Často kladené otázky

Často kladené otázky
 1. Mám zájem o roční kurz češtiny pro cizince, jak se můžu přihlásit?
 2. Kolik stojí roční kurz češtiny pro cizince? Je uvedená cena konečná? Co všechno je zahrnuto v ceně?
 3. Jak probíhá platba ročního kurzu češtiny pro cizince?
 4. Jaká je pravděpodobnost, že získám vízum? Vrátíte mi peníze v případě, že ho nedostanu?
 5. Jaký je harmonogram školního roku češtiny pro cizince?
 6. Jak probíhá výuka češtiny pro cizince?
 7. Jaké jsou podmínky pro otevření kurzu češtiny pro cizince?
 8. Je možný pozdější nástup do ročního kurzu češtiny pro cizince, například když bude vyřizování víza trvat déle?
 9. Poskytuje Vaše škola pomoc či podporu při vyřizování víza?
 10. Je reálné se za rok naučit českému jazyku na potřebné úrovni?
 11. Můžu pracovat v průběhu studia ročního kurzu češtiny pro cizince?
 12. Pořádáte také mimoškolní aktivity/výlety/ apod. v rámci kurzu češtiny pro cizince?
 13. Jaké používáte materiály v češtině pro cizince?
 14. V případě, že se chci hlásit na VŠ po ukončení vašeho kurzu češtiny pro cizince, budu muset podstupovat nostrifikační zkoušky?
 15. Jaká jsou opatření v rámci karantényJakým způsobem probíhá výuka češtiny pro cizince v rámci krizového stavu?
 16. Nabízíte možnost distančního vzdělávání kurzů češtiny pro cizince? Pokud ano, jaké nástroje a platformy používáte?

1. Mám zájem o roční kurz češtiny pro cizince, jak se můžu přihlásit?
Pro přihlášení do češtiny pro cizince si stáhněte závaznou přihlášku. Tu je potřeba vyplnit, podepsat a společně se scanem pasu, fotkou pasového formátu a souhlasem se zpracováním osobních údajů nahrát zde. Do formuláře doplňte všechny položky. Tím bude vyřízena veškerá dokumentace, kterou od Vás budeme potřebovat pro přihlášení do češtiny pro cizince. Veškeré dokumenty naleznete zde.

2. Kolik stojí roční kurz češtiny pro cizince? Je uvedená cena konečná? Co všechno je zahrnuto v ceně?
Cena kurzu je 45 000 CZK. Tato cena je konečná. Cena obsahuje rovněž jeden jazykový kurz (90 min/ týdně). Můžete si vybrat španělštinuangličtinuněmčinuruštinuči francouzštinu. Veškeré kurzy jsou určeny pro začátečníky. V rámci kurzu češtiny pro cizince od nás obdržíte zdarma ISIC, díky kterému získáte řadu studentských slev. Cena češtiny pro cizince nezahrnuje ubytování a vyřízení vízového procesu. Nicméně na stránkách jazykové školy PELICAN naleznete podrobný návod týkající se vízového procesu.

3. Jak probíhá platba ročního kurzu češtiny pro cizince?
Částku 45 000CZK zašlete na číslo účtu 115-2196290247/0100, popřípadě můžete zaplatit u nás v kanceláři. Platbu češtiny pro cizince je možné rozdělit na dvě části. Po obdržení první splátky (či celé částky) Vám vystavíme potvrzení o studiu, na jehož základě žádáte o vízum za účelem “ostatní”. Termín platby není stanoven, nicméně je důležité myslet na to, že vyřizování víza pro jazykový kurz češtiny trvá většinou 3 měsíce. Druhá splátky za kurz češtiny pro cizince musí být zaplacena do konce listopadu.

4. Jaká je pravděpodobnost, že získám vízum? Vrátíte mi peníze v případě, že ho nedostanu?
Nemusíte se obávat. 90% žádajících vízum obdrží. Kdyby se stalo, že ho nezískáte, vrátíme Vám celou částku uhrazenou za češtinu pro cizince.

5. Jaký je harmonogram školního roku češtiny pro cizince?
Začátek výuky a hodinová dotace záleží na typu kurzu, který si zvolíte. Standardní výuka začíná v září či říjnu. Výuka probíhá 2 semestry, které jsou odděleny jarními prázdninami. Školní rok končí na přelomu května/ června. Hodinová dotace je pro standardní kurz češtiny pro cizince 560 školních hodin.

