Firemní řečtina – informace


U nás si můžete vybrat z těchto typů firemních jazykových kurzů:

 • standardní prezenční výuka tváří v tvář
 • blended learning (nejoblíbenější varianta našich klientů a také nejefektivnější způsob firemní výuky, střídání standardní výuky s výukou online = příležitost pro zapojení a procvičení všech důležitých dovedností)
 • hybridní výuka (jedna část skupiny je v klasické prezenční podobě a druhá část připojená online – skvělá varianta skupinových kurzů v případě služebních cest, práce z domu apod.)
 • online výuka po Skypu či jiných komunikačních platformách

Proč studovat řečtinu s Jazykovou školou PELICAN

 • Jsme škola, která se firemním vzděláváním zabývá již od roku 2002. Máme v této oblasti tedy dlouhou tradici.
 • Jazykový kurz vytvoříme na míru Vašim požadavkům.
 • Pro firemní kurzy řečtiny vybíráme pouze kvalifikované lektory, kteří mají s firemní výukou již zkušenosti.
 • Ušetříme Váš čas a kurzy novořečtiny povedeme přímo u Vás na pracovišti.
 • Naším cílem je za jeden rok studia posunout jazykovou úroveň Vašich zaměstnanců o jednu pokročilost.
 • Jsme flexibilní – přizpůsobíme se Vašim potřebám v délce lekcí i době jejich konání.
 • Firemní výuku novořečtiny neposkytujeme pouze v Brně, ale i v dalších městech České republiky. Po domluvě za Vámi přijedeme kamkoliv.
 • Projekt POVEZ II nyní opět od listopadu 2017 pomáhá najít zdroje pro financování odborných kurzů novořečtiny. V případě zájmu poskytujeme konzultaci ohledně žádosti o státní podporu kurzů řečtiny pro zaměstnance v rámci programu POVEZ II.

Firemní kurz novořečtiny zahrnuje:

 • Úvodní otestování jazykových znalostí zaměstnanců a rozdělení do studijních skupin podle pokročilosti a pracovního zařazení.
 • Zjištění Vašich potřeb a požadavků, na základě nichž navrhneme vhodnou studijní osnovu.
 • Definování cílů jednotlivých kurzů. Usilujeme o to, aby se každý zaměstnanec zlepšil nejméně o jednu úroveň evropského referenčního rámce.
 • Průběžné sledování a evaluace docházky do kurzu.

Průběh kurzu

 • Na počátku provedeme diagnostiku znalostí novořečtiny Vašich zaměstnanců. Ty poté na jejím základě rozdělíme do skupin podle jazykové úrovně.
 • Provedeme analýzu Vašich potřeb a sestavíme osnovu kurzu řečtiny, která bude přesně odpovídat Vašim požadavkům.
 • Během kurzu evidujeme docházku zaměstnanců a pečlivě sledujeme průběh osvojování si jazyka.
 • Každého půl roku provádíme evaluaci efektivity kurzu – testujeme dosaženou úroveň zaměstnanců a analyzujeme zpětnou vazbu.
 • Po ukončení kurzu sbíráme od účastníků zpětnou vazbu, analyzujeme docházku i výsledky závěrečného testování. Zjištěné poznatky aplikujeme při případné úpravě kurzu.

Skype výuka jako ještě efektivnější učení jazyka

 • učíte se kdekoliv a kdekoliv (doma, v kanceláři, na služební cestě, …)
 • rapidně ubývá zmeškaných hodin, které by v normální výuce odpadly (při nemoci, služební cestě apod.) – nehrozí tak mrhání času a peněz
 • výuka je inovativní a hravá s využitím interaktivních platforem
 • lektor může lekce nebo její fragmenty nahrávat, tím pádem máte možnost se k látce kdykoliv vracet v případě, že jste něčemu nerozuměli
 • online výuka je efektivní z hlediska koncentrace – z naší zkušenosti kvůli prostorové vzdálenosti dáváte větší pozor
 • trénink na skutečnou online pracovní komunikaci v cizím jazyce (pracovní hovory a schůzky se zahraničními partnery)
 • nemusíte se starat, jestli budete mít ve firmě volnou místnost
 • zlepšování IT dovedností vašich zaměstnanců

Cíle kurzu

 • Cílem firemního kurzu španělštiny je zlepšení komunikačních dovedností účastníků ve španělském jazyce. Při lekcích je důraz kladen především na mluvený a písemný projev.
 • Firemní kurzy navrhujeme tak, aby se jejich účastníci ve španělštině zlepšili o jednu úroveň za jeden rok výuky. V případě zájmu je možné stávající strukturu kurzu upravit tak, aby Vaši zaměstnanci dosáhli požadované úrovně rychleji.
 • Vaše zaměstnance připravíme ke složení státní jazykové zkoušky.
 • V případě spokojenosti pro Vás rádi navrhneme navazující kurzy. Můžete tak svým zaměstnancům dále pomáhat v rozvoji znalostí španělštiny.