Tlumočnické služby

Pro jakékoliv informace volejte do kanceláře školy
na tel. číslo +420 775 092 296.

 

Tlumočení angličtina
Tlumočení italština
Tlumočení ruština
Tlumočení němčina
Tlumočení angličtina

V dnešní době umí anglický jazyk alespoň trochu každý z nás, přesto patří tlumočník do angličtiny k těm nejvíce poptávaným vůbec. Proč tomu tak je? Mnoho z nás totiž neumí anglicky dokonale. Buď nám chvíli trvá, než najdeme ta správná slovíčka anebo děláme chyby v gramatice. Často si například neuvědomujeme, že při projevu používáme český slovosled, čehož si však anglický rodilý mluvčí všimne hned.

 

Takový tlumočník však umí anglicky perfektně a nic podobnému se vám s ním nestane. Vaše prezentace pak bude před zahraničním partnerem působit nejen více profesionálně, ale také díky jeho zkušenostem a zběhlosti v tlumočení bude vaše jednání plynuleji a svižněji ubíhat. S pomocí našeho tlumočníka do angličtiny snáze dosáhnete svých obchodních a pracovních cílů.

 

Většina jazykových škol se spokojí jen s tím, že jejich tlumočník anglicky hovoří plynně a svoji službu dále nevylepšují. To ale není případ Jazykové školy PELICAN. Ta jde ještě o kousek dál a její tlumočník do angličtiny je zároveň i anglickým rodilým mluvčím. Takový tlumočník anglicky nejenže dokonale rozumí, ale je také schopný tlumočit do češtiny nejrůznější idiomy a kulturně podmíněné výrazy. Tlumočník do angličtiny, který by nebyl rodilým mluvčím, může překládat některé významy chybně doslovně a nemusí si vědět rady s obraty z hovorové angličtiny.

 

Jazyková škola PELICAN si je však také vědoma, že je klíčové, aby tlumočník neznal jen anglický jazyk perfektně, ale také byl dostatečně zběhlý v češtině. Proto nabízí tlumočníky a tlumočnice, kteří jsou bilingvní. To znamená, že takový tlumočník je rodilým mluvčím nejen v angličtině, ale také v češtině. Prakticky tedy tlumočí z jednoho svého rodného jazyka do druhého.

 

Tlumočení bilingvním rodilým mluvčím nabízí jedině Jazyková škola PELICAN. Nespokojte se tedy s málem, přestaňte dělat kompromisy a zvolte si ty nejlepší tlumočnické služby od PELICANA.

Tlumočení italština

Tlumočení do italštiny má jedno zajímavé specifikum. Řada ze zákazníků, kteří třeba i italsky rozumí a trochu hovoří, si na svoji cestu do zahraničí objedná tlumočení. Italština je totiž jazyk s velmi svižným tempem a musíte být v řeči opravdu zběhlí, abyste dokázali s řečníkem udržet tempo a ve stejné rychlosti mu stíhat i odpovídat.

 

Tlumočení v italštině má tu nespornou výhodu, že tlumočník překládá obsah sdělení za vás a vy se nemusíte soustředit v rychlém tempu na překlad jednotlivých slovíček. Díky tomu získáte čas, během kterého se můžete zamyslet nad tím, co přesně vám řečník říkal a také si důkladněji můžete promyslet svou odpověď.

 

Tlumočení do italštiny si chválí hlavně obchodníci, neboť díky němu mají více času se zamyslet nad svojí strategií a spíše se jim poté podaří obchod s italským partnerem úspěšně uzavřít.

Tlumočení ruština

Chystáte-li se na služební cestu do Ruska anebo k vám přijede do České republiky váš ruský partner, určitě využijte služeb tlumočení do ruštiny od Jazykové školy PELICAN. Tlumočníkova ruština totiž neusnadní život jenom vám, ale také vašemu ruskojazyčnému protějšku, který se rozhodně bude cítit lépe, když bude moci hovořit ve svém rodném jazyce.

