Firemní řečtina – informace

Pro jakékoliv informace volejte Marcele Mitaně na tel. číslo +420 775 092 296.

Proč studovat novořečtinu s Jazykovou školou PELICAN

 • Jsme škola, která se firemním vzděláváním zabývá již od roku 2002. Máme v této oblasti tedy dlouhou tradici.
 • Jazykový kurz vytvoříme na míru Vašim požadavkům.
 • Pro firemní kurzy řečtiny vybíráme pouze kvalifikované lektory, kteří mají s firemní výukou již zkušenosti.
 • Ušetříme Váš čas a kurzy novořečtiny povedeme přímo u Vás na pracovišti.
 • Naším cílem je za jeden rok studia posunout jazykovou úroveň Vašich zaměstnanců o jednu pokročilost.
 • Jsme flexibilní - přizpůsobíme se Vašim potřebám v délce lekcí i době jejich konání.
 • Firemní výuku novořečtiny neposkytujeme pouze v Brně, ale i v dalších městech České republiky. Po domluvě za Vámi přijedeme kamkoliv.
 • Projekt POVEZ II nyní opět od listopadu 2017 pomáhá najít zdroje pro financování odborných kurzů novořečtiny. V případě zájmu poskytujeme konzultaci ohledně žádosti o státní podporu kurzů řečtiny pro zaměstnance v rámci programu POVEZ II.

Firemní kurz novořečtiny zahrnuje:

 • Úvodní otestování jazykových znalostí zaměstnanců a rozdělení do studijních skupin podle pokročilosti a pracovního zařazení.
 • Zjištění Vašich potřeb a požadavků, na základě nichž navrhneme vhodnou studijní osnovu.
 • Definování cílů jednotlivých kurzů. Usilujeme o to, aby se každý zaměstnanec zlepšil nejméně o jednu úroveň evropského referenčního rámce.
 • Průběžné sledování a evaluace docházky do kurzu.
 • Složení státní jazykové zkoušky na úrovni B2 nebo C1.

Průběh kurzu

 • Na počátku provedeme diagnostiku znalostí novořečtiny Vašich zaměstnanců. Ty poté na jejím základě rozdělíme do skupin podle jazykové úrovně.
 • Provedeme analýzu Vašich potřeb a sestavíme osnovu kurzu řečtiny, která bude přesně odpovídat Vašim požadavkům.
 • Během kurzu evidujeme docházku zaměstnanců a pečlivě sledujeme průběh osvojování si jazyka.
 • Každého půl roku provádíme evaluaci efektivity kurzu - testujeme dosaženou úroveň zaměstnanců a analyzujeme zpětnou vazbu.
 • Po ukončení kurzu sbíráme od účastníků zpětnou vazbu, analyzujeme docházku i výsledky závěrečného testování. Zjištěné poznatky aplikujeme při případné úpravě kurzu.

Cíle kurzu

 • Cílem firemního kurzu novořečtiny je zlepšit jazykové dovednosti zaměstnanců v mluveném i písemném projevu, a to rychle a kvalitně.
 • Firemní kurzy novořečtiny koncipujeme tak, aby se v jeho průběhu účastníci zlepšili minimálně o jednu jazykovou úroveň.
 • Naší ambicí je motivovat všechny účastníky kurzů ke složení státní jazykové zkoušky.
 • Budete-li s kurzem spokojeni, připravíme Vám na míru navazující kurz a pomůžeme tak Vašim zaměstnancům se v novořečtině nadále zlepšovat.

Pro jakékoliv informace volejte Marcele Mitaně na tel. číslo +420 775 092 296.