FakeNews&Elders

Dnešní rychlá internetová doba klade vysoké nároky na všechny uživatele, jejich kritické myšlení a schopnost zacházet s informacemi, které se valí ze všech stran.

Dnešní senioři, kteří žili většinu jejich aktivního života v časech, kdy internet a mediální trh nebyl zdaleka tak rozvinutý a členitý, se proto mohou stát terčem dezinformačních tlaků, manipulací a propadnout informačnímu pesimismu či konspiračním teoriím.

Jak tomu předejít? Jak pomoci seniorům nabýt potřebné znalosti a dovednosti v boji proti dezinformacím? Na to chce odpovědět nový evropský projekt FakeNews&Elders.

Co je psáno, nemusí být dáno

Aktivity a výstupy tohoto projektu si kladou za cíl překonat bariéry, se kterými se mohou senioři každý den potýkat v mediálním prostoru. Fenomén Fake news, tedy falešných zpráv, které vznikají za účelem ovlivnit, zmást nebo zmanipulovat příjemce, je v posledních letech na vzestupu a senioři se s nimi mohou setkat mimo jiné například v řetězových e-mailech.

„Na podléhání lživým informacím například v řetězových e-mailech má vliv vícero faktorů, než je jen vyšší věk,“ říká Barbora Honusová, koordinátorka projektu za Spolek PELICAN, „může za to například větší izolovanost, menší znalost mediálního trhu nebo informační přehlcení. Našim cílem bude pomoci seniorům zorientovat se a zkrátka vštípit jim, že ne vše, co je psáno, je dáno.“

Výstupy projektu

Projekt FakeNews&Elders začal v únoru 2022 a během jeho dvouletého trvání budou odborníci a partneři pracovat na čtyřech hlavních výstupech.

  1. První z nich se podívá na anatomii dezinformací a Fake news a vytvoří tak příručku, která seniorům osvětlí, jak se falešné zprávy tvoří a rozšiřují.
  2. Na tomto základě pak vznikne ryze praktický kurz pro seniory, který se zaměří na kritické používání médií ve vztahu k Fake news, mediální gramotnosti, ale také dynamice sociální sítí.
  3. Třetí výstup pak bude sloužit pro sociální pracovníky a lektory jako metodická příručka pro práci se seniory na jejich digitálních dovednostech.
  4. Tyto výstupy doplní čtvrtý ve formě fyzických didaktických nástěnek a plakátů o fenoménu dezinformací pro knihovny, univerzity třetího věku, domovy pro seniory a další.

Mezinárodní tým

Na výstupech projektu pracuje tým odborníků a expertů ze šesti evropských zemí – Polska, Itálie, Španělska, Francie, České republiky a Řecka. Vedle Spolek PELICAN to jsou:

Právě tato spolupráce dává projektu mezinárodní kontext a dokazuje, že problém dezinformací je aktuální a palčivý napříč zeměmi. Všechny projektové výstupy budou k dispozici nejen v jazycích spolupracujících zemí, ale také v angličtině a budou volně přístupné všem zájemcům, ať už ze strany seniorů, sociálních pracovníků nebo široké veřejnosti.


Projektové meetingy

Pokud budete mít zájem, rádi za Vámi přijedeme a projekt Vám představíme, uspořádáme workshop pro Vaše zaměstnance, poskytneme konzultaci například k diplomové práci apod. Pomozte nám zvyšovat povědomí o tématech, na kterých opravdu záleží.


Co je v projektu nového?

Projektové výstupy