Euroangličtina

Pro jakékoliv informace volejte Marcele Mitaně do kanceláře školy
na tel. číslo +420 775 092 296.

Obecné informace
Průběh výuky
Plán výuky
Obecné informace

Kurz euro angličtiny je vhodný zejména pro podnikatele, úředníky, pracovníky v oblasti státní správy, samosprávy a další, kteří přijdou do styku s problematikou Evropské unie a ovládají anglický jazyk alespoň na úrovni B1. Jedná se o specifickou oblast jazyka, který Unie používá.

 

Výuka euro angličtiny obsahuje slovní zásobu z oblastí ekonomických a měnových záležitostí, podnikání a průmyslu, zemědělství, vzdělávání, zaměstnaneckých a sociálních záležitostí, životního prostředí, justice a vnitřních věcí a regionální politiky.

 

Kurzy Euro Angličtiny Brno

 

Výuka bude probíhat podle učebnice EURO English a volně dostupného slovníku EURO ANGLIČTINA ve formátu pdf vydaného Národním orgánem pro koordinaci. Slovník slouží zejména k výuce terminologie vztahující se ke strukturálním fondům a k politice soudržnosti.

 

Účastníci kurzu se naučí množství frazeologických spojení a kontextualizovaných výrazů používaných jak v EU dokumentech, tak i v korespondenci současné administrativní euro angličtiny.

 

Reference klientů kurzu Euro Angličtiny

Průběh výuky

Každá lekce euro angličtiny je založena na poslechu, čtení a následné konverzaci textů a témat týkající se Evropské unie. Následná cvičení se zaměřují na pochopení terminologie používané v textu a umožňují zaměstnancům procvičit si novou slovní zásobu, frazeologii a gramatiku.

 

Zaměstnanci se naučí používat obecnější i odborné termíny euro angličtiny ve správném kontextu a naučí se vyjadřovat o problematice EU ústně i písemně. Lektor bude využívat autentických dokumentů EU, příkladů z reálných rozhovorů s pracovníky EU a poskytne zaměstnancům zdroje, kde je možné čerpat další terminologii a orientovat se v pojmech euro angličtiny.

 

Příklady euro angličtiny a její využití

 

Znalost euro angličtiny hraje roli nejen v odborné komunikaci v angličtině, ale i ve velkém množství EU textů v češtině. Mnoho pojmů se dnes nepřekládá do češtiny a zůstávají ve své anglické podobě, pouze dochází k jejich skloňování. Proto se zaměstnanec pohybující se v oblastech spojených s EU strukturou musí v těchto pojmech orientovat.

Specializované kurzy euro angličtiny Brno

 

 

Příklad využití euro angličtiny v praxi

 

Konkrétním příkladem je například text článku týkající se klasických podílových fondů:

 

„Řada studií se věnuje srovnání výkonnosti aktivně řízených podílových fondů s jejich benchmarky.“ Slovo benchmark patří dnes mezi často používaný pojem v oblasti EU a velmi výjimečně se překládá. Podle jednoduché definice je benchmark metoda srovnávání hodnot určité veličiny, avšak s kontextem se může význam tohoto výrazu mírně lišit.

 

Dalším příkladem jsou pojmy dumping a antidumping týkající se celní správy a ochrany domácího průmyslu. Tyto pojmy jsou v dnešní době velmi aktuální, zejména co se týče dovážení výrobků z Číny do EU.

 

Dumping je druh cenového podbízení, ve zkratce se jedná o vývoz zboží za ceny, které jsou nižší než ceny na trhu země dovozu, za účelem odstranění konkurentů.

 

Antidumpingová opatření jsou pak ochranná opatření namířená proti dumpingu, spočívají v uvalení dodatečného (protidumpingového) cla na dumpingový dovoz v takové výši, aby byl dumping vyrovnán, anebo vyrovnávacího cla, jež má vyrovnat prémie nebo jiné podpory poskytnuté na výrobu zboží. 

 

Lektor školy PELICAN představí zaměstnancům kurzu variace terminologií euro angličtiny, v kontextu jednotlivých oblastí a pomůže zaměstnancům se mezi nimi orientovat.

Plán výuky

Popis plánu výuky euro angličtiny

 

Výuce euro angličtiny bude věnováno 10 lekcí. Každá lekce se skládá ze čtyř vyučovacích hodin. Každá lekce bude obsahovat terminologii i gramatiku angličtiny a bude soustředěna na daná témata. Zaměstnance seznámíme se zdroji informací jako je např.:

 

  • EUR-lex – umožňuje přístup k zákonům EU, ke smlouvám, nařízením atp. v mnoha jazycích,
  • Linguee – nabízí jednoduché hledání v dokumentech EU v mnoha jazycích,
  • Eurostat – nabízí nahlédnutí do statistik EU.

 

Zaměstnancům bude poskytnut slovník odborné terminologie EU ve formátu pdf na webu strukturálních fondů. Kurz euro angličtiny může probíhat samostatně nebo jako součást obecné či obchodní angličtiny nebo angličtiny pro státní správu.

 

Přihláška do kurzu euro angličtiny Brno

 

Plán výuky euro angličtiny

 

Název lekce

Délka lekce

Náplň lekce

 

1. lekce

 

4x45 minut

 

EU Institutions – názvy a funkce institucí, instituce v kontextu, strukturální fondy, zkratky a pravidla pro psaní názvů evropských institucí, práce v institucích

 

2. lekce

4x45 minut

European Law and Citizenship – právo EU, smlouvy a Evropský parlament – Lisabonská smlouva, Amsterodamská smlouva

 

3. lekce

 

4x45 minut

 

State Administration – státní administrativa, složky vlády, regionalismus

 

4. lekce

4x45 minut

Economic Integration – fáze integrace, management projektů, fondy a jejich funkce, stížnosti

5. lekce

4x45 minut

Funding Programmes in the EU – podpora EU, fáze postupu k získání podpory, předvstupní pomoc a nástroje Phare, ISPA, SAPARD, komunitární programy

 

6. lekce

4x45 minut

Information Technology  - digitální ekonomika a společnost, aplikace a nové technologie, technické normy, výzkum a inovace, digitální agenda pro Evropu

 

7. lekce

4x45 minut

Education in the EU – vzdělávání v EU, výměnné vzdělávací pobyty, vzdělávací projekty, uznávání akademické kvalifikace

 

8. lekce

4x45 minut

Culture in the EU – program Culture, mezikulturní dialog, podpora národního umění a historie, kulturní akce

 

9. lekce

4x45 minut

Systems, Unemployment, Immigration – Eurostat – statistiky EU, nezaměstnanost, migrace, systém sociálního zabezpečení

 

10. lekce

4x45 minut

Identity, Multiculturalism, Ethnicity – problematika multikulturalismu v EU, demografie EU, menšiny, uprchlíci, integrace, evropská identita

 

Cena kurzu euro angličtiny Brno

 

Název kurzu

Délka bloku

Cena / 1 blok

Cena za kompletní kurz/     

  počet bloků

Euro angličtina

45 minut

490

19 600 / 40

Více informací získáte na telefonním čísle

+420 775 092 296

nebo v naší kanceláři na adrese Lidická 9, Brno.

 

Škola Pelican je vám vždy k dispozici - neváhejte a vyzkoušejte kurz euro angličtiny Brno.