ARTinLAN

A Global Virtual Village for Languages and Art

 

Popis projektu

V září 2018 byl v České republice zahájen nový evropský projekt ARTinLAN, jehož cílem je v průběhu následujících dvou let vytvořit řadu inovativních vzdělávacích nástrojů propojujících výuku jazyků a umění. Tyto nástroje budou následně sloužit k podpoře osvojení si cizích jazyků u dětí mladšího školního věku.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou jsou žáci a žákyně ve věku 6–11 let, přičemž zvýšená pozornost je věnována dětem, které se při učení se cizím jazykům setkávají s překážkami.

Výstupy projektu

  • Soubor aktivit pro výuku cizích jazyků využívajících různých forem umění (např. tance, hudby, divadla, výtvarného umění nebo kreativního psaní). Soubor aktivit je ke stažení v češtině i v angličtině na konci stránky.
  • Metodická příručka pro učitele a učitelky k využívání umění ve výuce cizích jazyků. Příručka bude obsahovat i případové studie a příklady dobré praxe.
  • A Global Virtual Village of ARTinLAN, neboli virtuální úložiště kreativních výstupů dětí. Půjde o celosvětově dostupnou online platformu, kde budou mít učitelé možnost ukládat a zveřejňovat umělecké artefakty, které vznikly v rámci jejich výuky jazyků za využití metod ARTinLAN.
  • Mezinárodní workshop pro učitele a učitelky (6.–8. listopadu 2019, Brno).

Veškeré výstupy budou dostupné v angličtině, češtině, polštině, dánštině, turečtině a švédštině. Projektový tým bude v průběhu realizace projektu organizovat workshopy, na kterých bude zájemce učit, jak s inovativními metodami správně pracovat a využít v hodinách jejich potenciál na maximum.

Partneři projektu

                

Municipality of Vejle (Dánsko), Çukurova University (Turecko), Jazyková škola PELICAN (Česká republika), The Mosaic Art Sound Limited (Velká Británie), Viksjöforsbaletten (Švédsko), Społeczna Akademia Nauk (Polsko)

Newsletter

Web & Facebook

Web projektu: www.artinlan.eu

Facebook projektu: https://www.facebook.com/artinlan/

Fotogalerie

Chcete se dozvědět víc?

Pokud se chcete o projektu dozvědět více, kontaktuje nás buď e-mailem na info@skolapelican.com, telefonicky na čísle +420 774 742 296 nebo osobně na adrese Lidická 9, Brno. Pokud budete mít zájem, rádi za vámi přijedeme a projekt vám představíme.


Výukové aktivity ke stažení


newsletter-artinlan4-CZ