6. Jak probíhá výuka češtiny pro cizince?
Výuka češtiny pro cizince probíhá každý všední den po celý školní rok. V průběhu školního roku je několik státních svátků a ředitelských voln. Na začátku budete rozděleni do skupin a budou Vám přiděleni lektoři češtiny, kteří Vám zůstanou po celou délku studia češtiny.
Výuka je vedena zejména v češtině, popřípadě doplněna vysvětlením v angličtině a ruštině.

V rámci studia je možné složit státní jazykovou zkoušku, ta však není zahrnuta v ceně kurzu a její složení je dobrovolné. Na základě vašich znalostí obdržíte certifikát příslušné úrovně. Jazykovou zkoušku na úrovni B1 můžete skládat opakovaně. Získaný certifikát lze použít k přihlášce na vysokou školu. Úroveň pro studium na VŠ v češtině se liší dle univerzity, nicméně obvykle je pro přijetí požadovaná úroveň B2.

Cena zkoušky se liší dle její úrovně:
B1 2000CZK
B2 3500CZK
C1 4200CZK

7. Jaké jsou podmínky pro otevření kurzu češtiny pro cizince?
Pro otevření třídy češtiny pro cizince je stanoven minimální počet studentů 10. V případě, že nebude dostatečný počet osob, přiřadíme Vás do skupiny studentů, kteří s námi spolupracují prostřednictvím agentury.

8. Je možný pozdější nástup do kurzu češtiny pro cizince , například když bude vyřizování víza trvat déle?
Ano, pozdější nástup do kurzu češtiny pro cizince je možný.  

9. Poskytuje Vaše škola pomoc či podporu při vyřizování víza?
Ano. Pro naše studenty jsme si připravili řadu podpůrných materiálů, které jim usnadní celý vízový proces.

10. Je reálné se za rok naučit českému jazyku na potřebné úrovni?
Ano, je to možné. Mnoho studentů se již zvládlo naučit češtinu a následně pokračovat na české vysoké škole. Samozřejmě to záleží na Vaší aktivitě a přístupu. Pokud však budete následovat pokyny lektora a vyvinete dostatečné úsilí, bezpochyby získáte v kurzu češtiny pro cizince žádanou úroveň.

11. Můžu pracovat v průběhu studia ročního kurzu češtiny pro cizince??
Ano, ve volném čase je to možné.

12. Pořádáte také mimoškolní aktivity/výlety/ apod. v rámci kurzu češtiny pro cizince?
Ano, pořádáme. V rámci naší školy se můžete zúčastnit různých večírků, filmových večerů, enviromentální projektů apod. Naši studenti často společně podnikají různé aktivity – lasergame, pivo i výlety do zahraničí (trhy ve Vídni) apod. Ty si však hradí studenti na vlastní náklady. Pokud se chcete podívat, jak tráví svůj studentský život, podívejte se na náš instagram či facebook.

13. Jaké používáte materiály v češtině pro cizince ?
Studenti obdrží na začátku studia češtiny pro cizince příslušné učebnice češtiny. V průběhu roku jsou využívány jak učebnice, materiály připravené lektorem, tak elektronické pomůcky jako jsou například dataprojektory.

14. V případě, že se chci hlásit na VŠ po ukončení vašeho kurzu češtiny pro cizince, budu muset podstupovat nostrifikační zkoušky?
Ano. Dle zákona je nezbytné splňovat nejen příslušnou jazykovou úroveň češtiny, ale zároveň podstoupit nostrifikační zkoušky.

15. Jaká jsou opatření v rámci karantényJakým způsobem probíhá výuka češtiny pro cizince v rámci krizového stavu?
Po dobu trvání krizového stavu jsme ze standardní formy výuky přešli na distanční vzdělávání. Výuka probíhá prostřednictvím online skype výuky, která je doplněná o vzdělávací platformu Moodle, kde studenti mají k dispozici všechny podpůrné vzdělávací materiály a platformy. Lektoři rovněž využívají tuto platformu k nahrávání úkolů, testů a cvičení.

