Zásady ochrany osobních údajů

Rádi bychom vás informovali o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, na jak dlouho a jaká jsou vaše práva.

 

Kdo je správce?

Správce osobních údajů je společnost Jazyková škola s právem státní jazykové školy PELICAN s.r.o., se sídlem Lidická 695/9, Brno, 602 00, IČ 26950189, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47626 (dále jen Správce).

 

Kdy zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme v případě objednávky a rozesílání newsletterů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

 

V případě objednávky zpracováváme tyto osobní údaje:

 • E-mailovou adresu
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresu
 • Datum narození
 • Způsob platby

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro evidenci a organizaci jazykových kurzů a za účelem komunikace s vámi. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány nejdéle 3 roky od data objednávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

 

V případě rozesílání newsletterů zpracováváme tyto osobní údaje:

 • E-mailovou adresu

Z odběru newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit. E-mailová adresa bude Správcem zpracovávána nejdéle 5 let od data přihlášení k odběru newsletteru, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

 

Kdo další může mít přístup k vašim osobním údajům?

Správce spolupracuje s dalšími subjekty (zpracovatelé), kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům.

 

Přístup k vašim osobním údajům mohou mít i tito zpracovatelé:

 • E-mailingový nástroj
 • Administrátor webu

 

Jaká jsou vaše práva?

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení spolupráce,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.