skype a online kurzy | E-learning

Výukové metody se stále zlepšují a snaží se adaptovat na měnící se podmínky hektické současnosti. Ani výuka jazyků v Jazykové škole PELICAN není výjimkou a s uspěchanou dobou drží krok – poskytováním jazykových kurzů online “na dálku” prostřednictvím komunikační online platformy Skype, ale i virtuálních online tříd na platformě Moodle a dalších nástrojů na výrobu vzdělávacích materiálů.


Spolek PELICAN | Vzdělávací projekty | Blog

Jazyková škola PELICAN se věnuje celé řadě dalších aktivit nad rámec samotné výuky. Většinu těchto aktivit zaštiťuje nezisková organizace PELICAN, jejíž snahou je podpora inovací v oblasti vzdělávání, mezikulturní porozumění a spolupráce, začleňování menšin a práce s mládeží.

Činnost Spolku PELICAN navazuje na dlouholeté úsilí Jazykové školy PELICAN o rozšíření a zdokonalení výukových metod v jazykových i jiných kurzech, které poskytuje. Hlavním cílem Spolku PELICAN je metodická podpora a rozvoj lektorů, v rámci evropských vzdělávacích projektů vytváření edukativních návodů a materiálů a spolupráce s organizacemi v evropském i světovém měřítku na vývoji a využití nových výukových metod, nástrojů a didaktických přístupů.

Aktivity naší školy pravidelně zaznamenáváme taky prostřednictvím aktuálních článků na blogu PELICAN.


Máte nějaký dotaz? Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, ať už telefonicky, emailem nebo osobně v kanceláři naší školy. Moc rádi Vás uvidíme!