16. Nabízíte možnost distančního vzdělávání kurzů češtiny pro cizince? Pokud ano, jaké nástroje a platformy používáte?
Ano, distanční formu vzdělávání aktivně využíváme a máme na ni velice pozitivní ohlasy. Abychom výuku učinili, co nejefektivnější používáme tyto nástroje a platformy:

 • MOODLE – online vzdělávací platforma, která je schopna plně nahradit standardní formu výuky, a to z pohodlí Vašeho domova. Moodle slouží k sdílení výukových materiálů, úkolů, podpůrných vzdělávacích materiálů, ale rovněž nabízí mnoho nástrojů k vytváření testů, cvičení a dalších forem vzdělávání.
 • SKYPE – komunikační platforma, která slouží k online komunikaci mezi jednotlivci či celými skupinami. Umožňuje nejen komunikovat, ale rovněž videohovory, messaging, přenos souborů apod.
 • CLILSTORE – internetový server, který slouží ke sdílení multimediálních výukových materiálů, jež jsou určeny jak učitelům, tak studentům.  Obsahuje velké množství video-příkladů autentického použití cizího jazyka, připravených k okamžitému použití ve třídě, nebo pro samostatné studium cizích jazyků.
 • QUIZLET –  chcete se naučit jazyk, ale nebaví Vás stále si opakovat slovní zásobu? S Quizletem se toto již nestane! Quizlet nabízí mnoho kreativních a zábavných způsobů studia a procvičování slovní zásoby. Jedná se o velice kvalitní nástroj, který umožňuje efektivní studium jazyka.
 • WHITEBOARD – nástroj, který plně nahrazuje funkci klasické školní tabule, a k tomu nabízí mnoho dalších způsobů k zefektivnění výuky

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám! Rádi Vám poradíme 🙂

Часто Задаваемые Вопросы
 1. Меня интересует годовой Курс чешского языка для иностранцев: как можно на него зарегистрироваться?
 2. Сколько стоит Курс чешского языка для иностранцев? На сайте указана окончательная цена? Что включает стоимость?
 3. Как можно заплатить за Курс чешского языка для иностранцев?
 4. Какова вероятность, что мне дадут визу? Возвращаете ли Вы деньги в том случае, если мне не дадут визу?
 5. Какое расписание будет в учебном году?
 6. Как проходит обучение?
 7. Каковы условия открытия Курс чешского языка для иностранцев ?
 8. Можно ли начать ходить на Курс чешского языка для иностранцев позже, например, если оформление визы будет длиться дольше?
 9. Предоставляет ли Ваша школа помощь или поддержку при оформлении визы?
 10. Можно ли за год выучить чешский язык до нужного уровня?
 11. Можно ли работать во время обучения?
 12. Организуете ли вы также внешкольные мероприятия, например, экскурсии и т.д.?
 13. Какие материалы Вы используете?
 14. Какие материалы Вы используете?Какие материалы Вы используете?Какие материалы Вы используете?
 15. Какие ограничительные меры предпринимаются в рамках карантина? Как проходит обучение чешскому языку для иностранцев в течение чрезвычайного положения?
 16. Предлагаете возможность дистанционного обучения? Если да, то какие инструменты и платформы вы используете?

1. Меня интересует годовой Курс чешского языка для иностранцев: как можно на него зарегистрироваться?
Для регистрации Вам нужно скачать заявление. Заполненное и подписанное заявление вместе с отсканированным загранпаспортом, отдельной фотографией, соответствующей требованиям загранпаспорта и согласием на обработку персональных данных нужно загрузить сюда. В онлайн-формуляр заполните все пункты. Это всё, что Вам нужно для регистрации. Все документы Вы найдёте здесь.

2. Сколько стоит Курс чешского языка для иностранцев? На сайте указана окончательная стоимость? Что включает стоимость?
Стоимость Курс чешского языка для иностранцев – 45 000 крон. Данная цена окончательная. Единственное, что Вам нужно будет приобрести, это учебник, который выберет для Вас преподаватель (стоимость учебника примерно 700 крон). Цена включает один урок в неделю (1 час  30 минут в неделю). Вы можете выбрать испанский, английский, немецкий, русский или французский язык. Все Курс чешского языка для иностранцев предназначены для начинающих. Также Вам выдадут ISIC, благодаря которому Вы сможете получить ряд студенческих скидок. В стоимость не включено проживание и помощь при оформлении визы.

3. Как можно заплатить за Курс чешского языка для иностранцев?
Вам нужно отправить платёж на сумму 45000 крон на банковский счёт номер 115-2196290247/0100. Также Вы можете оплатить Курс чешского языка для иностранцев у нас в офисе. Оплату можно разделить на две части. После получения первого взноса (или полной стоимости) мы выдадим Вам подтверждение об обучении, на основе которого Вы сможете подать заявление на выдачу визы. Сроки оплаты не установлены, но важно помнить о том, что оформление визы в большинстве случаев длится 3 месяца. Вторая часть стоимости Курс чешского языка для иностранцев должна быть оплачена до конца ноября.