 

Zkušený tlumočník a jeho ruština se vám vyplatí také při cestě do východní Evropy, na Kavkaz a do střední Asie. Všude tam se totiž hovoří rusky, a to nejen ve městech a v oblastech osídlených ruskou menšinou.

 

Mnoho lidí z naší střední generace si myslí, že ještě rusky umí, že si ještě něco pamatují ze střední a proto nepotřebují tlumočení. Ruština se za ty roky však značně změnila a navíc pokud jazyk nepoužíváme pravidelně, velmi rychle jej zapomínáme. Řada z takových sebevědomých klientů poté toho, že s nimi tlumočník do ruštiny nejel, litovala.

Tlumočení němčina

Tlumočník do němčiny pro Brno a okolí se dá najít poměrně snadno. Málokdy se však stane, že jsou jeho tlumočení i němčina zcela dokonalé. Buď mu může chybět přízvuk, slovní zásoba anebo znalost německého kulturního kontextu a reálií. Co udělat pro to, abyste měli jistotu opravdu kvalitního tlumočení v němčině?

 

Je třeba si zvolit tlumočení z němčiny od Jazykové školy PELICAN. Ta nabízí zkušené tlumočníky na velmi vysoké úrovni. Této úrovně může garantovat nejen díky zkušenostem a certifikacím tlumočníků, ale také díky jejich bilingvismu.

 

Pro takového bilingvního tlumočníka je němčina rodným jazykem stejně jako Brno rodným městem. Díky tomu máte jistotu, že jeho tlumočení z němčiny do češtiny (a naopak) bude perfektní, ale také že díky jeho geografické blízkosti si můžete objednat v případě časové nouze expresní tlumočení v němčině právě u něj.

Čekáte ve vaší firmě významného hosta ze zahraničí a chcete, aby všichni mohli dokonale rozumět jeho slovům? Nebo naopak jedete vy nebo zaměstnanci vaší firmy na konferenci, obchodní jednání nebo na kongres a usilujete o to, aby jeho či váš výstup byl snadno pochopitelný a reprezentace vašich zájmů tak byla co nejúspěšnější?

Nejlépe uděláte, když využijete tlumočnické služby od Pelicana. Odborníci z brněnské Jazykové školy PELICAN jsou flexibilní a vyžaduje-li to situace, náš tlumočník Brno opustí a vydá se na místo důležitého jednání s vámi a svým překladem „in situ“ vám poskytují důležitou oporu pro plnění vašich pracovních cílů.

Simultánní tlumočník

Existují dvě základní tlumočnické disciplíny. Tou první je simultánní tlumočení, nazývané také šušotáž. Při šušotáži tlumočník stojí či sedí vedle posluchače a překlad mu podává simultánně, promptně, tlumeným projevem. Důležité je udržet tempo s mluveným projevem řečníka. Je to ideální volba, pokud má být překlad skutečně rychlý, pokud není možnost žádat řečníka o pauzy ve svém projevu a pokud překlad má být obstarán pouze pro jednu nebo dvě osoby.

Konsekutivní tlumočník

Druhou disciplínou je tlumočení konsekutivní nebo také následné. Při něm tlumočník nechává řečníka dokončit část svých myšlenek a odmlčet se. To je pak prostor pro tlumočníka aby řeč převedl do jazyka srozumitelného jeho klientovi. Tlumočník musí být neméně pohotový, jako při tlumočení simultánním, k tomu musí být schopen podat dobrý rétorický a stylistický výkon. Takovýto překlad musí být po formální a obsahové stránce velice kvalitní.

pelican

Zvolte si tlumočnické služby dle svých představ

Máme k dispozici tlumočníky i tlumočnice, pro naše tlumočení nejsou němčina, italština, francouzština ani ruština překážkami. Škála našich jazyků je široká.

Příjemnou skutečností je jistě i to, že s větší délkou jednání je naše služba levnější. Naši odborníci jsou vám k dispozici 7 dní v týdnu. Kromě toho nabízíme také profesionální konzultace.

Více informací získáte na telefonním čísle

+420 774 742 296

nebo v naší kanceláři na adrese Lidická 9, Brno.