4. Какова вероятность, что я получу визу? Вы возвращаете деньги, если визу не дают?
Такой вероятности Вам не стоит опасаться. 95 % желающих получают визу. Если Вам не дадут визу, мы вернём Вам полную стоимость Курс чешского языка для иностранцев.

5. Какое расписание будет в учебном году?
Начало обучения и количество уроков зависит от типа Курс чешского языка для иностранцев, который Вы выберете. Стандартно учёба  начинается в октябре 2019. Обучение состоит из двух семестров, которые разделены весенними каникулами. Учебный год заканчивается в конце мая – начале июня 2019 года.

6. Как проходит обучение?
Уроки проходят в один и тот же будний день в течение всего учебного года. В течение учебного года также есть несколько государственных праздников и так называемых выходных, объявленных директором школы[1].
Преподавание ведётся в основном на чешском языке, в случае необходимости объяснение материала может быть дополнено на английском.
В самом начале учеников делят на несколько групп и каждой группе назначается преподаватель, который будет вести у Вас чешский язык в течение всего учебного года.
В рамках обучения можно сдать государственный языковой экзамен: он не включён в стоимость Курс чешского языка для иностранцев, и его сдача добровольная. На основе Вашего владения языком Вы получите сертификат соответствующего уровня. Государственный языковой экзамен на уровне B1 Вы можете сдавать несколько раз. Полученный сертификат можно использовать в заявлении в вуз. Уровень владения языком для обучения в вузе зависит от университета, но обычно для поступления нужен уровень B2.
Стоимость сдачи эказмена зависит от уровня, на который он сдаётся:
        B1  1500 чешских крон
        B2  3500 чешских крон
        C1  4200 чешских крон
[1] Выходной, объявленный директором школы – дополнительный выходной кроме субботы и воскресенья, а также государственных праздников

7. Каковы условия открытия Курс чешского языка для иностранцев?
В группе на Курс чешского языка для иностранцев должно быть минимум 10 студентов. В том случае, если в группу не наберётся достаточное количество желающих, Вы будете записаны в группу к студентам, которые воспользовались услугами агентств, с которыми мы сотрудничаем.

8. Можно ли начать ходить на занятия Курс чешского языка для иностранцев позже, например, если оформление визы продлится дольше?
Да, можно начать ходить на занятия позже.  

9. Предоставляет ли Ваша школа помощь или поддержку при оформлении визы?
Да. Мы подготовили для наших студентов ряд вспомогательных материалов, чтобы облегчить визовый процесс.

10. Возможно ли за год выучить чешских язык на соответствующем уровне?
Да, это возможно. Многие студенты смогли научиться чешскому языку и начать обучение в чешском вузе. Конечно, всё зависит от Вас.

11. Можно ли работать во время обучения?
Да, в свободное время это возможно.

12. Организуете ли Вы внешкольные мероприятия: например, экскурсии и т.д.?
Да, организуем. В рамках нашей школы Вы можете посещать вечеринки, киновечера, проекты, связанные с окружающей средой и т.д. Наши студенты часто вместе организуют различные мероприятия: участвуют в так называемой lasergame, ходят в трактир попробовать популярное чешское пиво, ездят на экскурсии заграницу (например, на рождественские рынки в Вене) и т.д. Но данные мероприятия оплачиваются самими студентами.

13. Какие материалы Вы используете?
Студентам в начале года нужно купить учебник, который для них выбирает преподаватель. В течение учебного года используются как учебники, так и материалы, специально подготовленные преподавателем, различная техника (например, проекторы) и т.д.

14. Если я хочу поступать в вуз после окончания Курс чешского языка для иностранцев, нужно ли мне сдавать нострификационный экзамен?
Да. По закону Вам необходимо не только иметь определённый уровень владения языком, но и сдать нострификационный экзамен.

15. Какие ограничительные меры предпринимаются в рамках карантина? Как проходит обучение чешскому языку для иностранцев в течение чрезвычайного положения?
На время действия чрезвычайного положения мы перешли от стандартной формы обучения к дистанционной форме. Преподавание осуществляется посредством онлайн-обучения по Скайпу и дополнено образовательной платформой Moodle, на которой студенты смогут найти все вспомогательные учебные материалы. Преподаватели также используют эту платформу, где выкладывают задания, тесты и упражнения.

16. Предлагаете возможность дистанционного обучения? Если да, то какие инструменты и платформы вы используете?
Да, мы активно используем дистанционное обучение, которое получает много положительных отзывов. Для оптимизации и повышения эффективности обучения мы используем следующие инструменты и платформы:

 • MOODLE – образовательная онлайн-платформа, которая способна помочь Вам полностью заместить стандартную форму обучения, находясь в комфортных условиях Вашего дома. Moodle служит для обмена учебными материалами и заданиями, а также предлагает множество инструментов для создания тестов, упражнений и других образовательных методов.
 • SKYPE– коммуникационная платформа, которая служит для общения как между отдельными людьми, так и между группами людей. Помимо текстовых сообщений, можно использовать функцию видеозвонков, обмениваться файлами и т.д.
 • CLILSTORE– веб-сервер, который предназначен для обмена мультимедийными учебными материалами между преподавателями и студентами. Содержит большое количество аутентичных видео-материалов, которые можно использовать для изучения иностранного языка как на уроках, так и при самообучении.
 • QUIZLET– хотите выучить иностранный язык без бесконечного повторения словарного запаса? С Quizlet зубрежки не будет! Quizlet предлагает много творческих и увлекательных способов изучения и отработки словарного запаса. Это очень качественный инструмент для эффективного изучения иностранного языка.
 • WHITEBOARD – инструмент, который полностью заменяет функцию классической школьной доски и предлагает множество других способов упросить обучение и повысить его эффективность.

/Вы не нашли то, что искали? Напишите нам!

Frequently Asked Questions
 1. I am interested in a one-year Czech language course for foreigners. How can I apply?
 2. How much does a one-year Czech language course for foreigners cost? Is the listed price final? What is included in this price?
 3. How is the payment of the one-year Czech language course for foreigners made?
 4. Is there a high chance that I will be successful in getting a visa? If I don’t get it, will you refund my money?
 5. What is the schedule of the Czech academic year for foreigners?
 6. How is Czech taught to foreigners?
 7. What are the conditions for opening a Czech language course for foreigners?
 8. Is it possible to start a one-year Czech language course for foreigners later, if for example it ends up taking longer than expected to process my visa?
 9. Do you provide assistance or support in processing visas?
 10. Is it a realistic aim to learn the Czech language to the required level within the space of a year?
 11. Am I allowed to work whilst I undertake one-year Czech language course for foreigners?
 12. Do you also organise extracurricular activities and trips as part of the Czech language course for foreigners?
 13. What study materials do you use in Czech for foreigners?
 14. If I want to apply to a Czech University after completing the Czech language course for foreigners, will I have to take nostrification exams?
 15. What are the quarantine measures? How is Czech taught to foreigners in a crisis situation such as the Covid-19 pandemic?
 16. Do you offer distance-learning Czech language courses for foreigners? If so, what tools and platforms do you use?

1. I am interested in a one-year Czech language course for foreigners. How can I apply?
To sign up for the Czech for foreigners course, first you must download the binding application. Then, fill it in, sign it and upload it here along with a scan of your passport, passport format photo and consent to the processing of personal data here. Fill in all of the items in the form. That is all the documentation that we will need from you to sign you up to the Czech for foreigners course. All documents can be found here.

2. How much does a one-year Czech language course for foreigners cost? Is the listed price final? What is included in this price?
The price of the course is 45,000 CZK. This price is non-negotiable. The price also includes one other language course (90 minutes of teaching per week). You can choose from Spanish, English, German, Russian or French. All courses are designed for beginners. As part of the Czech for foreigners course, you will receive a free ISIC from us, with which you will receive a number of student discounts. The price of Czech for foreigners does not include accommodation and processing of the visa. However, you will find detailed instructions on the visa process on the PELICAN language school website.

3. How is the payment of the one-year Czech language course for foreigners made?
You can send the amount of 45000CZK to the account number 115-2196290247 / 0100, or you can pay at our office. The payment of the Czech for foreigners course can be divided into two parts. After receiving the first instalment (or the full amount), we will issue you a confirmation of study, on the basis of which you are applying for a visa for the purpose of “others” (99). The payment deadline is not set; however, it is important to keep in mind that processing a visa for a Czech language course usually takes 3 months. The second instalment for the Czech language course for foreigners must be paid by the end of November.

4. Is there a high chance that I will be successful in getting a visa? If I don’t get it, will you refund my money?
Do not worry. 90% of applicants will receive a visa. If, however, for some reason you don’t get it, we will issue you a full refund.

5. What is the schedule of the Czech academic year for foreigners?
The start-time of classes and the hourly allowance per week depend on the type of course you have chosen. Standard classes begin in September or October. Teaching takes place over 2 semesters, which are separated by the Spring holidays. The school year ends at the turn of the May / June period. The number of teaching hours for the standard Czech language course for foreigners is 560 school hours.

6. How is Czech taught to foreigners?
Czech is taught to foreigners every weekday from Monday through to Friday throughout the school year. During the school year, there are several public holidays and director’s leave. At the beginning of the course, you will be divided into groups and you will be assigned Czech language teachers who will stay with you for the entire length of your Czech studies. Teaching is conducted mainly in Czech, and possibly supplemented by explanations in English and Russian.

As a result of your studies, it is possible to pass the state language exam, but this is not included in the price of our course and passing it is voluntary. Based on your knowledge, you will receive a certificate of the appropriate level. You are allowed to take the B1 language test more than once. The obtained certificate can then be used to apply to a Czech University. The required level for studying at a University in Czech varies depending on the University, however, level B1/B2 is usually required for admission.

The price of the exam varies respective of its level:
B1 is 2000CZK;
B2 is 3500CZK;
C1 is 4200CZK.

7. What are the conditions for opening a Czech language course for foreigners?
A minimum number of 10 students is required to run a class for the Czech for foreigners course. In the event that there is not a sufficient number of people, we will assign you to a group of students who work with us through an agency.

8. Is it possible to start a one-year Czech language course for foreigners later, if for example it ends up taking longer than expected to process my visa?
Yes, later entry into the Czech language course for foreigners is possible.

9. Do you provide assistance or support in processing visas?
Yes-we have prepared a number of supporting materials for our students, which will facilitate the entire visa application process.

10. Is it a realistic aim to learn the Czech language to the required level within the space of a year?
Yes, it is more than possible. Many students are able to acquire the required level of Czech and then continue at a Czech University. Of course, this all depends on your work-ethic and mindset. If you follow the instructions of the lecturer and put enough effort into the course, then you will undoubtedly reach the required level in the Czech for foreigners course.

11. Am I allowed to work whilst I undertake one-year Czech language course for foreigners?
Of course-it’s your free time after all.

12. Do you also organise extracurricular activities and trips as part of the Czech language course for foreigners?
Yes, we do! Within our school you can take part in various parties, film evenings, environmental projects, etc. Our students often do various activities together-laser tag, drinking beer together, and trips abroad such as to Vienna or other nearby destinations. However, students pay for these out of their own pocket. If you want to see what students get up to, check out our Instagram or Facebook!

13. What study materials do you use in Czech for foreigners?
At the beginning of the course, students will receive the relevant Czech textbooks. Throughout the academic year, textbooks, materials prepared by the lecturer and electronic aids such as data projectors are all used.

14. If I want to apply to a Czech University after completing the Czech language course for foreigners, will I have to take nostrification exams?Yes. The law states that it is necessary not only to meet the relevant Czech language level, but also to take nostrification exams.

15. What are the quarantine measures? How is Czech taught to foreigners in a crisis situation such as the Covid-19 pandemic?
During the crisis, we have switched from the standard form of teaching to distance learning. Teaching takes place through the use of online skype teaching, which is supplemented by the educational platform Moodle, where students have all the supporting educational materials and platforms at their disposal. Instructors also use this platform to create assignments, tests and exercises.

16. Do you offer distance-learning Czech language courses for foreigners? If so, what tools and platforms do you use?
Yes, we actively use the distance-learning and we have thus far had very positive responses to it. We use the following tools and platforms to ensure that teaching is as effective as possible:

 • MOODLE-an online educational platform that is able to fully replace the standard form of teaching, from the comfort of your own home. Moodle is used to share teaching materials, assignments, supporting educational materials, and also offers many tools for creating tests, exercises and other forms of education.
 • SKYPE-the well-known communication platform that is used for online communication between individuals or groups. It enables not only communication, but also video calls, messaging and file transfer.
 • CLILSTORE-an internet server that is used to share multimedia teaching materials, which are intended for both teachers and students. It contains a large number of video examples of the authentic use of a foreign language, ready to be used in the classroom or during the independent study of foreign languages.
 • QUIZLET-do you want to learn a language, but you’re tired of repeating your vocabulary all the time? This will not happen with Quizlet! Quizlet offers many creative and fun ways to study and practice vocabulary. It’s an easy-to use tool that allows effective language learning. 
 • WHITEBOARD-a tool that fully replaces the function of a classic school blackboard and offers many other useful ways to streamline teaching.

Still haven’t found what you were looking for? Let us know! We’ll be happy to help you out.  🙂